Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організацій
 

Облако тегов

недоотримання резервів страхових


 

Інвестиційна діяльність страхових організацій

Як свідчить п. 4 ст. 26 Федерального закону від 10 грудня 2003 р. № 172-ФЗ: "Страховики мають право інвестувати і іншим чином розміщувати засоби страхових резервів в порядку, встановленому нормативним правовим актом органу страхового нагляду. Розміщення засобів страхових резервів повинне здійснюватися на умовах диверсифікації, зворотності, прибутковості і ліквідності".

Інвестиційний ризик страховика є невизначена можливість недоотримання інвестиційного доходу, обумовлена можливістю втрати активів або недоотримання доходів по ним, яка може привести до порушення фінансової стійкості страхової організації, а тому до невиконання страховиком зобов'язань по страхових виплатах. Види інвестиційних рисок представлені на мал. 15. 1.


Статті


Інвестиційний портфель: алгоритм побудови

При виборі оптимального інвестиційного портфеля можна виділити основні етапи. 1. Визначення мети і стратегії інвестування. 2. Збір інформації по фінансових інструментах, які можуть бути включені у варіанти інвестиційного портфеля. 3....
Умови надійності або зворотності страхування. Прибутковість

Надійність або зворотність. Дотримання цієї умови означає максимальну можливість безпеки вкладень. До надійних і безпечних відносять державні коштовні папери, перш за все білети державних скарбівниць і облігації. Досить надійні облігації...

Фінансовий бюджет страхової організації

До фінансовому бюджету відносяться: 3)бюджет руху грошових коштів, частиною якого є бюджет фінансових операцій, що визначає план по здобуттю і погашенню кредитів. 4) бюджет по балансовому аркушу — основний підсумковий...

Дивіться такожОсобливості складання проекту бюджету страхової організації

При складанні проекту бюджету необхідно врахувати специфічні доходи, витрати, активи і пасиви. У число специфічних доходів З входять: • отримані комісійні і брокерські винагороди, тантьеми, збори. • страхові премії по...