Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаБюджетування фінансової діяльностіЄство і функції бюджету страхових організацій
 

Облако тегов

бюджету відповідальності використання випадкових закінченням зміни методика модель основних періоду управління функції


 

Єство і функції бюджету страхових організацій

В основу управління фінансами страхової організації шляхом бюджетування закладена планова модель управління, що передбачає побудову альтернативних варіантів бюджету. По основних характеристиках модель бюджету є детермінованою, в ній повинен враховуватися один з двох способів: або проведення багатократних розрахунків, що відповідають конкретним значенням випадкових параметрів, або замість випадкових величин використання їх статистичних характеристик.

Функції бюджету:

• розподіл відповідальності — делегування відповідальності за понесені витрати, отримані доходи і прибуток;

• оптимізація і найкраще використання обмежених ресурсів;

• мотивація персоналу;

• надання співробітникам інформації про намічені цілі в кількісному і якісному вираженні, забезпечення можливості оцінити ефективність їх роботи.

Бюджет є прогнозованим станом основних фінансових звітів у момент закінчення періоду, що розглядається при планеруванні. Як бюджетні періоди виступають місяці, квартали, рік. При цьому за способом планерування бюджети бувають двох видів.

1) Дискретні — складені на певний період часу. Контроль і аналіз таких бюджетів проводиться в рамках заданого періоду, а із закінченням періоду складається новий бюджет на аналогічний період в майбутньому.

2) Що ковзають — безперервно оновлювані бюджети, що охоплюють дані минулих періодів і інтегруючі виникаючі зміни. Методика складання такого бюджету полягає в тому, що із закінченням одного періоду до бюджету відразу додається наступний період, що відображає поточні зміни. Така методика трудомістка, проте дозволяє більш повно оцінювати перспективи розвитку.


Статті


Розрахунок страхових резервів

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються по наступних облікових групах: • облікова група 1 — страхування (сострахование) від нещасних випадків і хвороб. • облікова група 2 — добровільне медичне страхування...
Страхові резерви

"Для забезпечення виконання зобов'язань по страхуванню, перестраховці страховики в порядку, встановленому нормативним правовим актом органу страхового нагляду формують страхові резерви. Засоби страхових резервів використовуються виключно для здійснення страхових виплат" (із...

Ціна і життєвий цикл страхового продукту

В даний час стан страхового ринку характеризується все великим посилюванням конкуренції. Це стосується в першу чергу таких масових видів страхування, як страхування вантажів, нерухомості і іншого майнового страхування, а також...

Дивіться такожЗвітність по страхових резервах

Звітність по страхових резервах включає наступні форми: • звіт про розміщення страхових резервів (ф. 7—страх. ); • звіт про страхові резерви по страхуванню іншому, чим страхування життя (ф. 8—страх. );...