Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

іншої відносяться виплат виручка внесків вступи діяльності договорах доходи законодавством засобів організації прибуток резервів страхових структура суми


 

Доходи страхової організації

Доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страховою і інший, не забороненою законодавством, діяльності. В обліковій практиці відповідно до Положення про особливість визначення бази оподаткування для сплати страховиками податку на прибуток до доходів відносяться:

• виручка страховика;

• інші вступи від страхової діяльності;

• доходи від іншої діяльності.

Виручка страховика складається з наступних елементів:

— вступів страхових внесків по договорах страхування, сострахования і перестраховки за вирахуванням страхових виплат, відрахувань в страхові резерви і страхових внесків по договорах, переданих в перестраховку;

— сум повернення страхових резервів;

— комісійних винагород і тантьем;

— відшкодування перестрахувальниками долі страхових виплат;

— економії засобів по веденню справ по ОМС.

Інші вступи від страхової діяльності включають:

— доходи від розміщення страхових резервів і інших засобів;

— суми відсотків, нарахованих на депо премій.

— суми регресу;

— інші доходи.

До доходів від іншої діяльності відносяться:

— прибуток від реалізації основних фондів і інших активів;

— орендна плата;

— сума дебіторської заборгованості;

— списана кредиторська заборгованість;

— інші доходи від діяльності, не забороненої законодавством.

Структура доходів З приведена на мал. 17. 4.

Мал. 17. 4. Структура доходів страхової організації


Статті


Доходи і витрати від реалізації страхового продукту

До доходів від реалізації відносяться: • страхові премії по договорах страхування, сострахования, перестраховки. • комісійні винагороди і тантьеми по договорах перестраховки. • суми відшкодування перестрахувальниками долі страхових виплат по договорах,...
Базовий проект бюджету страхової організації

Прогноз бюджету, що забезпечує фінансову стійкість страхової організації, відповідає її ефективному розвитку і прийнятий до виконання, носить назву проекту бюджету (базового проекту бюджету). Проект бюджету будується на економічно обгрунтованих прогнозних...

Собівартість страхових послуг

Витрати страховика в цілому складають собівартість страхових послуг. Віднесення витрат страхової організації на собівартість регулюється окрім загальних нормативних документів галузевим Положенням про особливості визначення бази оподаткування для сплати податку на...

Дивіться такожОсновні принципи страхування

Страхова діяльність заснована на принципах еквівалентності і випадковості. Принцип еквівалентності виражає вимогу рівноваги між доходами страхової організації і її витратами. Ризик загрожує багатьом особам, але лише небагато з них дійсно...