Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організаційІнвестиційний портфель: алгоритм побудовиАлгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій
 

Облако тегов

інвестиційного інструментів активів алгоритм витратами грошових зобов'язань кроку метою обмеження оптимізації перетворень пов'язані портфеля потоків ринку страхових схемою умови фінансових


 

Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Мета алгоритму — здобуття максимального інвестиційного доходу. Для цього вирішуються завдання відповідності встановленим нормативам по видах страхових резервів, визначення основних напрямів інвестицій і їх ранжирування, складання матриці оптимального інвестиційного портфеля. На мал. 15. 2 представлений алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля З.

Мал. 15. 2. Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Приведений алгоритм враховує наступні види загальних для всіх учасників фондового ринку і специфічних для З обмежень.

1. Обмеження у використанні фінансових інструментів, пов'язані із станом вітчизняного фінансового ринку і відсутністю достатньої кількості надійних фінансових інструментів.

2. Державне регулювання розміщення активів, що приймаються в покриття CP з врахуванням умов інвестування.

3. Обмеження, пов'язані з особливостями зобов'язань в страховому портфелі з метою дотримання умови вторинності (підлеглості).

4. Обмеження, пов'язані із зобов'язаннями страховика при побудові інвестиційного портфеля (у певні фінансові інструменти).

5. Обмеження, визначувані актуаріями, андеррайтерами, менеджерами інвестиційно-аналітичного відділу, власниками Із з метою забезпечення безпеки портфеля.

6. Обмеження, пов'язані з вкладеннями власних засобів страховика (ССС), особливо в частині мінімального статутного капіталу.

7. Обмеження, пов'язані з необхідністю зберегти заданий об'єм легкореализуемих активів для виконання страхових зобов'язань, ризики яких погано піддаються кількісній оцінці.

П'ятий крок передбачає порівняння оптимально можливого і очікуваного доходу сформованого портфеля з витратами перетворень. При позитивній різниці здійснюється перехід до наступного кроку, при невиконанні умови — повернення до третього.

Тимчасова вартість грошових потоків враховується при реалізації шостого кроку. Можливий інвестиційний дохід оптимального інвестиційного портфеля, дисконтований на початок періоду, порівнюється з приведеним на той же момент очікуваним інвестиційним доходом фактичного портфеля і витратами перетворень. Якщо перевищення більше, ніж на величину дельта, то перетворення портфеля доцільне. Якщо ця умова не виконується, то перетворення недоцільне і необхідне коректування обмежень, повернення до четвертого кроку.

Даний алгоритм побудований на основі двох оцінок руху грошових потоків: з точки зору майбутнього (за схемою наращива-ния) і сьогодення (за схемою дисконтування). Використання алгоритму забезпечить формування збалансованого інвестиційного портфеля, успішний розвиток страхового бізнесу, вдосконалення формування інвестиційної політики З.Етапи розрахунку страхового тарифу і страхової премії

В основі розрахунку страхового тарифу лежать такі ознаки страхування, як: • замкнута розкладка збитку. • зворотність страхових платежів, призначених на виплату (нетто-платежів). Ці ознаки виражаються наступною рівністю: ?СП = ECB....
Форми страхування

За формою проведення страхування може бути обов'язковим (через закон) і добровільним. Ініціатором обов'язкового страхування є держава, яка у формі закону зобов'язала юридичних і фізичних осіб вносити засоби для забезпечення суспільних...

Перспективи розвитку страхового ринку

На сьогоднішній день в Росії діють наступні чинники, сприяючі розвитку страхового ринку. 1. Процес інтеграції, що продовжується, в світовій економічній спільноті. 2. Зняття "залізної завіси" між Росією і країнами Європи,...

Дивіться такожЦіна продажу і собівартість страхового продукту.

Ціна продажу страхового продукту — це, з одного боку, джерело доходу страхової організації, а з іншої — маркетинговий чинник, що визначає збут страхових послуг. Тому цінова політика страховика повинна поєднувати...