Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

виконання дебіторська заборгованість заборгованості зобов'язань коефіцієнт ліквідність ліквідності перестрахувальників показники показує премії риски страховій страховика участі


 

Ліквідність активів страхового фонду

Другий блок — ліквідність. Показники ліквідності відображають достатність сум і можливість за часом для покриття засобами, що знаходяться в розпорядженні З, наявних зобов'язань. Показники ліквідності в цілому слід розглядати у зв'язку з необхідністю першочергового виконання прямим страховиком виниклих страхових зобов'язань по відшкодуванню збитку.

Для визначення ліквідності доцільно використовувати наступні показники ліквідності: терміновою, критичною, а також коефіцієнти риски, дебіторської заборгованості і участі перестрахувальників в страховій премії.

Коефіцієнт риски (Кр) показує міру забезпеченості засобів страховика ліквідними активами, нерухомістю і так далі Приплив грошових коштів є найважливішою передумовою для зростання інвестицій: він забезпечує ліквідність З. Негативний грошовий потік означає наявність серйозних проблем у страховика. Коефіцієнт розраховується по формулі

де Яскраво-червоний — ліквідні активи.

Коефіцієнт дебіторської заборгованості (Кдз) показує її долю у власних засобах страховика, здатність в мінімальний термін стягнути заборгованість по прямих платежах. Дебіторська заборгованість впливає на міру інвестиційної активності З і є елементом риски.

де Зд — дебіторська заборгованість.

Коефіцієнт участі перестрахувальників (Кпер) в страховій премії відображає залежність здатності страховика до виконання зобов'язань від надійності і ліквідності перестрахувальника.

де Спер — сума перестрахувальника в страховій премії.Структура управління страхової організації. Керівництво вищої ланки.

Порада директорів — керівники, вибрані загальними зборами акціонерів і закріплені в статуті повноваження, що мають. Директори страхової організації можуть бути внутрішніми (що здійснюють внутрішнє керівництво) і зовнішніми (радники). Порада директорів...
Розрахунок РНП для різних галузей страхової діяльності

Для розрахунку РНП галузі страхової діяльності підрозділяються на три групи. 1. Страхування від нещасних випадків і хвороб, добровільне медичне страхування, страхування засобів наземного транспорту, страхування засобів повітряного транспорту, страхування засобів...

Принципи побудови тарифної політики. Передумови страхування

Тарифна політика в області страхування — цілеспрямована діяльність страховика по встановленню і коректуванню страхових тарифів з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика. Головними передумовами страхування є: • наявність...

Дивіться такожСтрахові резерви

"Для забезпечення виконання зобов'язань по страхуванню, перестраховці страховики в порядку, встановленому нормативним правовим актом органу страхового нагляду формують страхові резерви. Засоби страхових резервів використовуються виключно для здійснення страхових виплат" (із...