Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

інвестиційної активів балансу блок відображають визначити високий діяльності диверсифікації дозволяє засобів захищеності коефіцієнт можливі об'ємі показників привабливість причини рахівницях страховика


 

Інвестиційна привабливість страховика

П'ятий блок інвестиційна привабливість страховика. В дану групу включаються показники, що відображають міру результативності інвестиційної діяльності, що проводиться. Даний блок показників дозволяє визначити міру захищеності інвестиційної політики в частини диверсифікації активів і можливі причини її неефективності. Високий коефіцієнт доходу від інвестицій означає високий рівень рисок, низький свідчить, що З є неконкурентоздатною.

Коефіцієнт участі інвестиційних активів в активах балансу (Киа) служить для визначення динаміки питомої ваги ресурсів, що інвестуються, в загальному об'ємі засобів З:

де ДС — грошові кошти на рахівницях; А — активи балансу.

Коефіцієнт диверсифікації інвестиційних активів (Кдн. а. ) відображає питому вагу пріоритетного інвестиційного активу в обшем об'ємі інвестиційних активів і засобів на рахівницях. Коефіцієнт дозволяє визначити міру захищеності інвестиційної діяльності в частини диверсифікації активів і можливі причини неефективної інвестиційної діяльності:

де ІА' — інвестиційні активи придбаного напряму.

Вибрані показники найбільшою мірою відображають результати інвестиційної діяльності і характеризують дотримання З умов інвестування. Особлива увага при виборі показників має бути приділена доступності вихідної інформації, що дозволяє широкому кругу користувачів провести розрахунки на основі мінімального набору коефіцієнтів.Мета створення РЗУ

Резерв заявлених, але не врегульованих збитків створюється для забезпечення виконання зобов'язань, включаючи витрати по врегулюванню збитків по договорах страхування, не виконаних або виконаних неповністю на звітну дату. Йдеться про зобов'язаннях,...
Базовий проект бюджету страхової організації

Прогноз бюджету, що забезпечує фінансову стійкість страхової організації, відповідає її ефективному розвитку і прийнятий до виконання, носить назву проекту бюджету (базового проекту бюджету). Проект бюджету будується на економічно обгрунтованих прогнозних...

Фінансовий потенціал

Значення фінансів обумовлене тією роллю, яку виконують страховики в суспільстві (механізм захисту від можливих рисок). Основою організації фінансів страховика є комерційний розрахунок. При розгляді структури тарифної ставки виявляються ті її...

Дивіться такожОрганізація управлінського обліку, форми і види бухгалтерської звітності

Для управління страховою організацією необхідна система оперативного бухгалтерського (або управлінського) обліку і внутрішньої відповідальності. Система управлінського обліку створюється для конкретної страхової організації, і може забезпечити не лише контроль поточної роботи,...