Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаБюджетування фінансової діяльностіОсобливості складання проекту бюджету страхової організації
 

Облако тегов

бюджету відносяться витрат депо доля збитків комісійні отримані переданих перестраховку премії прийнятих проекту прямому ризиках специфічних сплачені страхові страхуванню тантьеми


 

Особливості складання проекту бюджету страхової організації

При складанні проекту бюджету необхідно врахувати специфічні доходи, витрати, активи і пасиви. У число специфічних доходів З входять:

• отримані комісійні і брокерські винагороди, тантьеми, збори;

• страхові премії по прямому страхуванню;

• страхові премії, отримані по ризиках, прийнятих в перестраховку;

• отримані відшкодування долі збитків по ризиках, переданих в перестраховку;

• депо премій і збитків, сформованих в інших страхових організацій по ризиках, прийнятих в перестраховку;

• депо премій і збитків по ризиках, переданих в перестраховку.

До специфічних витрат З відносяться:

• страхові виплати по прямому страхуванню;

• відшкодовувана доля збитків по ризиках, прийнятих в перестраховку;

• сплачені страхові премії по ризиках, переданих в перестраховку;

• сплачені комісійні і брокерські винагороди, тантьеми, збори;• премії, повертані при розірванні договорів або зміні умов.

Специфіка активів і зобов'язань З, яка має бути врахована при бюджетуванні, визначається наявністю особливих статей балансу. До них відносяться: позики по страхуванню життя; депо премій по ризиках, прийнятих в перестраховку; депо премій по ризиках, переданих в перестраховку; страхові резерви; доля перестрахувальників в страхових резервах; дебіторська і кредиторська заборгованість по операціях страхування, сострахования і перестраховки.

До специфічних розрахунків З відносяться: розрахунки по страхуванню, сострахованию і перестраховці, взаємному страхуванню; різним видам страхування; ризикам, переданим в перестраховку, регресним вимогам, претензіям і ін.

При визначенні фінансового результату З додатково враховують суми, присуджені на користь страховика по регресних позовах особам, відповідальним за заподіяний збиток. Прогноз або проект бюджету З є по суті прогнозним (плановий) балансом доходів і витрат грошових коштів, формований на основі наступних груп показників.


Статті


Структура управління страхової організації. Керівництво вищої ланки.

Порада директорів — керівники, вибрані загальними зборами акціонерів і закріплені в статуті повноваження, що мають. Директори страхової організації можуть бути внутрішніми (що здійснюють внутрішнє керівництво) і зовнішніми (радники). Порада директорів...
Витрати страхової компанії

Таблиця 17. 1 Класифікація витрат страхової організації Види витрат Ознаки класифікації витрат по відношенню до основної діяльності за цільовим призначенням за часом здійснення 1. Страхові виплати Пов'язані із страховими операціями...

Страхове шахрайство

Під страховим шахрайством розуміється поведінка суб'єктів договору страхування, направлена на здобуття страхового відшкодування або відмову від його виплат без належних на те підстав, витікаючих із закону або правил страхування, а...

Дивіться такожОсновні питання аудиту бухгалтерської звітності

В ході аудиту бухгалтерської звітності аудитор повинен висловити думку по наступних основних питаннях: • всі записані в обліку операції і включені в звіт суми дійсно існують (рішення задачі "існування"). •...