Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаКласифікація і юридичні основи страхуванняМетодика розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя
 

Облако тегов

віку вартість виплат внесків дисконтуючий договорах комутаційні множник нетто одноразова показник прибутковості смертності спеціальні ставка страхових страхуванню сучасна таблиці число


 

Методика розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя

Страховий внесок (страхова премія) по страхуванню життя визначається в такій послідовності.

1. Страховий внесок (премія):

де /— доля в брутто-ставці страхового навантаження, призначеного для покриття витрат на проведення страхових операцій, попереджувальних заходів, забезпечення прибутку страховика (%).

2. Побудова нетто-ставок по страхуванню життя:

Сума страхових платежів, Сума страхових виплат

відповідних нетто-ставкам = по договорах страхування, по договорах страхування життя

З обліком довгострокового характеру страхування життя необхідно виробляти тимчасову оцінку вартості внесків і виплат:

Сучасна вартість планованих страхових внесків = (по таблицях смертності населення)

(нетто-став) страхових виплат.

Сучасна вартість визначається за допомогою дисконтування. Дисконтуючий множник V показує, скільки потрібно внести засобів сьогодні, аби через п років мати з врахуванням заданої норми прибутковості /-Й грошовий фонд у розмірі 1 д. е. :

3. Одноразова нетто-ставка по страхуванню на дожитие обличчя у віці х років на термінп років розраховується по формулі

де і 1х+„ — показники таблиці смертності, що характеризують число осіб, що доживають до віку х і (х + п) років відповідно.

4. Одноразова нетто-ставка по страхуванню на випадок смерті нараховується по формулі

де lx— показник таблиці смертності, що характеризує число тих, що доживають до віку х років; йх, — показник таблиці смертності, що відображає число людей, вмираючих протягом року при переході від віку х років до віку (х + 1) років; V" — дисконтуючий множник за і років. 5. Одноразова ставка по змішаному страхуванню життя. Нетто-ставка за договором змішаного страхування життя рівна

сумі нетто-ставки на дожитие і нетто-ставках на випадок смерті:

СІЛ

п х=п х+п X.

6. Комутаційні числа.

Для полегшення техніки розрахунків по страхуванню життя використовують спеціальні технічні показники — комутаційні числа, які зводяться в спеціальні таблиці і залежать від показників таблиць смертності і планованої норми прибутковості.

При сплаті періодичних премій, тобто страхових внесків на виплат, для визначення ставок використовують спеціальні коефіцієнти розстрочки, які розраховуються для конкретного періоду сплати внесків.Основні питання аудиту бухгалтерської звітності

В ході аудиту бухгалтерської звітності аудитор повинен висловити думку по наступних основних питаннях: • всі записані в обліку операції і включені в звіт суми дійсно існують (рішення задачі "існування"). •...
Концепція балансу інтересів учасників страхової діяльності в інвестиційній політиці

Вдосконалення державного регулювання інвестиційної політики — найважливіший напрям формування інвестиційної політики російських страхових організацій. За роки ринкових реформ створена певна правова база для здійснення інвестиційної діяльності страховиків. Проте законодавчі акти...

Інформаційне забезпечення процесу бюджетування

В процесі планерування керівництву З для ухвалення зважених рішень необхідно володіти відфільтрованою і узагальненою інформацією про підрозділи, носіями якої є менеджери нижнього рівня. Такою інформацією їх забезпечує бюджетний процес, побудований...

Дивіться такожМодель балансу інтересів учасників страхової діяльності

Модель передбачає: • виділення суб'єктів, "зав'язаних" на інвестиційну програму розвитку регіону. • визначення їх інтересів і критеріїв. • самостійні дії З, з одного боку, а з іншої — облік особливостей...