Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

вірогідність вартість величина визначенні внесок договору зобов'язання майновому математичному нетто норма однієї прибутку ренти розмір сенсі ставки страховий страхуванню формула


 

Види страхових внесків

Страховий внесок (страхова премія) може бути розглянутий з трьох точок зору: економічною, юридичною і математичною.

Економічне єство страхового внеску виявляється в тому, що він є частиною національного доходу, яка виділяється страхувальником з метою гарантії його інтересів від шкідливої дії несприятливих подій.

З юридичної точки зору страховий внесок може бути визначений як грошове вираження страхового зобов'язання, яке підтверджене укладенням договору страхування між його учасниками.

В математичному сенсі страховий внесок — це платіж страхувальника, що періодично повторюється, страховикові.

Якщо страховий внесок сплачується довічно, то, формула розрахунку страхового внеску є рівністю:

Рх = В/Ах.

Якщо страхові внески носять терміновий характер, то формула наступна:

Рх = B/L, AX, де В — розмір зобов'язань страховика по даному страхуванню життя;

Ах — вартість однієї ренти;

X — вік особи, що сплачує страховий внесок;

Рх — страховий внесок;

L, AXвартість однієї термінової ренти.

Приведені формули свідчать про те, що в математичному сенсі страховий внесок може бути виражений лише як середня величина, тобто як частина від всіх зобов'язань страховика, що доводиться на один поліс страхового портфеля.

Страховий внесок показує, як розподіляються зобов'язання страховика серед окремо взятих одиниць страхової сукупності. Його величина залежить від багатьох чинників, перш за все від галузевих особливостей особистого і майнового страхування.

При визначенні нетто-ставки по особистому страхуванню потрібно передбачати вірогідність смерті, інвалідності унаслідок каліцтва, захворювання.

Враховуються розмір страхової суми договору і норма прибутку. При визначенні нетто-ставки по майновому страхуванню беруться до уваги наступні чинники:

• вірогідність настання страхового випадку;

• частота і тягар прояву риски;

• розмір страхової суми договору.

Норма прибутку в майновому страхуванні зазвичай не враховується зважаючи на її незначність.Перелік резервів майбутніх витрат і платежів. Формування страхових резервів

Є два варіанти: 1) вищеназвані резерви не створюються. 2) резерви створюються, і в цьому випадку організація може створювати резерви: майбутню оплату відпусток працівникам. виплату щорічної винагороди за вислугу років; витрати...
Резерв збитків

, що сталися, але не заявлених Резерв збитків, що сталися, але не заявлених, призначений для виконання страховиком своїх зобов'язань, включаючи витрати по врегулюванню збитків по договорах страхування, що виникли у...

Види страхових тарифів

В страхуванні використовуються три види страхових тарифів: середні, диференційовані, індивідуальні. Середні страхові тарифи застосовуються, коли страховика не цікавлять індивідуальні особливості об'єктів, включених в страхову сукупність. Цей тариф доцільний при стійкому...

Дивіться такожПерспективи розвитку страхового ринку

На сьогоднішній день в Росії діють наступні чинники, сприяючі розвитку страхового ринку. 1. Процес інтеграції, що продовжується, в світовій економічній спільноті. 2. Зняття "залізної завіси" між Росією і країнами Європи,...