Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

інвестиційної активів балансу блок відображають визначити високий діяльності диверсифікації дозволяє засобів захищеності коефіцієнт можливі об'ємі показників привабливість причини рахівницях страховика


 

Інвестиційна привабливість страховика

П'ятий блок інвестиційна привабливість страховика. В дану групу включаються показники, що відображають міру результативності інвестиційної діяльності, що проводиться. Даний блок показників дозволяє визначити міру захищеності інвестиційної політики в частини диверсифікації активів і можливі причини її неефективності. Високий коефіцієнт доходу від інвестицій означає високий рівень рисок, низький свідчить, що З є неконкурентоздатною.

Коефіцієнт участі інвестиційних активів в активах балансу (Киа) служить для визначення динаміки питомої ваги ресурсів, що інвестуються, в загальному об'ємі засобів З:

де ДС — грошові кошти на рахівницях; А — активи балансу.

Коефіцієнт диверсифікації інвестиційних активів (Кдн. а. ) відображає питому вагу пріоритетного інвестиційного активу в обшем об'ємі інвестиційних активів і засобів на рахівницях. Коефіцієнт дозволяє визначити міру захищеності інвестиційної діяльності в частини диверсифікації активів і можливі причини неефективної інвестиційної діяльності:

де ІА' — інвестиційні активи придбаного напряму.

Вибрані показники найбільшою мірою відображають результати інвестиційної діяльності і характеризують дотримання З умов інвестування. Особлива увага при виборі показників має бути приділена доступності вихідної інформації, що дозволяє широкому кругу користувачів провести розрахунки на основі мінімального набору коефіцієнтів.Види страхових внесків

Страховий внесок (страхова премія) може бути розглянутий з трьох точок зору: економічною, юридичною і математичною. Економічне єство страхового внеску виявляється в тому, що він є частиною національного доходу, яка виділяється...
Доходи страхової організації

Доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страховою і інший, не забороненою законодавством, діяльності. В обліковій практиці відповідно до Положення про особливість визначення...

Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Мета алгоритму — здобуття максимального інвестиційного доходу. Для цього вирішуються завдання відповідності встановленим нормативам по видах страхових резервів, визначення основних напрямів інвестицій і їх ранжирування, складання матриці оптимального інвестиційного портфеля....

Дивіться такожОсновні етапи процесу аудиту

Розрізняють наступні основні етапи процесу аудиту: 1) планерування аудиту. вивчення бізнесу аудируемой страхової організації. написання програми аудиту; 2) перевірка і оцінка структури внутрішнього контролю; уточнення програми аудиту; 3) проведення незалежної...