Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаФінансово-економічна діяльність організаціїФінансовий потенціалСтатутний і резервний капітал страхової організації
 

Облако тегов

капіталу організації резервний резервного статутний статутного страхової суспільства формування


 

Статутний і резервний капітал страхової організації

Статутний капітал страхової організації формується з вкладів його учасників-засновників. Призначення і методика формування резервного капіталу страхової організації не має галузевої специфіки, а відповідає загальним принципам організації господарської діяльності підприємств. Він не протистоїть жодним фінансовим зобов'язанням і є доповненням до статутного капіталу. Формування резервного капіталу здійснюється за рахунок прибутку до досягнення ним певного розміру (у АТ — 15% статутного капіталу). При певних обставинах резервний капітал може бути використаний на покриття невиробничих втрат і збитків, а також для погашення облігацій суспільства і викупу його акцій в разі відсутності інших засобів. Формування і використання цього резерву засноване на законодавстві про акціонерні суспільства.Звіт про рух грошових коштів

"Звіт про рух грошових коштів" (ф. 4—страх. ) формується по страховій (поточною), інвестиційній і фінансовій діяльності. Виділяється наступні показники: • залишок грошових коштів на початок року; поступило грошових коштів —...
Нарахування амортизації об'єктів основних засобів

Амортизація основних засобів може вироблятися одним з вказаних способів: • лінійним. • списання вартості пропорційно об'єму наданих страхових послуг. • зменшуваного залишку; • списання вартості по сумі чисел років терміну...

Оперативне планерування діяльності філій страхових організацій

Для філій страхових організацій доцільно проводити оперативне фінансове планерування на основі бюджетування, тобто побудови системи бюджетів підрозділів. Вихідними параметрами оперативного фінансового планерування є розрахунки по зростанню клієнтської бази на основі...

Дивіться такожСравнітедьниє характеристики компетенції дослідного і нового страхового агентів

На мал. 11. 2 і 11. 3 розглянуті компетенції нового і дослідного страхових агентів. Мал. 11. 2. Сфери компетенції нового страхового агента Особиста організованість: - індивідуальне планерування професійної діяльності -...