Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організаційІнвестиційні ризики в страховій організації
 

Облако тегов

інвестиційні інструментів активів виконання використання доходу здобуття зобов'язань ліквідність ліквідності нормою обумовлений пов'язаний похідних прибутковості ризик рисок розбіжністю страхових фінансових


 

Інвестиційні ризики в страховій організації

Коротко охарактеризуємо інвестиційні ризики страхових організацій, що впливають на них, а також зовнішні і внутрішні чинники.

Ризик неадекватного оцінювання активів обумовлений оцінкою активів. Наприклад, інвестиції були оцінені дуже високо і страховик вважає, що дані активи забезпечуватимуть дохід вище, ніж насправді.

Ризик знецінення активів пов'язаний з оцінкою активів. Наприклад, інвестиції втрачають свою вартість при зміні курсу валют.

Ризик невідповідності активів зобов'язанням обумовлений співвідношенням активів і зобов'язань. Наприклад, зобов'язання передбачають одну прибутковість і ліквідність активів, а реальні активи дають іншу прибутковість і ліквідність.

Ризик неліквідності активів пов'язаний з мірою ліквідності активів. Це стосується, наприклад, ризикових видів страхування, договори по яких носять короткостроковий характер, а виконання зобов'язань пов'язане з обмеженим тимчасовим періодом.

Ризик норми прибутковості обумовлений розбіжністю між реальною і ринковою нормою прибутковості, наприклад, якщо в інвестиційному портфелі велику питому вагу мають коштовні папери з фіксованою нормою прибутковості, істотно меншої, ніж ринкова.

Мал. 15. 1. Віди інвестиційних рисок страхових організацій

Ризик участі пов'язаний з тим, що страховик володіє і чужими акціями. Прикладом може бути ризик, зв'язаний за участю страховика в дочірній компанії.

Ризик маркетингової стратегії обумовлений вибором маркетингової стратегії, що може негативно вплинути на інвестиційну діяльність страхової організації.

Ризик використання фінансових інструментів зв'язаний з використанням похідних фінансових інструментів при потенційному ризику неправильної оцінки ринкових рисок і рисок ліквідності. Недостатній досвід роботи з такими фінансовими інструментами може підсилити негативний вплив використання похідних коштовних паперів.

Ризик законодавчих змін обумовлений або прийняттям нових нормативних актів на рівні держави, або цілям інвестиційної діяльності страхового бізнесу, що перечать.

Часовий ризик пов'язаний з розбіжністю часу здобуття доходу по інвестиціях і часі виконання страхових зобов'язань.

Ризик концепції управління страховою організацією обумовлений вибором концепції управління, що може підвищити інвестиційний ризик. Наявність інвестиційних рисок для страховика зумовлює зниження здобуття інвестиційного доходу.Звіт про рух грошових коштів

"Звіт про рух грошових коштів" (ф. 4—страх. ) формується по страховій (поточною), інвестиційній і фінансовій діяльності. Виділяється наступні показники: • залишок грошових коштів на початок року; поступило грошових коштів —...
Страховий ринок і зовнішнє оточення. Внутрішня система страхового ринку

Страховий ринок представляє діалектичну єдність двох систем — внутрішньої системи і зовнішнього оточення. Внутрішня система повністю управляється з боку страховика. Зовнішня система, або зовнішнє оточення (макро- і мікросередовище), складається з...

Нарахування амортизації об'єктів основних засобів

Амортизація основних засобів може вироблятися одним з вказаних способів: • лінійним. • списання вартості пропорційно об'єму наданих страхових послуг. • зменшуваного залишку; • списання вартості по сумі чисел років терміну...

Дивіться такожОрганізація управлінського обліку, форми і види бухгалтерської звітності

Для управління страховою організацією необхідна система оперативного бухгалтерського (або управлінського) обліку і внутрішньої відповідальності. Система управлінського обліку створюється для конкретної страхової організації, і може забезпечити не лише контроль поточної роботи,...