Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

інвестиційної активів балансу блок відображають визначити високий діяльності диверсифікації дозволяє засобів захищеності коефіцієнт можливі об'ємі показників привабливість причини рахівницях страховика


 

Інвестиційна привабливість страховика

П'ятий блок інвестиційна привабливість страховика. В дану групу включаються показники, що відображають міру результативності інвестиційної діяльності, що проводиться. Даний блок показників дозволяє визначити міру захищеності інвестиційної політики в частини диверсифікації активів і можливі причини її неефективності. Високий коефіцієнт доходу від інвестицій означає високий рівень рисок, низький свідчить, що З є неконкурентоздатною.

Коефіцієнт участі інвестиційних активів в активах балансу (Киа) служить для визначення динаміки питомої ваги ресурсів, що інвестуються, в загальному об'ємі засобів З:

де ДС — грошові кошти на рахівницях; А — активи балансу.

Коефіцієнт диверсифікації інвестиційних активів (Кдн. а. ) відображає питому вагу пріоритетного інвестиційного активу в обшем об'ємі інвестиційних активів і засобів на рахівницях. Коефіцієнт дозволяє визначити міру захищеності інвестиційної діяльності в частини диверсифікації активів і можливі причини неефективної інвестиційної діяльності:

де ІА' — інвестиційні активи придбаного напряму.

Вибрані показники найбільшою мірою відображають результати інвестиційної діяльності і характеризують дотримання З умов інвестування. Особлива увага при виборі показників має бути приділена доступності вихідної інформації, що дозволяє широкому кругу користувачів провести розрахунки на основі мінімального набору коефіцієнтів.Розрахунок страхових резервів

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються по наступних облікових групах: • облікова група 1 — страхування (сострахование) від нещасних випадків і хвороб. • облікова група 2 — добровільне медичне страхування...
Первинна ланка страхового ринку

Первинна ланка страхового ринку — страхове суспільство або страхова організація. Тут відбувається процес формування і використання страхового фонду, складаються специфічні економічні стосунки. Страхова організація — це відособлена структура, що здійснює...

Страхові посередники

Страхові посередники — це особи, зайняті просуванням страхових послуг від страховика до страхувальника. До їх числа відносяться страхові агенти і страхові брокери. Страхові агенти — громадяни Російської Федерації, що здійснюють...

Дивіться такожКорпоративні клієнти

Перша група страхувальників — корпоративні клієнти. Для другої і третьої груп характерний підвищений інтерес до якості страхового продукту, яка містить наступні основні компоненти: • надійність страховика. • ціну страхового продукту;...