Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаМаркетинг в страхуванніСегментація страхового ринку. Інструменти сегментаціїОсновні критерії маркетингової сегментації страхового ринку
 

Облако тегов

географічні демографічних жителів залежно крупних міст маркетингової ознаках поведінкові продукції рівень регіони ринку риски розбиття сім'ї сегментації споживачів страхового страхування


 

Основні критерії маркетингової сегментації страхового ринку

Основними критеріями маркетингової і технічної сегментації страхового ринку фізичних осіб для російських страховиків можуть бути:

• географічні;

• демографічні;

• психологічні;

• поведінкові ознаки.

Сегментація за географічною ознакою передбачає розбиття ринку на географічні одиниці: регіони, області, міста. Відомо, що типи поведінки споживачів і рівень індивідуальної риски значно варіюються залежно від географічної зони:

• для жителів невеликих міст, селищ і сільської місцевості значиміші питання іміджу страхової організації і нецінові властивості страхової продукції;

• для жителів крупних міст основним критерієм вибору страхового покриття є більшою мірою ціна продукту і надійність страховика;• є регіони, що характеризуються вищою вірогідністю настання певних страхових подій, — природних лих, пожеж, крадіжок автотранспорту (у крупних містах, "проблемних" регіонах).

Сегментація за демографічною ознакою — це розбиття ринку на групи на основі таких демографічних показників, як:

• пів;

• вік;

• розмір сім'ї;

• етап життєвого циклу сім'ї;

• рівень доходів;

• рід занять;

• освіта;

• релігійні переконання;

• раса і національність.

Цей критерій сегментації особливо важливий для З, оскільки поведінкові моделі споживачів в основному залежать саме від демографічних змінних. Так, молодих людей досить складно умовити купити пенсійне страхування або довгострокове страхування життя. Ним менше, ніж більш літнім людям, зрозуміле явище риски; у них ще немає накопиченого майна, про яке потрібно піклуватися.

Згідно психологічної сегментації, покупців страхової продукції можна класифікувати по ознаках приналежності до соціального шару, способу життя і особових характеристик. Це дозволяє страховикові точніше уявляти собі страхові потреби, пов'язані з соціальним статусом клієнта.

При сегментації по поведінкових ознаках споживачів ділять залежно від знань, стосунки до страхового товару і реакції на нього. Поведінкова сегментація найбільш придатна для вживання як основа для дослідження ринку збуту страховій продукції.Основні критерії маркетингової сегментації страхового ринку

Основними критеріями маркетингової і технічної сегментації страхового ринку фізичних осіб для російських страховиків можуть бути: • географічні. • демографічні. • психологічні; • поведінкові ознаки. Сегментація за географічною ознакою передбачає розбиття...
Нарахування амортизації об'єктів основних засобів

Амортизація основних засобів може вироблятися одним з вказаних способів: • лінійним. • списання вартості пропорційно об'єму наданих страхових послуг. • зменшуваного залишку; • списання вартості по сумі чисел років терміну...

Методика розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя

Страховий внесок (страхова премія) по страхуванню життя визначається в такій послідовності. 1. Страховий внесок (премія): де /— доля в брутто-ставці страхового навантаження, призначеного для покриття витрат на проведення страхових операцій,...

Дивіться такожАлгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Мета алгоритму — здобуття максимального інвестиційного доходу. Для цього вирішуються завдання відповідності встановленим нормативам по видах страхових резервів, визначення основних напрямів інвестицій і їх ранжирування, складання матриці оптимального інвестиційного портфеля....