Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

вірогідність вартість величина визначенні внесок договору зобов'язання майновому математичному нетто норма однієї прибутку ренти розмір сенсі ставки страховий страхуванню формула


 

Види страхових внесків

Страховий внесок (страхова премія) може бути розглянутий з трьох точок зору: економічною, юридичною і математичною.

Економічне єство страхового внеску виявляється в тому, що він є частиною національного доходу, яка виділяється страхувальником з метою гарантії його інтересів від шкідливої дії несприятливих подій.

З юридичної точки зору страховий внесок може бути визначений як грошове вираження страхового зобов'язання, яке підтверджене укладенням договору страхування між його учасниками.

В математичному сенсі страховий внесок — це платіж страхувальника, що періодично повторюється, страховикові.

Якщо страховий внесок сплачується довічно, то, формула розрахунку страхового внеску є рівністю:

Рх = В/Ах.

Якщо страхові внески носять терміновий характер, то формула наступна:

Рх = B/L, AX, де В — розмір зобов'язань страховика по даному страхуванню життя;

Ах — вартість однієї ренти;

X — вік особи, що сплачує страховий внесок;

Рх — страховий внесок;

L, AXвартість однієї термінової ренти.

Приведені формули свідчать про те, що в математичному сенсі страховий внесок може бути виражений лише як середня величина, тобто як частина від всіх зобов'язань страховика, що доводиться на один поліс страхового портфеля.

Страховий внесок показує, як розподіляються зобов'язання страховика серед окремо взятих одиниць страхової сукупності. Його величина залежить від багатьох чинників, перш за все від галузевих особливостей особистого і майнового страхування.

При визначенні нетто-ставки по особистому страхуванню потрібно передбачати вірогідність смерті, інвалідності унаслідок каліцтва, захворювання.

Враховуються розмір страхової суми договору і норма прибутку. При визначенні нетто-ставки по майновому страхуванню беруться до уваги наступні чинники:

• вірогідність настання страхового випадку;

• частота і тягар прояву риски;

• розмір страхової суми договору.

Норма прибутку в майновому страхуванні зазвичай не враховується зважаючи на її незначність.Ціна і життєвий цикл страхового продукту

В даний час стан страхового ринку характеризується все великим посилюванням конкуренції. Це стосується в першу чергу таких масових видів страхування, як страхування вантажів, нерухомості і іншого майнового страхування, а також...
Стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню

Стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів формується для компенсації витрат страховика на здійснення страхових виплат в подальші роки при здійсненні обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних...

Резерв вирівнювання збитків по ОСАГО

Резерв вирівнювання збитків по ОСАГО формується протягом перших трьох років з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (тобто з 1 липня 2003 р. ) і...

Дивіться такожОсновні показники формування бюджету страхової організації

В прибутковій частині: вступи від страхової діяльності. вступи від інвестиційної діяльності. вступи від брокерської діяльності; інші доходи. У витратній частині: відшкодування збитків; витрати з продажу (комісійні, реклама); витрати по перестраховці;...