Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

відносних діяльність метод оцінка план планерування показників порівняння принцип прогноз розділ страхових фінансовий


 

Методи і принципи планерування

Методи планерування включають: балансовий метод; нормативний; програмно-цільовий; індексний; метод експертних оцінок; порівняння.

Принципи планерування:

1) поєднання перспективного і поточного (оперативного) планерування;

2) об'єктивний підхід;

3) принцип спадкоємності;

4) принцип пріоритетності (визначення найважливіших завдань на планований період);

5) досягнення еквівалентності (ХСП = ХСВ);

6) пріоритет планерування страхового фонду;

7) синтетичний характер планерування — планерування абсолютних і відносних показників; виявлення чинників, що впливають на той або інший показник, причинно-наслідкових зв'язків, відносних показників.

Таблиця 17. 2 Порівняння структури бізнес-плану виробничої і страхової діяльності


Виробнича діяльність

Страхова діяльність

Розділ 1. Товари і послуги Розділ 2. Оцінка збуту товарів Розділ 3. Інформація про можливих конкурентів

Розділ 4. План маркетингу Розділ 5. План виробництва Розділ 6. Організаційний план Розділ 7. Юридичний план Розділ 8. Оцінка прогнозування і управління різного роду ризиками Розділ 9. Фінансовий план

Розділ 1. План вступу страхових премій (внесків) Розділ 2. План по перестраховці Розділ 3. План розміщення страхових резервів

Розділ 4. Звідний баланс доходів

і витрат:

план руху грошових коштів; план прибутку; фінансовий план; прогноз стану активів і пасивів;

прогноз платоспроможностіНарахування амортизації об'єктів основних засобів

Амортизація основних засобів може вироблятися одним з вказаних способів: • лінійним. • списання вартості пропорційно об'єму наданих страхових послуг. • зменшуваного залишку; • списання вартості по сумі чисел років терміну...
Форми страхування

За формою проведення страхування може бути обов'язковим (через закон) і добровільним. Ініціатором обов'язкового страхування є держава, яка у формі закону зобов'язала юридичних і фізичних осіб вносити засоби для забезпечення суспільних...

Організація інвентаризації майна і грошових зобов'язань

Організація інвентаризації майна і грошових зобов'язань Інвентаризація — підрахунок в натурі майна З і вивіряння її зобов'язань. Кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що...

Дивіться такожОперативне планерування діяльності філій страхових організацій

Для філій страхових організацій доцільно проводити оперативне фінансове планерування на основі бюджетування, тобто побудови системи бюджетів підрозділів. Вихідними параметрами оперативного фінансового планерування є розрахунки по зростанню клієнтської бази на основі...