Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

внесків договору збитку можлива надбавка нетто період покриття помилка попередня премія ризику риски розподілу розрахунку система сплати страхової страхування тарифів


 

Попередня система сплати страхових внесків

В даний час застосовується попередня система сплати страхових внесків, тобто на основі тарифів.

Страхова премія — це ціна страхової послуги. Страхова премія встановлюється при підписанні договору страхування і залишається незмінною протягом терміну його дії, якщо інше не обумовлене умовами договору.

Страхова премія має бути достатня, аби забезпечити фінансування всіх функцій страховика. Структура страхової премії виглядає таким чином:

• нетто-премія по ризику;

• надбавка на покриття витрат страхової організації;

• надбавка на прибуток.

нетто-премія по ризику (ризикова премія) — головна частина страхової премії, яка служить для покриття збитку при настанні страхового випадку і формування страхових резервів. Розрахунок нетто-премії ведеться по окремих ризиках, навіть якщо вони об'єднуються в одному страховому договорі. Методика розрахунку нетто-премії заснована на визначенні характеристик калькульованої риски: імовірнісного розподілу збитку, його середньої величини і розсіяння.

Підставою для розрахунків є інформація про ущербах за минулий період, тенденції якого проектуються на період калькуляції. Проте при цьому можуть виникнути серйозні технічні помилки двох видів. По-перше, через недостатність інформації можлива помилка діагнозу, тобто невірна оцінка випадкового розподілу загального збитку. По-друге, можлива помилка прогнозу, викликана неврахованими або такими, що змінилися обставинами. Аби гарантувати клієнтам страховий захист, до нетто-премії роблять страхову надбавку. Види страхування по особливостях розрахунку нетто-ставок представлені в таблиці. 12. 3.

Страхова надбавка призначена для того, щоб фінансувати чисто випадкові відхилення реального збитку від його очікуваних значень. Включення страхової надбавки до складу премії знижує випадковий ризик для страхового підприємства. Розміри страхової надбавки встановлюються залежно від міри риски, пропорційно окремим моментам розподілу калькульованого збитку (очікуваній оцінці риски, стандартному відхиленню, коефіцієнту варіації) або комбінаціям названих показників.

Мал. 12. 2. Етапи розрахунку страхових тарифівМетодика розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя

Страховий внесок (страхова премія) по страхуванню життя визначається в такій послідовності. 1. Страховий внесок (премія): де /— доля в брутто-ставці страхового навантаження, призначеного для покриття витрат на проведення страхових операцій,...
Система внутрішнього контролю (СВК)

Система внутрішнього контролю (СВК) — це сукупність методик і процедур, використовуваних керівництвом страхової організації в цілях виявлення, виправлення і запобігання помилкам, спотворень облікової інформації, які можуть вплинути на достовірність показників...

Найбільш відомі види страхового шахрайства

До найбільш відомих видів страхового шахрайства відносяться наступні. 1. Заява страхової суми вища за дійсну вартість об'єкту страхування, аби отримати страхове відшкодування вище дійсної вартості майна. Обман сам по собі...

Дивіться такожСтатутний і резервний капітал страхової організації

Статутний капітал страхової організації формується з вкладів його учасників-засновників. Призначення і методика формування резервного капіталу страхової організації не має галузевої специфіки, а відповідає загальним принципам організації господарської діяльності підприємств. Він...