Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

інвестиційної активів виконання виплатах гарантій діяльність діяльності зв'язані зобов'язаннями зобов'язань організації покривають регулювання резерви ризики розміщення страхових цілі


 

Цілі регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій

Цілі регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій розрізняються по рівнях:

• на макрорівні — виконання вимог, що пред'являються до інвестиційної діяльності всіх страхових організацій в країні; обмеження страхових інвестицій сферою національної економіки;

• на мікрорівні — гарантій по страхових виплатах за рахунок досягнення ситуації, при якій розміщення засобів, що проводиться страховими організаціями, збіглося б по об'ємах, за часом і в просторі із зобов'язаннями страхової організації.

Частина отриманих страхових внесків призначена для виконання зобов'язань в страховій організації по страхових виплатах. Вони акумулюються в рамках страхових резервів і є невиконаними зобов'язаннями страховика перед страхувальником. Страхові резерви розміщуються в активи, які використовуються для їх покриття (забезпечення).

Окрім активів, що покривають страхові резерви, інвестиційна діяльність охоплює і власні засоби страховика, не зв'язані жодними зобов'язаннями. Інвестиційна діяльність страхової організації є процес розміщення активів, що покривають страхові резерви, і власних вільних активів.

При управлінні інвестиційними ризиками в першу чергу необхідно враховувати ризики, пов'язані з розміщенням активів, що покривають страхові резерви. Проте для посилення гарантій виконання страхових зобов'язань доцільно знижувати інвестиційні ризики, зв'язані і з вільними активами організації.Аудит в страховій організації

Специфічні особливості аудиту страховиків зумовлені спеціальним страховим законодавством, особливостями у веденні бухгалтерською обліку страхових операцій і складанні бухгалтерської звітності, розрахунків страхових резервів, оподаткуванні страхових організацій і так далі З врахуванням...
Основні показники формування бюджету страхової організації

В прибутковій частині: вступи від страхової діяльності. вступи від інвестиційної діяльності. вступи від брокерської діяльності; інші доходи. У витратній частині: відшкодування збитків; витрати з продажу (комісійні, реклама); витрати по перестраховці;...

Інвестиційні ризики в страховій організації

Коротко охарактеризуємо інвестиційні ризики страхових організацій, що впливають на них, а також зовнішні і внутрішні чинники. Ризик неадекватного оцінювання активів обумовлений оцінкою активів. Наприклад, інвестиції були оцінені дуже високо і...

Дивіться такожТимчасові розподіли рисок при страхуванні

Традиційно виділяють чотирьох основних типів тимчасового розподілу риски: 1) рівномірний. 2) катастрофічний. 3) з підвищенням середнього рівня збитковості; 4) з великим розкидом вірогідності збитку. При прийнятті риски з рівномірним тимчасовим...