Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організацій
 

Облако тегов

недоотримання резервів страхових


 

Інвестиційна діяльність страхових організацій

Як свідчить п. 4 ст. 26 Федерального закону від 10 грудня 2003 р. № 172-ФЗ: "Страховики мають право інвестувати і іншим чином розміщувати засоби страхових резервів в порядку, встановленому нормативним правовим актом органу страхового нагляду. Розміщення засобів страхових резервів повинне здійснюватися на умовах диверсифікації, зворотності, прибутковості і ліквідності".

Інвестиційний ризик страховика є невизначена можливість недоотримання інвестиційного доходу, обумовлена можливістю втрати активів або недоотримання доходів по ним, яка може привести до порушення фінансової стійкості страхової організації, а тому до невиконання страховиком зобов'язань по страхових виплатах. Види інвестиційних рисок представлені на мал. 15. 1.


Статті


Доходи страхової організації

Доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страховою і інший, не забороненою законодавством, діяльності. В обліковій практиці відповідно до Положення про особливість визначення...
Технічні резерви

Технічні резерви, у свою чергу, діляться на обов'язкових і додаткових. До обов'язкових технічних резервів належать: резерв незаробленої премії і резерв збитків. Резерв збитків складається з: а) резерву заявлених, але не...

Страховий продукт: поняття, структура, властивості

Страховий продукт — це набір основних і допоміжних послуг, що надаються страхувальникові при укладенні договору страхування. Властивості страхового продукту і повнота страхового покриття прямо визначають вибір системи збуту, а також...

Дивіться такожМетод обліку страхових премій (страхових внесків)

Тут можуть бути використані: • метод нарахування (облік вступу страхових платежів за фактом укладення договору страхування або перестраховки). • касовий метод (облік вступу страхових платежів за фактом зарахування грошових коштів...