Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаФункції і принципи страхуванняДжерела прибутку страхової організації
 

Облако тегов

бізнесу вигляду використання випадку внесків діяльності доходи засобів збитку настання організації перерозподіл прибутку рахунок стосунки страхових страхового страхування фонду


 

Джерела прибутку страхової організації

Джерелами прибутку страхової організації є доходи:

• від страхової діяльності:

• від інвестицій тимчасово вільних засобів в об'єкти виробничої і невиробничої сфер діяльності;

• по акціях інших підприємств;

• по банківських депозитах і так далі

На мал. 1. 2 розглянуто єство концептуальної моделі страхування як вигляду бізнесу.

Специфіка страхування як економічній категорії визначається наступними ознаками:

• випадковим характером настання стихійного лиха або іншого прояву руйнівних сил природи:

• вираженням збитку в натуральній або грошовій формі;

• об'єктивною потребою у відшкодуванні збитку;

• реалізацією заходів по попередженню і подоланню наслідків конкретної події.

Мал. 1. 2. Концептуальна модель поняття "страхування" як вигляду бізнесу

Страхування включається в економічну категорію фінансів, проте має ряд відмінностей від категорій "фінанси" і "кредит":

1) фінансам завжди властиві грошові стосунки, формування грошових коштів, а страхування може бути і натуральним;

2) страхування завжди прив'язане до можливості настання страхового випадку, тобто страхові стосунки носять імовірнісний характер. Використання засобів страхового фонду пов'язане з настанням і наслідками страхових випадків;

3) якщо доходи державного бюджету формуються за рахунок внесків (платежів) фізичних і юридичних осіб, то використання цих засобів виходить далеко за рамки платників даних внесків: тут відбувається перерозподіл збитку як між територіальними одиницями, так і в часі. Страхування передбачає замкнутий перерозподіл збитку за допомогою спеціалізованого грошового страхового фонду, що утворюється за рахунок страхових внесків;

4) рух грошової форми вартості в страхуванні підпорядкований мірі вірогідності нанесення збитку в результаті настання страхового випадку.


Статті


Розрахунок РНП для різних галузей страхової діяльності

Для розрахунку РНП галузі страхової діяльності підрозділяються на три групи. 1. Страхування від нещасних випадків і хвороб, добровільне медичне страхування, страхування засобів наземного транспорту, страхування засобів повітряного транспорту, страхування засобів...
Методи і принципи планерування

Методи планерування включають: балансовий метод. нормативний. програмно-цільовий; індексний; метод експертних оцінок; порівняння. Принципи планерування: 1) поєднання перспективного і поточного (оперативного) планерування; 2) об'єктивний підхід; 3) принцип спадкоємності; 4) принцип пріоритетності...

Заходи попередження страхового шахрайства

Поява одного або декількох "індикаторів шахрайства" повинна підказати необхідність ретельного вивчення істоти риски. Інформація, отримана при аналізі риски, стає основою для конкретизації умов страхування, особливо додаткових умов і обмовок, а...

Дивіться такожБазовий проект бюджету страхової організації

Прогноз бюджету, що забезпечує фінансову стійкість страхової організації, відповідає її ефективному розвитку і прийнятий до виконання, носить назву проекту бюджету (базового проекту бюджету). Проект бюджету будується на економічно обгрунтованих прогнозних...