Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаБюджетування фінансової діяльностіЕтапи бюджетування: прогнозування бюджету страхової організації
 

Облако тегов

бюджету бюджетування діяльності етап значень організації основі побудови показників прогноз прогнозних проекту процесів розвитку страхової тенденцій фінансових формально формування функціональні


 

Етапи бюджетування: прогнозування бюджету страхової організації

Перший етап — формування прогнозних значень основних показників страхової діяльності фірми, побудова організаційної структури, визначення бізнес-процесів, менеджмент-процесів в рамках функцій управління. Формування здійснюється на основі бухгалтерської звітності, аналізу тенденцій розвитку, що складаються, і, використовується для побудови на подальших етапах бюджетування можливих варіантів бюджету і базового проекту бюджету. Вихідний документ — "Положення про організаційну структуру страхової організації".

Другий етап формування прогнозів бюджету і проекту бюджету страхової організації. Прогноз бюджету — проект річного звіту діяльності на основі використання прогнозних значень фінансових показників. Використовувані для побудови прогнозу бюджету прогнозні значення фінансових показників повинні або відображати складання балансу тенденції розвитку бізнесу, що склалися до моменту, в даній страховій організації, або передбачати варіанти розвитку з врахуванням ефективності впровадження заходів.

Між показниками бюджету існують функціональні зв'язки, які визначають міру допустимості бюджету. Формально допустимим вважається бюджет, для якого дотримуються функціональні стосунки показників, що відповідають ефективному розвитку організації. Прикладом формально допустимого є будь-який бюджет, що забезпечує здобуття прибутку.

Отриманий прогноз бюджету обов'язково має бути проаналізований з метою виявлення негативних тенденцій і тих кризисних ситуацій, які можуть виникнути при його реалізації (наприклад, ситуації пов'язані з недоліком (надлишком) фінансових ресурсів). Якщо аналізований прогноз є незадовільним, фахівці повинні сформувати такий варіант розвитку страхової організації, який дозволив би їй ефективно розвиватися і забезпечив фінансову стійкість.


Статті


Способи просування на ринку страхового продукту

Перший підхід — активний спосіб запуску. Він полягає в масовій атаці на споживача з використанням всіх наявних засобів дії: широкої реклами, агентських зусиль, стимулювання збуту. Другий спосіб — поступовий і...
Проект фінансового балансу

Після здобуття перерахованих бюджетів, що відображають багатобічною діяльність філії, складається проект балансу, що відображає плановий об'єм фінансових і матеріальних активів, клієнтську базу, звороти по прибуткових і витратних статтях. В результаті...

Види бюджетів страхових організацій

Операційний бюджет страхової організації. До операційного бюджету відносяться дані, що відображають величину доходів і витрат по окремих напрямах діяльності З. По структурі операційний бюджет складається з бюджету вступу страхових премій,...

Дивіться такожІнформаційне забезпечення процесу бюджетування

В процесі планерування керівництву З для ухвалення зважених рішень необхідно володіти відфільтрованою і узагальненою інформацією про підрозділи, носіями якої є менеджери нижнього рівня. Такою інформацією їх забезпечує бюджетний процес, побудований...