Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організаційІнвестиційний портфель: алгоритм побудовиАлгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій
 

Облако тегов

інвестиційного інструментів активів алгоритм витратами грошових зобов'язань кроку метою обмеження оптимізації перетворень пов'язані портфеля потоків ринку страхових схемою умови фінансових


 

Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Мета алгоритму — здобуття максимального інвестиційного доходу. Для цього вирішуються завдання відповідності встановленим нормативам по видах страхових резервів, визначення основних напрямів інвестицій і їх ранжирування, складання матриці оптимального інвестиційного портфеля. На мал. 15. 2 представлений алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля З.

Мал. 15. 2. Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Приведений алгоритм враховує наступні види загальних для всіх учасників фондового ринку і специфічних для З обмежень.

1. Обмеження у використанні фінансових інструментів, пов'язані із станом вітчизняного фінансового ринку і відсутністю достатньої кількості надійних фінансових інструментів.

2. Державне регулювання розміщення активів, що приймаються в покриття CP з врахуванням умов інвестування.

3. Обмеження, пов'язані з особливостями зобов'язань в страховому портфелі з метою дотримання умови вторинності (підлеглості).

4. Обмеження, пов'язані із зобов'язаннями страховика при побудові інвестиційного портфеля (у певні фінансові інструменти).

5. Обмеження, визначувані актуаріями, андеррайтерами, менеджерами інвестиційно-аналітичного відділу, власниками Із з метою забезпечення безпеки портфеля.

6. Обмеження, пов'язані з вкладеннями власних засобів страховика (ССС), особливо в частині мінімального статутного капіталу.

7. Обмеження, пов'язані з необхідністю зберегти заданий об'єм легкореализуемих активів для виконання страхових зобов'язань, ризики яких погано піддаються кількісній оцінці.

П'ятий крок передбачає порівняння оптимально можливого і очікуваного доходу сформованого портфеля з витратами перетворень. При позитивній різниці здійснюється перехід до наступного кроку, при невиконанні умови — повернення до третього.

Тимчасова вартість грошових потоків враховується при реалізації шостого кроку. Можливий інвестиційний дохід оптимального інвестиційного портфеля, дисконтований на початок періоду, порівнюється з приведеним на той же момент очікуваним інвестиційним доходом фактичного портфеля і витратами перетворень. Якщо перевищення більше, ніж на величину дельта, то перетворення портфеля доцільне. Якщо ця умова не виконується, то перетворення недоцільне і необхідне коректування обмежень, повернення до четвертого кроку.

Даний алгоритм побудований на основі двох оцінок руху грошових потоків: з точки зору майбутнього (за схемою наращива-ния) і сьогодення (за схемою дисконтування). Використання алгоритму забезпечить формування збалансованого інвестиційного портфеля, успішний розвиток страхового бізнесу, вдосконалення формування інвестиційної політики З.нормативно-законодавчі акти, регулюючі обов'язкове страхування

Обов'язкове страхування регулюється відповідними нормативно-законодавчими актами. Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я громадян відповідно до нормативної бази розглянуте в таблиці. 2. 2. Обов'язкове страхування проводиться на основі відповідних законодавчих актів,...
Основні етапи процесу аудиту

Розрізняють наступні основні етапи процесу аудиту: 1) планерування аудиту. вивчення бізнесу аудируемой страхової організації. написання програми аудиту; 2) перевірка і оцінка структури внутрішнього контролю; уточнення програми аудиту; 3) проведення незалежної...

Підрозділ страхових резервів

Розділення страхових резервів в страхуванні життя і ризикових видах страхування викликане різним вмістом страхового захисту, характером риски, функціями, завданнями і методологією розрахунку тарифів. Резерви по ризикових видах страхування призначені для...

Дивіться такожВиди бюджетів страхових організацій

Операційний бюджет страхової організації. До операційного бюджету відносяться дані, що відображають величину доходів і витрат по окремих напрямах діяльності З. По структурі операційний бюджет складається з бюджету вступу страхових премій,...