Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаФункції і принципи страхуванняЖиттєвий цикл страхового продукту
 

Облако тегов

більшості вжитку життєвого продукту страхового товарів тривалість цикл широкого


 

Життєвий цикл страхового продукту

Процес появи нових страхових продуктів і відмирання старих знаходить віддзеркалення в життєвому циклі страхового продукту. Він сильно відрізняється від такого у більшості товарів широкого вжитку тим, що:

• по-перше, цикл страхового продукту довший; страхові поліси можуть без істотних змін продаватися десятиліттями, що неможливе для більшості товарів широкого вжитку;

• по-друге, витрати на початковий етап життєвого циклу страхового продукту істотно менше, ніж для товарів широкого вжитку;

• по-третє, тривалість дії договору страхування може багато разів перевершувати тривалість його життєвого циклу (наприклад, страховик давно відмовився від просування якого-небудь страхового проекту, але все ще має його в своєму портфелі).


Статті


Доходи страхової організації

Доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страховою і інший, не забороненою законодавством, діяльності. В обліковій практиці відповідно до Положення про особливість визначення...
Організація роботи бухгалтерії

Відповідна організаційно-розпорядлива документація, що оформляє облікову політику в страховій організації, містить наступні розділи. Організація самостійно встановлює організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи з вигляду організації і конкретних умов господарювання. Організація бухгалтерської...

Розрахунок страхових резервів

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються по наступних облікових групах: • облікова група 1 — страхування (сострахование) від нещасних випадків і хвороб. • облікова група 2 — добровільне медичне страхування...

Дивіться також



Джерела сплати податків до федерального і регіонального бюджету

Джерелами сплати податків до федерального бюджету згідно податковому законодавству є: • для податку на додану вартість і спеціального податку — збільшення ціни на послуги нестрахового характеру. • для плати за...