Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організаційПоказники оцінки інвестиційної діяльності страхових організацій. Платоспроможність
 

Облако тегов

виплат капіталу коефіцієнт нетто організацій платоспроможність платоспроможності показує резервів страхових сума формулі


 

Показники оцінки інвестиційної діяльності страхових організацій. Платоспроможність

Перший блок показників — платоспроможність. Коефіцієнт платоспроможності (КП|) страхової організації показує, в

якій мірі вільні активи можуть бути використані при розрахунках із страхувальниками і кредиторами. Інвестиційна політика страховиків робить значний вплив на платоспроможність. Коефіцієнт платоспроможності визначається по формулі

де Свз — страхові внески; Свип— страхові виплати; Ор — операційні витрати.

Коефіцієнт виплат (Квип) передбачає первинність страхового портфеля над інвестиційним — реалізацію умови підлеглості (вторинності) при розміщенні страхових резервів — і розраховуватися по формулі

Коефіцієнт надійності (До„) для страхових організацій показує міру забезпеченості ризикованих вкладень власним капіталом, за рахунок якого можлива часткова виплата відшкодування (збитку) при настанні страхового випадку. Розраховується він так:

де Ськ — власний капітал; Ср — сума страхових резервів.

Коефіцієнт фінансового потенціалу (Кф|1) обчислюється як відношення сум страхових резервів і власного капіталу до нетто-премії:

де Пн — сума нетто-премій. Коефіцієнт достатності капіталу (Кдост) дозволяють оцінити можливість швидкого здійснення виплат, тобто характеризує міру можливого покриття власними засобами зобов'язань З (страхових і нестрахових) в разі відсутності інших засобів:

де Og — зобов'язання З.


Статті


Страховий ринок і зовнішнє оточення. Внутрішня система страхового ринку

Страховий ринок представляє діалектичну єдність двох систем — внутрішньої системи і зовнішнього оточення. Внутрішня система повністю управляється з боку страховика. Зовнішня система, або зовнішнє оточення (макро- і мікросередовище), складається з...
Зовнішнє оточення страхового ринку

Зовнішнє оточення ринку — це система взаємодіючих сил ринку, що надають на неї дію. Страховик планує і проводить свою ринкову роботу в умовах зовнішнього оточення. Останнє, у свою чергу, складається...

Нарахування амортизації об'єктів основних засобів

Амортизація основних засобів може вироблятися одним з вказаних способів: • лінійним. • списання вартості пропорційно об'єму наданих страхових послуг. • зменшуваного залишку; • списання вартості по сумі чисел років терміну...

Дивіться такожВитрати на основну діяльність страхової компанії

По відношенню до основної діяльності витрати діляться на дві групи: • витрати, пов'язані із здійсненням страхових операцій. • витрати, що не мають безпосереднього відношення до страхової діяльності. Перша група представлена...