Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організаційІнвестиційні ризики в страховій організації
 

Облако тегов

інвестиційні інструментів активів виконання використання доходу здобуття зобов'язань ліквідність ліквідності нормою обумовлений пов'язаний похідних прибутковості ризик рисок розбіжністю страхових фінансових


 

Інвестиційні ризики в страховій організації

Коротко охарактеризуємо інвестиційні ризики страхових організацій, що впливають на них, а також зовнішні і внутрішні чинники.

Ризик неадекватного оцінювання активів обумовлений оцінкою активів. Наприклад, інвестиції були оцінені дуже високо і страховик вважає, що дані активи забезпечуватимуть дохід вище, ніж насправді.

Ризик знецінення активів пов'язаний з оцінкою активів. Наприклад, інвестиції втрачають свою вартість при зміні курсу валют.

Ризик невідповідності активів зобов'язанням обумовлений співвідношенням активів і зобов'язань. Наприклад, зобов'язання передбачають одну прибутковість і ліквідність активів, а реальні активи дають іншу прибутковість і ліквідність.

Ризик неліквідності активів пов'язаний з мірою ліквідності активів. Це стосується, наприклад, ризикових видів страхування, договори по яких носять короткостроковий характер, а виконання зобов'язань пов'язане з обмеженим тимчасовим періодом.

Ризик норми прибутковості обумовлений розбіжністю між реальною і ринковою нормою прибутковості, наприклад, якщо в інвестиційному портфелі велику питому вагу мають коштовні папери з фіксованою нормою прибутковості, істотно меншої, ніж ринкова.

Мал. 15. 1. Віди інвестиційних рисок страхових організацій

Ризик участі пов'язаний з тим, що страховик володіє і чужими акціями. Прикладом може бути ризик, зв'язаний за участю страховика в дочірній компанії.

Ризик маркетингової стратегії обумовлений вибором маркетингової стратегії, що може негативно вплинути на інвестиційну діяльність страхової організації.

Ризик використання фінансових інструментів зв'язаний з використанням похідних фінансових інструментів при потенційному ризику неправильної оцінки ринкових рисок і рисок ліквідності. Недостатній досвід роботи з такими фінансовими інструментами може підсилити негативний вплив використання похідних коштовних паперів.

Ризик законодавчих змін обумовлений або прийняттям нових нормативних актів на рівні держави, або цілям інвестиційної діяльності страхового бізнесу, що перечать.

Часовий ризик пов'язаний з розбіжністю часу здобуття доходу по інвестиціях і часі виконання страхових зобов'язань.

Ризик концепції управління страховою організацією обумовлений вибором концепції управління, що може підвищити інвестиційний ризик. Наявність інвестиційних рисок для страховика зумовлює зниження здобуття інвестиційного доходу.Види страхових внесків: ризикова і ощадна премія

По своєму призначенню страховий внесок підрозділяється на наступні види: ризикова премія, ощадна премія, нетто-премія, достатня премія (внесок), брутто-премія (таблиця. 12. 5). Ризикова премія — це чиста нетто-премія, що представляє частину...
Резерв попереджувальних заходів при страхуванні

Найважливішим принципом стосунків між страховиком і безліччю страхувальників є еквівалентність, тобто рівність між страховими виплатами і страховими преміями, що поступають, у розмірі нетто-премії за розрахунковий період. "Страхова організація має право...

Якість страхового продукту

Якість продукту — основа ефективного збуту. Клієнти судять про страхову продукцію і формують імідж страхової марки на підставі якості основних і допоміжних послуг страховика, що багато в чому зумовлюється компетенцією...

Дивіться такожУчасники страхового ринку. Роль страхових організацій

Учасниками страхового ринку виступають продавці, покупці і посередники. Категорію продавців складають страхові і перестраховочние компанії. Як покупці виступають страхувальники — дієздатні фізичні і юридичні особи, що вирішили оформити договір страхування...