Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаБюджетування фінансової діяльностіЄство і функції бюджету страхових організацій
 

Облако тегов

бюджету відповідальності використання випадкових закінченням зміни методика модель основних періоду управління функції


 

Єство і функції бюджету страхових організацій

В основу управління фінансами страхової організації шляхом бюджетування закладена планова модель управління, що передбачає побудову альтернативних варіантів бюджету. По основних характеристиках модель бюджету є детермінованою, в ній повинен враховуватися один з двох способів: або проведення багатократних розрахунків, що відповідають конкретним значенням випадкових параметрів, або замість випадкових величин використання їх статистичних характеристик.

Функції бюджету:

• розподіл відповідальності — делегування відповідальності за понесені витрати, отримані доходи і прибуток;

• оптимізація і найкраще використання обмежених ресурсів;

• мотивація персоналу;

• надання співробітникам інформації про намічені цілі в кількісному і якісному вираженні, забезпечення можливості оцінити ефективність їх роботи.

Бюджет є прогнозованим станом основних фінансових звітів у момент закінчення періоду, що розглядається при планеруванні. Як бюджетні періоди виступають місяці, квартали, рік. При цьому за способом планерування бюджети бувають двох видів.

1) Дискретні — складені на певний період часу. Контроль і аналіз таких бюджетів проводиться в рамках заданого періоду, а із закінченням періоду складається новий бюджет на аналогічний період в майбутньому.

2) Що ковзають — безперервно оновлювані бюджети, що охоплюють дані минулих періодів і інтегруючі виникаючі зміни. Методика складання такого бюджету полягає в тому, що із закінченням одного періоду до бюджету відразу додається наступний період, що відображає поточні зміни. Така методика трудомістка, проте дозволяє більш повно оцінювати перспективи розвитку.


Статті


Основні критерії інвестиційної політики регіональних органів влади

Основними критеріями інвестиційної політики регіональних органів влади є наступні (рівень III, мал. 15. 4). Мал. 15. 4. Першочергові заходи по активізації інвестиційної діяльності страхових організацій 1. Підвищення керованості інвестиційним процесом...
Етапи бюджетування: прогнозування бюджету страхової організації

Перший етап — формування прогнозних значень основних показників страхової діяльності фірми, побудова організаційної структури, визначення бізнес-процесів, менеджмент-процесів в рамках функцій управління. Формування здійснюється на основі бухгалтерської звітності, аналізу тенденцій розвитку,...

Ділова активність страховика

Четвертий блок — ділова активність. Він характеризує здатність ефективно використовувати активи. До даної групи входять показники ефективності діяльності З, що відображають відношення результату діяльності (прибуток, збиток) до вироблених витрат або...

Дивіться такожФінансові результати діяльності страхової організації

Фінансові результати діяльності страхової організації визначаються на основі зіставлення доходів і витрат за певний період. Такий спосіб застосовується при розрахунку фінансових результатів, що враховуються для цілей оподаткування прибутку страховиків, визначуваного...