Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаКласифікація і юридичні основи страхуванняМетодика розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя
 

Облако тегов

віку вартість виплат внесків дисконтуючий договорах комутаційні множник нетто одноразова показник прибутковості смертності спеціальні ставка страхових страхуванню сучасна таблиці число


 

Методика розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя

Страховий внесок (страхова премія) по страхуванню життя визначається в такій послідовності.

1. Страховий внесок (премія):

де /— доля в брутто-ставці страхового навантаження, призначеного для покриття витрат на проведення страхових операцій, попереджувальних заходів, забезпечення прибутку страховика (%).

2. Побудова нетто-ставок по страхуванню життя:

Сума страхових платежів, Сума страхових виплат

відповідних нетто-ставкам = по договорах страхування, по договорах страхування життя

З обліком довгострокового характеру страхування життя необхідно виробляти тимчасову оцінку вартості внесків і виплат:

Сучасна вартість планованих страхових внесків = (по таблицях смертності населення)

(нетто-став) страхових виплат.

Сучасна вартість визначається за допомогою дисконтування. Дисконтуючий множник V показує, скільки потрібно внести засобів сьогодні, аби через п років мати з врахуванням заданої норми прибутковості /-Й грошовий фонд у розмірі 1 д. е. :

3. Одноразова нетто-ставка по страхуванню на дожитие обличчя у віці х років на термінп років розраховується по формулі

де і 1х+„ — показники таблиці смертності, що характеризують число осіб, що доживають до віку х і (х + п) років відповідно.

4. Одноразова нетто-ставка по страхуванню на випадок смерті нараховується по формулі

де lx— показник таблиці смертності, що характеризує число тих, що доживають до віку х років; йх, — показник таблиці смертності, що відображає число людей, вмираючих протягом року при переході від віку х років до віку (х + 1) років; V" — дисконтуючий множник за і років. 5. Одноразова ставка по змішаному страхуванню життя. Нетто-ставка за договором змішаного страхування життя рівна

сумі нетто-ставки на дожитие і нетто-ставках на випадок смерті:

СІЛ

п х=п х+п X.

6. Комутаційні числа.

Для полегшення техніки розрахунків по страхуванню життя використовують спеціальні технічні показники — комутаційні числа, які зводяться в спеціальні таблиці і залежать від показників таблиць смертності і планованої норми прибутковості.

При сплаті періодичних премій, тобто страхових внесків на виплат, для визначення ставок використовують спеціальні коефіцієнти розстрочки, які розраховуються для конкретного періоду сплати внесків.Складові маркетингової стратегії

В маркетингову стратегію входять наступні складові: • позиціювання страхових послуг З — вибір перспективних географічних, соціальних, вікових ринкових сегментів, на яких страховик передбачає зосередити свої зусилля. • розробка і підготовка...
Джерела прибутку страхової організації

Джерелами прибутку страхової організації є доходи: • від страхової діяльності: • від інвестицій тимчасово вільних засобів в об'єкти виробничої і невиробничої сфер діяльності. • по акціях інших підприємств. • по...

Єство і функції бюджету страхових організацій

В основу управління фінансами страхової організації шляхом бюджетування закладена планова модель управління, що передбачає побудову альтернативних варіантів бюджету. По основних характеристиках модель бюджету є детермінованою, в ній повинен враховуватися один...

Дивіться такожФункції страхування на мікро- і макроекономічному рівнях

Функція полегшення фінансування має декілька аспектів. По-перше, страхувальник при настанні страхового випадку отримує кошти, компенсуючі понесений ним збиток на умовах, передбачених в договорі страхування. По-друге, страхові внески підприємство може до...