Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

бази бюджет виплати витрати вкладень договорах доходів залежать капітальних клієнтської основі планованих плануються ресурсів складається філії


 

Бюджети інших філій

Бюджет трудових ресурсів. Складається на основі штатного розкладу філії і планованого руху кадрів. Плануються витрати на заробітну плату персоналу, премію і заохочення, витрати на відрядження, навчання, виплати по договорах підряду, інші виплати працівникам.

Бюджет комерційних і адміністративних витрат. Витрати на рекламу і представницькі витрати плануються при розгляді заявок, філії. Ці витрати залежать від стану розвитку філії (набір клієнтської бази при відкритті, реструктуризації клієнтської бази, нового вигляду страхових послуг). У результаті бюджети витрат і доходів зводяться в проект звіту про прибуток в плановому періоді.

Бюджет капітальних вкладень. Після організації філії виникає потреба в капітальних вкладеннях, пов'язаних з розширенням площ, проведенням капітального ремонту, модернізацією устаткування і ін. Для фінансування цих потреб складається кошторис капітальних вкладень з графіком інвестицій по термінах реалізації.
Бюджет операційних доходів і витрат. На основі тарифного керівництва вартості планованих притягнених ресурсів розраховуються процентні витрати. Доходи прямо пропорціонально залежать від планованих масштабів розширення клієнтської бази, від побудови інвестиційної політики і фінансових інструментів в яких інвестуються вільні засоби страховика. Величина комісійної винагороди і тантьема визначаються в договорах перестраховки.Модель плану фінансового оздоровлення страхової організації

I. Статутний капітал 1. Збільшення оплачуваного статутного капіталу за рахунок погашення заборгованості (акціонерів) по вкладах в статутний капітал на сумму_ тис. д. е. 2. Збільшення розміру статутного капіталу до_тис. д....
Ціна продажу і собівартість страхового продукту.

Ціна продажу страхового продукту — це, з одного боку, джерело доходу страхової організації, а з іншої — маркетинговий чинник, що визначає збут страхових послуг. Тому цінова політика страховика повинна поєднувати...

Первинна ланка страхового ринку

Первинна ланка страхового ринку — страхове суспільство або страхова організація. Тут відбувається процес формування і використання страхового фонду, складаються специфічні економічні стосунки. Страхова організація — це відособлена структура, що здійснює...

Дивіться такожДослідження страхового ринку в системі маркетингу

Дослідження страхового ринку — це центральний пункт маркетингу. Без дослідження потреб клієнтів просто неможливо побудувати грамотну маркетингову стратегію. Як тільки потреби і переваги виявлені, можна починати розробку страхового продукту і...