Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаФінансово-економічна діяльність організаціїПланерування і аналіз страхової діяльностіМодель плану фінансового оздоровлення страхової організації
 

Облако тегов

видах витрати заборгованість засобів збільшення збитків капіталу направити організації передбачуване погашення розділу розміру скоротити скорочення статутного страхових страхування сумме_тис сумму_тис


 

Модель плану фінансового оздоровлення страхової організації

I. Статутний капітал

1. Збільшення оплачуваного статутного капіталу за рахунок погашення заборгованості (акціонерів) по вкладах в статутний капітал на сумму_

тис. д. е.

2. Збільшення розміру статутного капіталу до_тис. д. е.

3. Приведення розміру статутного капіталу у відповідність з вимогами у розмірі чистих активів, встановлених законодавством.

Разом розділ I_тис. д. е.

II. Власні засоби

1. Частина прибутку після оподаткування направити на збільшення резервного капіталу в сумі тис. у.о. і на збільшення фонду накопичення в сумме_тис. д. е.

2. Нерозподілений прибуток направити на погашення збитків в сумі _тис. д. е.

Разом по розділу II_тис. д. е.

III. Інвестиційна діяльність

1. Передбачувані напрями розміщення засобів: власних (з вказівкою об'єктів вкладень, суми коштів і планованим рівнем і розміром доходу); що покривають страхові резерви по видах страхування іншим, чим страхування життя.

2. Передбачувана норма прибутковості і абсолютна сума доходу засобів, що покривають страхові резерви по страхуванню життя

Разом по розділу III_тис. д. е.

IV. Витрати на ведення справи

(. Скоротити витрати на ведення справи за рахунок скорочення штату чисельності, скорочення витрат на вміст працівників, скорочення

адміністративно-господарських витрат на сумму_тис. д. е.

2. Скоротити інші витрати. Разом по розділу IV_тис. д. е.

V. Дебіторська і кредиторська заборгованість, позикові засоби

1. Скоротити дебіторську заборгованість на сумму_тис. д. е.

2. Скоротити кредиторську заборгованість на сумму_тис. д. е.

3. Погашення кредитів банків і зменшення позикових засобів на суму _тис. д. е.

Разом по розділу V_тис. д. е.

VI. Тарифна політика, страхування

l. C метою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій збільшити на підставі фактичних даних страхової організації мінімальний розмір страхових тарифів і встановити нову структуру тарифних ставок по добровільних видах страхування, понизивши навантаження (перерахувати види страхування).

Передбачуване збільшення доходів в сумме_тис. д. е.

2. Змінити структуру страхового портфеля, у тому числі передбачивши припинення (припинення) діяльності по видах страхування, що негативно вплинули на фінансове положення страхової організації.

Передбачуване збільшення доходів в сумме_тис. д. е.

3. Обмежити максимальну страхову суму по окремому ризику по договорах, виключити ризики, що вплинули на показник збитковості страхових операцій, внести зміни в умови страхування і розрахунок страхових тарифів.

4. Збільшення долі перестрахувальників в несенні рисок по видах страхування шляхом висновку договорів факультативного і облигатор-ного перестраховки в сумме_тис. д. е.

Разом по розділу VI_тис. д. е.

VII. Інші заходи

1. Ліквідація або реорганізація збиткових структурних підрозділів.

Передбачуване скорочення витрат (збитків) в сумме_тис. д. е.

2. Інші заходи (перерахувати) в сумме_тис. д. е.

Разом по розділу VII_тис. д. е.

Всього по розділах I—VII

Копія протоколу зборів засновників (акціонерів) або наказу керівника страховій організації додається на_листах.

Застосування: розрахунок нормативного співвідношення і зобов'язань за станом на_(дата) з врахуванням планованого збільшення розміру власних

засобів і скорочення збитків. _Види страхових внесків

Страховий внесок (страхова премія) може бути розглянутий з трьох точок зору: економічною, юридичною і математичною. Економічне єство страхового внеску виявляється в тому, що він є частиною національного доходу, яка виділяється...
Проект фінансового балансу

Після здобуття перерахованих бюджетів, що відображають багатобічною діяльність філії, складається проект балансу, що відображає плановий об'єм фінансових і матеріальних активів, клієнтську базу, звороти по прибуткових і витратних статтях. В результаті...

Функції і принципи страхування

"Страхування — відношення по захисту інтересів фізичних і юридичних осіб Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками...

Дивіться такожМетодика розробки страхового продукту

Страховики як в Росії, так і в економічно розвинених країнах рідко удаються до розробки принципово нових страхових продуктів. Зазвичай вони просто модернізують ті, що є. Розробка нового страхового продукту —...