Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаФункції і принципи страхуванняСтрахування як частина системи фінансових стосунків
 

Облако тегов

вирівнювання внесків грошових захисту збитку настання організації рисок системи стосунків страхові страхового страхування утворюються учасників ущербов фінансових фонду часі число


 

Страхування як частина системи фінансових стосунків

Страхування є частиною системи фінансових стосунків суспільства, оскільки зв'язано його з формуванням і використанням страхових грошових фондів, що забезпечують потреби суспільного відтворення. Надання страхового захисту — це вигляд фінансових послуг, які виробляють і продають страхові організації. В той же час страхування має ряд особливостей, що відрізняють його від інших елементів фінансової системи, а саме:

а) страхові фонди утворюються в основному на базі перерозподілу грошових доходів і накопичень, що утворюються в процесі первинного розподілу національного доходу. Тому страхування залежить від тенденцій економічного розвитку і стану економічної кон'юнктури;

би) для страхування характерна замкнута розкладка збитку в рамках створюваного страхового фонду. Засоби даного страхового фонду витрачаються для компенсації ущербов лише його учасників. Страхування засноване па передумові, що число страхувальників, що попали в страховій випадки, істотно менше, ніж загальне число учасників фонду. При цьому страхувальник має право на страхову виплату лише за умови настання страхового випадку; у) страхування передбачає перерозподіл або вирівнювання ущербов по території і в часі. Розподіл ущербов нерівномірно в територіальному аспекті, що розширює фінансові можливості страхування в компенсації ущербов, що настають. Нерівномірність настання ущербов в часі породжує необхідність резервування частини страхових внесків для відшкодування надзвичайних ущербов в несприятливі роки. Ятя успішного вирівнювання рисок страхові організації значну увагу приділяють обгрунтуванню розмірів страхових внесків, званих страховими преміями, сплачуваних страхувальниками. Розмір страхової премії визначається з врахуванням вірогідності настання збитку і його передбачуваного розміру. Використовуються такі інструменти вирівнювання рисок, як страхові надбавки, знижки при калькуляції премій, схеми спільного страхування і перестраховки.

Страхування виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншої — видом діяльності, що приносить дохід.Проект фінансового балансу

Після здобуття перерахованих бюджетів, що відображають багатобічною діяльність філії, складається проект балансу, що відображає плановий об'єм фінансових і матеріальних активів, клієнтську базу, звороти по прибуткових і витратних статтях. В результаті...
Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Мета алгоритму — здобуття максимального інвестиційного доходу. Для цього вирішуються завдання відповідності встановленим нормативам по видах страхових резервів, визначення основних напрямів інвестицій і їх ранжирування, складання матриці оптимального інвестиційного портфеля....

Маркетингова стратегія страховика

Дослідження російського ринку і його сегментації дозволяють страховикам будувати маркетингову стратегію. Маркетингова стратегія страхової організації — це комплексна реалізація даних, отриманих в процесі вивчення ринку, що дозволяє провести оцінку вихідного...

Дивіться такожДодаткові страхові резерви: стабілізаційний резерв

Ця група резервів формується за узгодженням з Федеральною службою нагляду за страховою діяльністю і включає: стабілізаційний резерв, резерв, компенсація витрат по ОСАГО, резерв вирівнювання збитків по ОСАГО. Стабілізаційний резерв є...