Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

інвестиційної активів виконання виплатах гарантій діяльність діяльності зв'язані зобов'язаннями зобов'язань організації покривають регулювання резерви ризики розміщення страхових цілі


 

Цілі регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій

Цілі регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій розрізняються по рівнях:

• на макрорівні — виконання вимог, що пред'являються до інвестиційної діяльності всіх страхових організацій в країні; обмеження страхових інвестицій сферою національної економіки;

• на мікрорівні — гарантій по страхових виплатах за рахунок досягнення ситуації, при якій розміщення засобів, що проводиться страховими організаціями, збіглося б по об'ємах, за часом і в просторі із зобов'язаннями страхової організації.

Частина отриманих страхових внесків призначена для виконання зобов'язань в страховій організації по страхових виплатах. Вони акумулюються в рамках страхових резервів і є невиконаними зобов'язаннями страховика перед страхувальником. Страхові резерви розміщуються в активи, які використовуються для їх покриття (забезпечення).

Окрім активів, що покривають страхові резерви, інвестиційна діяльність охоплює і власні засоби страховика, не зв'язані жодними зобов'язаннями. Інвестиційна діяльність страхової організації є процес розміщення активів, що покривають страхові резерви, і власних вільних активів.

При управлінні інвестиційними ризиками в першу чергу необхідно враховувати ризики, пов'язані з розміщенням активів, що покривають страхові резерви. Проте для посилення гарантій виконання страхових зобов'язань доцільно знижувати інвестиційні ризики, зв'язані і з вільними активами організації.Маркетингова стратегія страховика

Дослідження російського ринку і його сегментації дозволяють страховикам будувати маркетингову стратегію. Маркетингова стратегія страхової організації — це комплексна реалізація даних, отриманих в процесі вивчення ринку, що дозволяє провести оцінку вихідного...
Аудиторський висновок.

За результатами проведеної перевірки складається звіт, тобто аудиторський висновок. Згідно Тимчасовим правилам аудиторської діяльності в Російській Федерації, затвердженим Указом Президента РФ від 22 грудня 1993 р. № 2263, висновок повинен...

Методи побудови бюджету страхової організації

Перший метод побудови передбачає збір і фільтрацію бюджетної інформації від менеджерів до керівників нижнього рівня і далі — до керівництва З. При такому підході багато сил і часу вирушає на...

Дивіться такожнормативно-законодавчі акти, регулюючі обов'язкове страхування

Обов'язкове страхування регулюється відповідними нормативно-законодавчими актами. Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я громадян відповідно до нормативної бази розглянуте в таблиці. 2. 2. Обов'язкове страхування проводиться на основі відповідних законодавчих актів,...