Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

актуарних закінчення майновому навантаження нетто особистому розрахунків ставки страхувальника страхуванню структурі таблиця тарифної терміну формули


 

Тарифне керівництво по короткостроковому змішаному страхуванню життя

Норма прибутковості — 3% річних


Показник

Тарифні ставки з 100 крб. страхової суми

одноразові, крб.

щомісячні, крб.

При структурі тарифної ставки, де нетто-ставка 92%, навантаження 8%

105, 53

8, 92

При структурі тарифної ставки, де нетто-ставка 95%, навантаження 5%

102, 20

8, 64

Страховими випадками є: дожитие страхувальника до закінчення терміну дії договору страхування або смерть страхувальника до цього терміну.

В таблиці. 12. 11 і 12. 12 приведені формули для актуарних розрахунків по особистому і майновому страхуванню.

Таблиця 12. 11 Формули для актуарних розрахунків по особистому страхуванню

Закінчення таблицею. 12. 11

Таблиця 12. 12 Формули для розрахунків по майновому страхуванню

Продовження таблиці. 12. 12

Закінчення таблицею. 12. 12Страхові пули

Страховий пул — це добровільне об'єднання страховиків, що створюється на основі угоди між ними в цілях забезпечення фінансової стійкості страхових операцій. Учасники пулу несуть солідарну відповідальність за виконання зобов'язань по...
Учасники страхового ринку. Роль страхових організацій

Учасниками страхового ринку виступають продавці, покупці і посередники. Категорію продавців складають страхові і перестраховочние компанії. Як покупці виступають страхувальники — дієздатні фізичні і юридичні особи, що вирішили оформити договір страхування...

Перелік нематеріальних активів. Перелік витрат майбутніх періодів

Амортизація по нематеріальних активах нараховується щомісячно по нормах, визначуваних організацією виходячи зі встановленого терміну їх корисного використання, запропонованого організацією самостійно. По нематеріальних активах, по яких термін корисного використання неможливо визначити,...

Дивіться такожОблікова політика і аудит страхової організації

В ст. 28 "Облік і відповідальність" Федерального закону № 172 сказано: "Страховики ведуть бухгалтерський облік, складають бухгалтерську і статистичну звітність відповідно до плану рахунків, правил бухгалтерського обліку, форм обліку і...