Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

відносних діяльність метод оцінка план планерування показників порівняння принцип прогноз розділ страхових фінансовий


 

Методи і принципи планерування

Методи планерування включають: балансовий метод; нормативний; програмно-цільовий; індексний; метод експертних оцінок; порівняння.

Принципи планерування:

1) поєднання перспективного і поточного (оперативного) планерування;

2) об'єктивний підхід;

3) принцип спадкоємності;

4) принцип пріоритетності (визначення найважливіших завдань на планований період);

5) досягнення еквівалентності (ХСП = ХСВ);

6) пріоритет планерування страхового фонду;

7) синтетичний характер планерування — планерування абсолютних і відносних показників; виявлення чинників, що впливають на той або інший показник, причинно-наслідкових зв'язків, відносних показників.

Таблиця 17. 2 Порівняння структури бізнес-плану виробничої і страхової діяльності


Виробнича діяльність

Страхова діяльність

Розділ 1. Товари і послуги Розділ 2. Оцінка збуту товарів Розділ 3. Інформація про можливих конкурентів

Розділ 4. План маркетингу Розділ 5. План виробництва Розділ 6. Організаційний план Розділ 7. Юридичний план Розділ 8. Оцінка прогнозування і управління різного роду ризиками Розділ 9. Фінансовий план

Розділ 1. План вступу страхових премій (внесків) Розділ 2. План по перестраховці Розділ 3. План розміщення страхових резервів

Розділ 4. Звідний баланс доходів

і витрат:

план руху грошових коштів; план прибутку; фінансовий план; прогноз стану активів і пасивів;

прогноз платоспроможностіДжерела сплати податків до федерального і регіонального бюджету

Джерелами сплати податків до федерального бюджету згідно податковому законодавству є: • для податку на додану вартість і спеціального податку — збільшення ціни на послуги нестрахового характеру. • для плати за...
Розрахунок страхових резервів

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються по наступних облікових групах: • облікова група 1 — страхування (сострахование) від нещасних випадків і хвороб. • облікова група 2 — добровільне медичне страхування...

Центри формування і наповнення окремих бюджетів.

В цілях бюджетування страхова організація підрозділяється на центри фінансової відповідальності, центри витрат, профит-центри, венчур-центри, центри консолідації. Кожен центр несе відповідальність за формування і наповнення окремих бюджетів. В таблиці. 16. 1...

Дивіться такожОсновні принципи страхування

Страхова діяльність заснована на принципах еквівалентності і випадковості. Принцип еквівалентності виражає вимогу рівноваги між доходами страхової організації і її витратами. Ризик загрожує багатьом особам, але лише небагато з них дійсно...