Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаБюджетування фінансової діяльностіМетодичні основи бюджетуванняЦентри формування і наповнення окремих бюджетів.
 

Облако тегов

бюджети бюджетування відділ відповідальності витрат діяльності забезпечення методичні основи підрозділи продуктів регіонального розвитку страхових страхування таблиці фінансової формування центр центрів


 

Центри формування і наповнення окремих бюджетів.

В цілях бюджетування страхова організація підрозділяється на центри фінансової відповідальності, центри витрат, профит-центри, венчур-центри, центри консолідації. Кожен центр несе відповідальність за формування і наповнення окремих бюджетів.

В таблиці. 16. 1 представлені базові складові при бюджетуванні фінансової діяльності страхової організації, де враховані основні процеси і функції, відповідальні структурні підрозділи і види бюджету.

Місця виникнення витрат (МВЗ) — це структурні підрозділи, які однозначно асоціюються з певними витратами. У таблиці. 16. 1 до таких центрів витрат відносяться: фінансово-аналітичний, маркетингу, організаційний, регіонального розвитку і ін. "Споживачами" витрат є не лише ці, але і інші підрозділи страховика.

Таблиця 16. 1 Методичні основи базових складових при бюджетуванні фінансової діяльності страхової організації


Основний процес

Основна функція

Відповідальний структурний підрозділ

Вигляд ЦФО

Вигляд

бюджету

1

2

3

4

5

Страхування

Укладення договорів страхування, створення або участь в страхових пулах

Відділи по різних видах страхових послуг

цд

Про

Укладення договорів перестраховки

Відділ перестраховки

цд

Виплати по договорах страхування

Відділ виплат і врегулювання збитків

цз

Про

Закінчення таблицею. 16. 1


1

2

3

5

Економіка і право

Економічне забезпечення

Відділ бізнес-планерування

ВЦ

Про

Планово-економічний відділ

цз

ІБ

нормативно-правове забезпечення

Юридичний відділ

цз

Про

Маркетинг

Просування страхового продукту

Відділ маркетингу

ЦЗ

Про

Рекламне забезпечення

Відділ реклами

цз

Про

Формування страхового продукту

Відділ методології страхування

ЦЗ

Про

Ціноутворення страхових продуктів

Відділ актуарних продуктів

ЦЗ

Про

Облік

Ведення обліку і складання звітності

Бухгалтерія

ФБ

Адміністрування

Прийом на роботу і звільнення персоналу

Відділ кадрів

цз

Про

Мотивація і стимулювання праці

Відділ праці і заробітної плати

цз

Про

Професійне навчання

Відділ додаткового навчання

цз

Про

програмно-технічне забезпечення

Інформаційний відділ

цз

Про

Господарське забезпечення

Господарська частина

цз

Про

Контроль за роботою філій в регіонах

Відділ регіонального розвитку

цз

Про

Поточне керівництво і контроль

Група менеджерів

ЦЗ

Про

Фінансова діяльність

Інвестування у фінансові інструменти

Відділ інвестицій і коштовних паперів

пц

ІБ

Бюджетування фінансової діяльності

Відділ бюджетування

ЦК

СБ

Фінансовий аналіз

фінансово-аналітичний відділ

ЦЗ

ФБ

Примітка. ЦФО — центр фінансової відповідальності; ЦД — центр доходу; ЦЗ — центр витрат; ПЦ — профит-центр; ЦК — центр консолідації; ВЦ — венчур-центр. Види бюджетів: Про — операційні бюджети; ІБ — інвестиційні бюджети; ФБ — фінансові бюджети; СБ — звідні бюджети. Отже, виділення центрів фінансовій відповідальності і місць виникнення витрат — це об'єктивні методичні основи бюджетування фінансової діяльності в страхових організаціях. Для впорядкування взаємодії підрозділів розробляється і затверджується регламент бюджетування, визначені послідовність процедур руху бюджетної інформації, де вона акумулюється, терміни узгодження і остаточного затвердження бюджету З.Огляд деяких форм статистичної звітності страхових організацій

При формуванні звітності мають бути виділені показники по видах страхування: а) страхування іншого, чим страхування життя: • страхування премії — всього. • зміна резервів незаробленій премії — всього. • виплати...
нетто-премія, достатня премія (внесок), брутто-премія

нетто-премія — частина страхового внеску, необхідна для покриття страхових платежів за певний проміжок часу по даному вигляду страхування. Її величина прямо залежить від розвитку риски. Нетто-премія дорівнює ризиковій премії у...

Визначення страхування як економічній категорії

Страхування — це спосіб відшкодування збитків, понесених фізичною або юридичною особою, за допомогою їх розподілу між багатьма особами {страховою сукупністю). Відшкодування збитків виробляється із засобів страхового фонду, що знаходиться у...

Дивіться такожСтрахові резерви

Притягнений капітал страхової організації представляють страхові резерви. Діяльність страхової організації заснована на створенні грошових фондів, джерелом яких є засоби страхувальників, що поступили у формі страхових премій. Вони не належать страховикові....