Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаФінансово-економічна діяльність організації
 

Облако тегов

організації страховик фінансів


 

Фінансово-економічна діяльність організації

Економічний вміст фінансів страхової організації обумовлений її основним завданням — забезпечити страховий захист. Страховик формує і використовує засоби страхового фонду, для того, щоб покрити збиток в результаті настання страхового випадку і фінансуючи власні витрати, пов'язані з витратами на ведення справ і на попереджувальні заходи.

Крім того, страховик займається інвестиційною діяльністю, тобто розміщує вільні фінансові активи відповідно до "правил формування і розміщення фінансових активів страховика".

Функції фінансів страхової організації:

• мобілізаційна;

• розподільна;

• контрольна.

Характеристика систем бюджетних стосунків в З в процесі фінансової діяльності представлена на мал. 17. 1.


Статті


Джерела прибутку страхової організації

Джерелами прибутку страхової організації є доходи: • від страхової діяльності: • від інвестицій тимчасово вільних засобів в об'єкти виробничої і невиробничої сфер діяльності. • по акціях інших підприємств. • по...
Концепція балансу інтересів учасників страхової діяльності в інвестиційній політиці

Вдосконалення державного регулювання інвестиційної політики — найважливіший напрям формування інвестиційної політики російських страхових організацій. За роки ринкових реформ створена певна правова база для здійснення інвестиційної діяльності страховиків. Проте законодавчі акти...

Способи збору інформації в процесі аудиту

Розрізняють наступні способи збору інформації: • вивчення в натурі. • перевірка первинних документів. • спостереження; • опит; • повторна перевірка арифметичних розрахунків, що проводяться клієнтом і проведення аудитором самостійних обчислень;...

Дивіться такожУмова ліквідності страхування

Ліквідність. Вона означає можливість швидкого звернення активів в гроші. При визначенні міри ліквідності враховують час, за який даний фінансовий інструмент можна перетворити на гроші. Всі безготівкові розрахунки вимагають часу. Ліквідація...