Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

інвестиційної активів виконання виплатах гарантій діяльність діяльності зв'язані зобов'язаннями зобов'язань організації покривають регулювання резерви ризики розміщення страхових цілі


 

Цілі регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій

Цілі регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій розрізняються по рівнях:

• на макрорівні — виконання вимог, що пред'являються до інвестиційної діяльності всіх страхових організацій в країні; обмеження страхових інвестицій сферою національної економіки;

• на мікрорівні — гарантій по страхових виплатах за рахунок досягнення ситуації, при якій розміщення засобів, що проводиться страховими організаціями, збіглося б по об'ємах, за часом і в просторі із зобов'язаннями страхової організації.

Частина отриманих страхових внесків призначена для виконання зобов'язань в страховій організації по страхових виплатах. Вони акумулюються в рамках страхових резервів і є невиконаними зобов'язаннями страховика перед страхувальником. Страхові резерви розміщуються в активи, які використовуються для їх покриття (забезпечення).

Окрім активів, що покривають страхові резерви, інвестиційна діяльність охоплює і власні засоби страховика, не зв'язані жодними зобов'язаннями. Інвестиційна діяльність страхової організації є процес розміщення активів, що покривають страхові резерви, і власних вільних активів.

При управлінні інвестиційними ризиками в першу чергу необхідно враховувати ризики, пов'язані з розміщенням активів, що покривають страхові резерви. Проте для посилення гарантій виконання страхових зобов'язань доцільно знижувати інвестиційні ризики, зв'язані і з вільними активами організації.Визначення страхування як економічній категорії

Страхування — це спосіб відшкодування збитків, понесених фізичною або юридичною особою, за допомогою їх розподілу між багатьма особами {страховою сукупністю). Відшкодування збитків виробляється із засобів страхового фонду, що знаходиться у...
Аудит в страховій організації

Специфічні особливості аудиту страховиків зумовлені спеціальним страховим законодавством, особливостями у веденні бухгалтерською обліку страхових операцій і складанні бухгалтерської звітності, розрахунків страхових резервів, оподаткуванні страхових організацій і так далі З врахуванням...

Центри формування і наповнення окремих бюджетів.

В цілях бюджетування страхова організація підрозділяється на центри фінансової відповідальності, центри витрат, профит-центри, венчур-центри, центри консолідації. Кожен центр несе відповідальність за формування і наповнення окремих бюджетів. В таблиці. 16. 1...

Дивіться такожІнвестиційна привабливість страховика

П'ятий блок — інвестиційна привабливість страховика. В дану групу включаються показники, що відображають міру результативності інвестиційної діяльності, що проводиться. Даний блок показників дозволяє визначити міру захищеності інвестиційної політики в частини...