Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організаційПоказники оцінки інвестиційної діяльності страхових організацій. Платоспроможність
 

Облако тегов

виплат капіталу коефіцієнт нетто організацій платоспроможність платоспроможності показує резервів страхових сума формулі


 

Показники оцінки інвестиційної діяльності страхових організацій. Платоспроможність

Перший блок показників — платоспроможність. Коефіцієнт платоспроможності (КП|) страхової організації показує, в

якій мірі вільні активи можуть бути використані при розрахунках із страхувальниками і кредиторами. Інвестиційна політика страховиків робить значний вплив на платоспроможність. Коефіцієнт платоспроможності визначається по формулі

де Свз — страхові внески; Свип— страхові виплати; Ор — операційні витрати.

Коефіцієнт виплат (Квип) передбачає первинність страхового портфеля над інвестиційним — реалізацію умови підлеглості (вторинності) при розміщенні страхових резервів — і розраховуватися по формулі

Коефіцієнт надійності (До„) для страхових організацій показує міру забезпеченості ризикованих вкладень власним капіталом, за рахунок якого можлива часткова виплата відшкодування (збитку) при настанні страхового випадку. Розраховується він так:

де Ськ — власний капітал; Ср — сума страхових резервів.

Коефіцієнт фінансового потенціалу (Кф|1) обчислюється як відношення сум страхових резервів і власного капіталу до нетто-премії:

де Пн — сума нетто-премій. Коефіцієнт достатності капіталу (Кдост) дозволяють оцінити можливість швидкого здійснення виплат, тобто характеризує міру можливого покриття власними засобами зобов'язань З (страхових і нестрахових) в разі відсутності інших засобів:

де Og — зобов'язання З.


Статті


Єство і функції бюджету страхових організацій

В основу управління фінансами страхової організації шляхом бюджетування закладена планова модель управління, що передбачає побудову альтернативних варіантів бюджету. По основних характеристиках модель бюджету є детермінованою, в ній повинен враховуватися один...
Регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій

Інвестиційна діяльність страхових організацій регулює вкладення як на макрорівні, так і на мікрорівні. Мета макроекономічного регулювання інвестиційної діяльності страховика — обмежити страхові інвестиції сферою національної економіки, а також забезпечити виконання...

Особливості формування облікової політики

Облікова політика повинна охоплювати всі сторони в організації бухгалтерського обліку: технічну, організаційну, методичну. Технічний аспект облікової політики повинен опрацьовуватися не стільки бухгалтером З, скільки керівником. Технічний аспект обліку передбачає: •...

Дивіться такожФінансова ефективність страхової і інвестиційної діяльності

Третій блок — фінансова ефективність страхової і інвестиційної діяльності. Використання цього блоку показників обгрунтоване введенням нової умови розміщення СР — вторинності (підлеглості інвестиційного портфеля по відношенню до страхового). Це дозволяє...