Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаБюджетування фінансової діяльностіАвтоматизована система бюджетування BPIan
 

Облако тегов

bpian аналізу бюджет бюджетування версії витрат етап організації перестраховку прибуток продажів продукти розноситься сальдо система статті страхові управління управляє філій


 

Автоматизована система бюджетування BPIan

Для ухвалення обгрунтованих управлінських рішень керівникам З необхідна інформація за наступними плановими і фактичними показниками:

прибиль/рентабельность діяльності філії;

прибиль/рентабельность конкретного продукту (вигляду страхування);

прибиль/рентабельность продукту X у філії. На основі цих показників формулюється система фінансових цілей З, приймається рішення про твердження розробленої версії бюджету, будується система мотивації менеджерів, приймаються рішення по продуктовій політиці і управлінню філій. З цією метою на першому етапі створюється довідник страхових продуктів, який використовуватиметься в бюджетах.

Страхові продукти діляться на дві групи: для фізичних осіб і для юридичних осіб в системі BPIan. Аналогічно складається довідник філій. Створення ієрархії, з одного боку, є засобом візуального представлення даних до бюджету, з іншої — дозволяє консолідувати дані про конкретні продукти (філіях) в сумарному вираженні. Для зручності реалізації бюджетування на різних рівнях виділяються "Бюджети філіальної мережі" і "Бюджети управлінь страхової організації".

Структура бюджету продажів у В Plan складається із статей бюджету (продаж страхових послуг, передано в перестраховку, сальдо) і напрямів аналітики (страхові продукти, філії, бюджетні періоди, версії). Моделюється бюджет продажів для аналізу "план-факт" по статті "Сальдо" за бюджетний період в розрізі продуктів і філій.

Система BPIan дозволяє миттєво набудовувати складну багатовимірну структуру бюджетних даних. Так, бюджет продажів дає можливість проаналізувати:

• динаміку доходів по всіх філіях сумарно;

• планові суми, передані в перестраховку, в розрізі філій;

• абсолютні і відносні відхилення "план—факт" за бюджетний період.

Другий етап — бюджет страхових виплат — містить наступні статті: страхові виплати, вхідне перестраховое покриття, сальдо. Ці статті показують підсумкову величину сплачених збитків. Оскільки страхові виплати безпосередньо пов'язані з конкретними продуктами, необхідний їх планерування і облік, для чого в бюджеті є напрям "Страховий продукт".

Третій етап — створення класифікатора, по якому класифікаторові для кожної філії визначається склад статей по операційних витратах, в цілях порівняльного аналізу. Для того, щоб бюджетування працювало як система управління, необхідна активна участь керівників філій, в процесі планерування. Для кожної філії створюються Excel-шаблони, пов'язані з таблицями BPIan (бюджет продажів, бюджет виплат, бюджет витрат). Шаблони відсилаються у філії, там заповнюються і повертаються в страхову організацію, що управляє.

На цій основі можна отримати консолідовані дані по всіх бюджетах.

Четвертий етап — автоматизація бюджетного управління і розноситься непрямих витрат по кожній філії. Для цього розробляються таблиці "Розноситься витрат філій на продукти", "Розноситься витрат страхової організації", що управляє, і виробляється база того, що розноситься, пропорційно якою витрати філій розподіляються на продукти. Як база можуть бути вибрана або виручка від продажів, або стаття "Сальдо" (виручка за мінусом сум, переданих в перестраховку).

П'ятий етап — робота з бюджетом витрат страхової організації, що управляє, по наступних статтях: офісні витрати, заробітна плата управлінського персоналу і тому подібне В цілому структура статей даного бюджету не має якоїсь галузевої специфіки. Складається таблиця "Розноситься витрат страховою організацією", що управляє, по методиці: загальна сума управлінських витрат умножається на відношення статті "Сальдо" для конкретної філії і продукту до її сумарного значення по всіх філіях і всіх продуктах.

Завершуючим етапом моделі автоматизації є бюджет доходів і витрат по філією і продуктам. Всі статті цього бюджету — розрахункові. Заповнюються наступні версії: зароблені премії (за вирахуванням відданих в перестраховку), інвестиційний дохід, страхові виплати (за вирахуванням перестрахового покриття), витрати філій, витрати що управляє З, прибуток до оподаткування, податок на прибуток, чистий прибуток, рентабельність).

Таким чином, можна автоматизувати бюджетування і розрахувати показники прибули і рентабельності для кожного страхового продукту в кожній філії, що дають в сумі загальні показники по З в цілому, і вирішити наступні завдання:

• бюджетне управління діяльністю філій на основі "план—факт" аналізу цільових показників прибутковості;

• розробка системи мотивації керівників філій;

• управління страховим портфелем.Ділова активність страховика

Четвертий блок — ділова активність. Він характеризує здатність ефективно використовувати активи. До даної групи входять показники ефективності діяльності З, що відображають відношення результату діяльності (прибуток, збиток) до вироблених витрат або...
Страхові резерви

Притягнений капітал страхової організації представляють страхові резерви. Діяльність страхової організації заснована на створенні грошових фондів, джерелом яких є засоби страхувальників, що поступили у формі страхових премій. Вони не належать страховикові....

Єство і функції бюджету страхових організацій

В основу управління фінансами страхової організації шляхом бюджетування закладена планова модель управління, що передбачає побудову альтернативних варіантів бюджету. По основних характеристиках модель бюджету є детермінованою, в ній повинен враховуватися один...

Дивіться такожІнформаційне забезпечення процесу бюджетування

В процесі планерування керівництву З для ухвалення зважених рішень необхідно володіти відфільтрованою і узагальненою інформацією про підрозділи, носіями якої є менеджери нижнього рівня. Такою інформацією їх забезпечує бюджетний процес, побудований...