Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаБюджетування фінансової діяльностіМетоди побудови бюджету страхової організації
 

Облако тегов

бюджетного бюджету бюджетування керівництва менеджерів метод нижнього окремих організації планерування побудови показники рівня страхової


 

Методи побудови бюджету страхової організації

Перший метод побудови передбачає збір і фільтрацію бюджетної інформації від менеджерів до керівників нижнього рівня і далі — до керівництва З. При такому підході багато сил і часу вирушає на узгодження бюджетів окремих структурних одиниць. Досить часто представлені "знизу" показники змінюються керівниками в процесі затвердження бюджету, що в разі необгрунтованості рішення або недостатньої аргументації може викликати негативну реакцію підлеглих. Надалі така ситуація веде до зниження довіри і уваги до бюджетного процесу з боку менеджерів нижнього рівня, що виражається в недбало підготовлених даних або свідомому завищенні цифр в первинних версіях бюджету. Цей метод бюджетування широко поширений в Росії зважаючи на невизначеність перспектив розвитку ринку в цілому і недостатності професіоналізму керівництва в складанні плану. Для більшої частини російських топ-менеджерів стратегічне планерування до цих пір залишається лише красивим іноземним терміном.

Другий метод побудови бюджету вимагає від керівництва З чіткого розуміння основних особливостей організації і здатності сформувати реалістичний прогноз на даний період. Бюджетування зверху "вниз" забезпечує узгодженість бюджетів окремих підрозділів, дозволяє задавати контрольні показники по продажах, витратам і тому подібне для оцінки ефективності роботи центрів відповідальності.

Мал. 16. 4. Алгоритм бюджетного планерування страхової організаціїРозрахунок страхових резервів

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються по наступних облікових групах: • облікова група 1 — страхування (сострахование) від нещасних випадків і хвороб. • облікова група 2 — добровільне медичне страхування...
Страхові резерви

"Для забезпечення виконання зобов'язань по страхуванню, перестраховці страховики в порядку, встановленому нормативним правовим актом органу страхового нагляду формують страхові резерви. Засоби страхових резервів використовуються виключно для здійснення страхових виплат" (із...

Ціна і життєвий цикл страхового продукту

В даний час стан страхового ринку характеризується все великим посилюванням конкуренції. Це стосується в першу чергу таких масових видів страхування, як страхування вантажів, нерухомості і іншого майнового страхування, а також...

Дивіться такожЗвітність по страхових резервах

Звітність по страхових резервах включає наступні форми: • звіт про розміщення страхових резервів (ф. 7—страх. ); • звіт про страхові резерви по страхуванню іншому, чим страхування життя (ф. 8—страх. );...