Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаБюджетування фінансової діяльностіЕтапи бюджетування: прогнозування бюджету страхової організації
 

Облако тегов

бюджету бюджетування діяльності етап значень організації основі побудови показників прогноз прогнозних проекту процесів розвитку страхової тенденцій фінансових формально формування функціональні


 

Етапи бюджетування: прогнозування бюджету страхової організації

Перший етап — формування прогнозних значень основних показників страхової діяльності фірми, побудова організаційної структури, визначення бізнес-процесів, менеджмент-процесів в рамках функцій управління. Формування здійснюється на основі бухгалтерської звітності, аналізу тенденцій розвитку, що складаються, і, використовується для побудови на подальших етапах бюджетування можливих варіантів бюджету і базового проекту бюджету. Вихідний документ — "Положення про організаційну структуру страхової організації".

Другий етап формування прогнозів бюджету і проекту бюджету страхової організації. Прогноз бюджету — проект річного звіту діяльності на основі використання прогнозних значень фінансових показників. Використовувані для побудови прогнозу бюджету прогнозні значення фінансових показників повинні або відображати складання балансу тенденції розвитку бізнесу, що склалися до моменту, в даній страховій організації, або передбачати варіанти розвитку з врахуванням ефективності впровадження заходів.

Між показниками бюджету існують функціональні зв'язки, які визначають міру допустимості бюджету. Формально допустимим вважається бюджет, для якого дотримуються функціональні стосунки показників, що відповідають ефективному розвитку організації. Прикладом формально допустимого є будь-який бюджет, що забезпечує здобуття прибутку.

Отриманий прогноз бюджету обов'язково має бути проаналізований з метою виявлення негативних тенденцій і тих кризисних ситуацій, які можуть виникнути при його реалізації (наприклад, ситуації пов'язані з недоліком (надлишком) фінансових ресурсів). Якщо аналізований прогноз є незадовільним, фахівці повинні сформувати такий варіант розвитку страхової організації, який дозволив би їй ефективно розвиватися і забезпечив фінансову стійкість.


Статті


Страхування як частина системи фінансових стосунків

Страхування є частиною системи фінансових стосунків суспільства, оскільки зв'язано його з формуванням і використанням страхових грошових фондів, що забезпечують потреби суспільного відтворення. Надання страхового захисту — це вигляд фінансових послуг,...
Нарахування амортизації об'єктів основних засобів

Амортизація основних засобів може вироблятися одним з вказаних способів: • лінійним. • списання вартості пропорційно об'єму наданих страхових послуг. • зменшуваного залишку; • списання вартості по сумі чисел років терміну...

Основні етапи процесу аудиту

Розрізняють наступні основні етапи процесу аудиту: 1) планерування аудиту. вивчення бізнесу аудируемой страхової організації. написання програми аудиту; 2) перевірка і оцінка структури внутрішнього контролю; уточнення програми аудиту; 3) проведення незалежної...

Дивіться такожМетодики розрахунку тарифних ставок по ризикових видах страхування

Зважаючи на універсальність страхових математичних методів, зупинимося на методиках розрахунку тарифних ставок по ризикових видах страхування, використовуваних російськими страховиками. Під ризиковими в названих методиках розуміються види страхування, що відносяться до...