Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаБюджетування фінансової діяльностіЄство і функції бюджету страхових організацій
 

Облако тегов

бюджету відповідальності використання випадкових закінченням зміни методика модель основних періоду управління функції


 

Єство і функції бюджету страхових організацій

В основу управління фінансами страхової організації шляхом бюджетування закладена планова модель управління, що передбачає побудову альтернативних варіантів бюджету. По основних характеристиках модель бюджету є детермінованою, в ній повинен враховуватися один з двох способів: або проведення багатократних розрахунків, що відповідають конкретним значенням випадкових параметрів, або замість випадкових величин використання їх статистичних характеристик.

Функції бюджету:

• розподіл відповідальності — делегування відповідальності за понесені витрати, отримані доходи і прибуток;

• оптимізація і найкраще використання обмежених ресурсів;

• мотивація персоналу;

• надання співробітникам інформації про намічені цілі в кількісному і якісному вираженні, забезпечення можливості оцінити ефективність їх роботи.

Бюджет є прогнозованим станом основних фінансових звітів у момент закінчення періоду, що розглядається при планеруванні. Як бюджетні періоди виступають місяці, квартали, рік. При цьому за способом планерування бюджети бувають двох видів.

1) Дискретні — складені на певний період часу. Контроль і аналіз таких бюджетів проводиться в рамках заданого періоду, а із закінченням періоду складається новий бюджет на аналогічний період в майбутньому.

2) Що ковзають — безперервно оновлювані бюджети, що охоплюють дані минулих періодів і інтегруючі виникаючі зміни. Методика складання такого бюджету полягає в тому, що із закінченням одного періоду до бюджету відразу додається наступний період, що відображає поточні зміни. Така методика трудомістка, проте дозволяє більш повно оцінювати перспективи розвитку.


Статті


Страховий ринок і зовнішнє оточення. Внутрішня система страхового ринку

Страховий ринок представляє діалектичну єдність двох систем — внутрішньої системи і зовнішнього оточення. Внутрішня система повністю управляється з боку страховика. Зовнішня система, або зовнішнє оточення (макро- і мікросередовище), складається з...
Внереалізованниє доходи і витрати

Внереалізованниє доходи включають: • суми повернення страхових резервів, утворених в попередні періоди, з врахуванням долі перестрахувальників. • відсотки на депо-премії по ризиках, прийнятих в перестраховку. • доходи від реалізації що...

Страхові резерви

"Для забезпечення виконання зобов'язань по страхуванню, перестраховці страховики в порядку, встановленому нормативним правовим актом органу страхового нагляду формують страхові резерви. Засоби страхових резервів використовуються виключно для здійснення страхових виплат" (із...

Дивіться такожОсобливості актуарних розрахунків

Актуарні розрахунки мають ряд особливостей, пов'язаних з практикою страхової справи: • події, які піддаються оцінці, мають імовірнісний характер, і це відбивається на величині страхових платежів, що пред'являються до сплати. •...