Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаФункції і принципи страхуванняДжерела прибутку страхової організації
 

Облако тегов

бізнесу вигляду використання випадку внесків діяльності доходи засобів збитку настання організації перерозподіл прибутку рахунок стосунки страхових страхового страхування фонду


 

Джерела прибутку страхової організації

Джерелами прибутку страхової організації є доходи:

• від страхової діяльності:

• від інвестицій тимчасово вільних засобів в об'єкти виробничої і невиробничої сфер діяльності;

• по акціях інших підприємств;

• по банківських депозитах і так далі

На мал. 1. 2 розглянуто єство концептуальної моделі страхування як вигляду бізнесу.

Специфіка страхування як економічній категорії визначається наступними ознаками:

• випадковим характером настання стихійного лиха або іншого прояву руйнівних сил природи:

• вираженням збитку в натуральній або грошовій формі;

• об'єктивною потребою у відшкодуванні збитку;

• реалізацією заходів по попередженню і подоланню наслідків конкретної події.

Мал. 1. 2. Концептуальна модель поняття "страхування" як вигляду бізнесу

Страхування включається в економічну категорію фінансів, проте має ряд відмінностей від категорій "фінанси" і "кредит":

1) фінансам завжди властиві грошові стосунки, формування грошових коштів, а страхування може бути і натуральним;

2) страхування завжди прив'язане до можливості настання страхового випадку, тобто страхові стосунки носять імовірнісний характер. Використання засобів страхового фонду пов'язане з настанням і наслідками страхових випадків;

3) якщо доходи державного бюджету формуються за рахунок внесків (платежів) фізичних і юридичних осіб, то використання цих засобів виходить далеко за рамки платників даних внесків: тут відбувається перерозподіл збитку як між територіальними одиницями, так і в часі. Страхування передбачає замкнутий перерозподіл збитку за допомогою спеціалізованого грошового страхового фонду, що утворюється за рахунок страхових внесків;

4) рух грошової форми вартості в страхуванні підпорядкований мірі вірогідності нанесення збитку в результаті настання страхового випадку.


Статті


Автоматизована система бюджетування BPIan

Для ухвалення обгрунтованих управлінських рішень керівникам З необхідна інформація за наступними плановими і фактичними показниками: прибиль/рентабельность діяльності філії. прибиль/рентабельность конкретного продукту (вигляду страхування). прибиль/рентабельность продукту X у філії. На основі...
Етапи розробки нового страхового продукту

Розробка нового продукту входить в три етапи. Перший етап — попереднє дослідження для розробки продукту. • пошук ідеї нового продукту; • економічний аналіз ідеї; • оцінка можливостей страховика; • збір...

Оперативне планерування діяльності філій страхових організацій

Для філій страхових організацій доцільно проводити оперативне фінансове планерування на основі бюджетування, тобто побудови системи бюджетів підрозділів. Вихідними параметрами оперативного фінансового планерування є розрахунки по зростанню клієнтської бази на основі...

Дивіться такожЛіквідність активів страхового фонду

Другий блок — ліквідність. Показники ліквідності відображають достатність сум і можливість за часом для покриття засобами, що знаходяться в розпорядженні З, наявних зобов'язань. Показники ліквідності в цілому слід розглядати у...