Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаФінансово-економічна діяльність організаціїВитрати страхової компаніїВитрати на основну діяльність страхової компанії
 

Облако тегов

безпосереднього відношення відображають відрахування відшкодування ведення винагороди витрати група діяльності операцій перестраховку послуг продукції резерви ризиках робіт собівартість справи страхової


 

Витрати на основну діяльність страхової компанії

По відношенню до основної діяльності витрати діляться на дві групи:

• витрати, пов'язані із здійсненням страхових операцій;

• витрати, що не мають безпосереднього відношення до страхової діяльності.

Перша група представлена статтями витрат, що відображають вміст страхового захисту:

— суми страхового відшкодування (забезпечення);

— відрахування в страхові резерви;

— відрахування в резерви попереджувальних заходів;

— перерахування внесків по ризиках, переданих в перестраховку;

— відшкодування долі збитків по ризиках, прийнятих в перестраховку;

— сплата комісійної винагороди і тантьеми;

— витрати по інвестиційній діяльності;

— адміністративні витрати (витрати на ведення справи).

У складі витрат на ведення справи виділяються статті, що мають місце на будь-якому підприємстві, і витрати, що відображають специфіку страхової діяльності. У першому випадку — це витрати на ведення справи, необхідні для здійснення страхових операцій (комісійні, брокерські винагороди, оплата послуг експертів, сюрвейєрів, медичних установ, за надання статистичних даних).

Друга група — це витрати страхової організації, що не мають безпосереднього відношення до страхової діяльності і відношувані на собівартість страхових послуг, визначаються "Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку".

За цільовим призначенням витрати підрозділяються на:

— витрати по підготовці і укладенню договорів;

— витрати по веденню справ;

— витрати по виконання договору (виплати по страхових випадках, витрати по перестраховці і інвестиціям).Витрати страхової компанії

Таблиця 17. 1 Класифікація витрат страхової організації Види витрат Ознаки класифікації витрат по відношенню до основної діяльності за цільовим призначенням за часом здійснення 1. Страхові виплати Пов'язані із страховими операціями...
Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Мета алгоритму — здобуття максимального інвестиційного доходу. Для цього вирішуються завдання відповідності встановленим нормативам по видах страхових резервів, визначення основних напрямів інвестицій і їх ранжирування, складання матриці оптимального інвестиційного портфеля....

Організація роботи бухгалтерії

Відповідна організаційно-розпорядлива документація, що оформляє облікову політику в страховій організації, містить наступні розділи. Організація самостійно встановлює організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи з вигляду організації і конкретних умов господарювання. Організація бухгалтерської...

Дивіться такожТарифна політика і актуарні розрахунки

По обов'язкових видах страхування страховий тариф встановлюється відповідним законом, по добровільних видах страхування розраховується самим страховиком. Страховий тариф служить основою для формування страхового фонду. Розрахунки страхового тарифу по будь-якому вигляду...