Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

іншої відносяться виплат виручка внесків вступи діяльності договорах доходи законодавством засобів організації прибуток резервів страхових структура суми


 

Доходи страхової організації

Доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страховою і інший, не забороненою законодавством, діяльності. В обліковій практиці відповідно до Положення про особливість визначення бази оподаткування для сплати страховиками податку на прибуток до доходів відносяться:

• виручка страховика;

• інші вступи від страхової діяльності;

• доходи від іншої діяльності.

Виручка страховика складається з наступних елементів:

— вступів страхових внесків по договорах страхування, сострахования і перестраховки за вирахуванням страхових виплат, відрахувань в страхові резерви і страхових внесків по договорах, переданих в перестраховку;

— сум повернення страхових резервів;

— комісійних винагород і тантьем;

— відшкодування перестрахувальниками долі страхових виплат;

— економії засобів по веденню справ по ОМС.

Інші вступи від страхової діяльності включають:

— доходи від розміщення страхових резервів і інших засобів;

— суми відсотків, нарахованих на депо премій.

— суми регресу;

— інші доходи.

До доходів від іншої діяльності відносяться:

— прибуток від реалізації основних фондів і інших активів;

— орендна плата;

— сума дебіторської заборгованості;

— списана кредиторська заборгованість;

— інші доходи від діяльності, не забороненої законодавством.

Структура доходів З приведена на мал. 17. 4.

Мал. 17. 4. Структура доходів страхової організації


Статті


Страхові резерви

Притягнений капітал страхової організації представляють страхові резерви. Діяльність страхової організації заснована на створенні грошових фондів, джерелом яких є засоби страхувальників, що поступили у формі страхових премій. Вони не належать страховикові....
Проект фінансового балансу

Після здобуття перерахованих бюджетів, що відображають багатобічною діяльність філії, складається проект балансу, що відображає плановий об'єм фінансових і матеріальних активів, клієнтську базу, звороти по прибуткових і витратних статтях. В результаті...

Види страхових внесків: ризикова і ощадна премія

По своєму призначенню страховий внесок підрозділяється на наступні види: ризикова премія, ощадна премія, нетто-премія, достатня премія (внесок), брутто-премія (таблиця. 12. 5). Ризикова премія — це чиста нетто-премія, що представляє частину...

Дивіться такожБюджет платоспроможності страхової організації

Важливе значення для страхової організації має аналіз її платоспроможності. Блок інформації, що характеризує платоспроможність страхової організації, можна виділити до окремого бюджету — бюджет платоспроможності. Характер страхових стосунків, в основі яких...