Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

бази бюджет виплати витрати вкладень договорах доходів залежать капітальних клієнтської основі планованих плануються ресурсів складається філії


 

Бюджети інших філій

Бюджет трудових ресурсів. Складається на основі штатного розкладу філії і планованого руху кадрів. Плануються витрати на заробітну плату персоналу, премію і заохочення, витрати на відрядження, навчання, виплати по договорах підряду, інші виплати працівникам.

Бюджет комерційних і адміністративних витрат. Витрати на рекламу і представницькі витрати плануються при розгляді заявок, філії. Ці витрати залежать від стану розвитку філії (набір клієнтської бази при відкритті, реструктуризації клієнтської бази, нового вигляду страхових послуг). У результаті бюджети витрат і доходів зводяться в проект звіту про прибуток в плановому періоді.

Бюджет капітальних вкладень. Після організації філії виникає потреба в капітальних вкладеннях, пов'язаних з розширенням площ, проведенням капітального ремонту, модернізацією устаткування і ін. Для фінансування цих потреб складається кошторис капітальних вкладень з графіком інвестицій по термінах реалізації.
Бюджет операційних доходів і витрат. На основі тарифного керівництва вартості планованих притягнених ресурсів розраховуються процентні витрати. Доходи прямо пропорціонально залежать від планованих масштабів розширення клієнтської бази, від побудови інвестиційної політики і фінансових інструментів в яких інвестуються вільні засоби страховика. Величина комісійної винагороди і тантьема визначаються в договорах перестраховки.нормативно-законодавчі акти, регулюючі обов'язкове страхування

Обов'язкове страхування регулюється відповідними нормативно-законодавчими актами. Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я громадян відповідно до нормативної бази розглянуте в таблиці. 2. 2. Обов'язкове страхування проводиться на основі відповідних законодавчих актів,...
Інформаційне забезпечення процесу бюджетування

В процесі планерування керівництву З для ухвалення зважених рішень необхідно володіти відфільтрованою і узагальненою інформацією про підрозділи, носіями якої є менеджери нижнього рівня. Такою інформацією їх забезпечує бюджетний процес, побудований...

Способи збору інформації в процесі аудиту

Розрізняють наступні способи збору інформації: • вивчення в натурі. • перевірка первинних документів. • спостереження; • опит; • повторна перевірка арифметичних розрахунків, що проводяться клієнтом і проведення аудитором самостійних обчислень;...

Дивіться такожБюджетування фінансової діяльності

Бюджетування страхової організації — це процес організації, планерування, аналізу і контролю її фінансової діяльності. В процесі бюджетування особливе місце займає планерування — процес вироблення, якісних і кількісних цільових установок, вибору...