Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

внесків договору збитку можлива надбавка нетто період покриття помилка попередня премія ризику риски розподілу розрахунку система сплати страхової страхування тарифів


 

Попередня система сплати страхових внесків

В даний час застосовується попередня система сплати страхових внесків, тобто на основі тарифів.

Страхова премія — це ціна страхової послуги. Страхова премія встановлюється при підписанні договору страхування і залишається незмінною протягом терміну його дії, якщо інше не обумовлене умовами договору.

Страхова премія має бути достатня, аби забезпечити фінансування всіх функцій страховика. Структура страхової премії виглядає таким чином:

• нетто-премія по ризику;

• надбавка на покриття витрат страхової організації;

• надбавка на прибуток.

нетто-премія по ризику (ризикова премія) — головна частина страхової премії, яка служить для покриття збитку при настанні страхового випадку і формування страхових резервів. Розрахунок нетто-премії ведеться по окремих ризиках, навіть якщо вони об'єднуються в одному страховому договорі. Методика розрахунку нетто-премії заснована на визначенні характеристик калькульованої риски: імовірнісного розподілу збитку, його середньої величини і розсіяння.

Підставою для розрахунків є інформація про ущербах за минулий період, тенденції якого проектуються на період калькуляції. Проте при цьому можуть виникнути серйозні технічні помилки двох видів. По-перше, через недостатність інформації можлива помилка діагнозу, тобто невірна оцінка випадкового розподілу загального збитку. По-друге, можлива помилка прогнозу, викликана неврахованими або такими, що змінилися обставинами. Аби гарантувати клієнтам страховий захист, до нетто-премії роблять страхову надбавку. Види страхування по особливостях розрахунку нетто-ставок представлені в таблиці. 12. 3.

Страхова надбавка призначена для того, щоб фінансувати чисто випадкові відхилення реального збитку від його очікуваних значень. Включення страхової надбавки до складу премії знижує випадковий ризик для страхового підприємства. Розміри страхової надбавки встановлюються залежно від міри риски, пропорційно окремим моментам розподілу калькульованого збитку (очікуваній оцінці риски, стандартному відхиленню, коефіцієнту варіації) або комбінаціям названих показників.

Мал. 12. 2. Етапи розрахунку страхових тарифівВиди податків для страхової організації

1. Податок на прибуток. Об'єктом оподаткування є прибуток організацій, який визначається як різниця між доходами і витратами. Страхові організації обчислюють доходи і витрати по правилах, встановлених для всіх підприємств, проте...
Страхові пули

Страховий пул — це добровільне об'єднання страховиків, що створюється на основі угоди між ними в цілях забезпечення фінансової стійкості страхових операцій. Учасники пулу несуть солідарну відповідальність за виконання зобов'язань по...

Страховий ринок і зовнішнє оточення. Внутрішня система страхового ринку

Страховий ринок представляє діалектичну єдність двох систем — внутрішньої системи і зовнішнього оточення. Внутрішня система повністю управляється з боку страховика. Зовнішня система, або зовнішнє оточення (макро- і мікросередовище), складається з...

Дивіться такожПринципи побудови тарифної політики страхування

1. Тарифна політика будується на наступних принципах. Еквівалентність страхових стосунків в країні. Це означає, що ні-то-ставки повинні максимально відповідати вірогідності збитку. Тарифні ставки встановлюються в масштабі територіальної одиниці на 5—10...