Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

акцепту використанні внесків вступу грошових дату здійснюється касу коштів метод нарахування облік організацією перестраховки платежів премій рахунок страхових фактом


 

Метод обліку страхових премій (страхових внесків)

Тут можуть бути використані:

• метод нарахування (облік вступу страхових платежів за фактом укладення договору страхування або перестраховки);

• касовий метод (облік вступу страхових платежів за фактом зарахування грошових коштів на рахунок або в касу страхової організації).

При використанні методу нарахування облік отриманих страхових премій по ризиках, прийнятих в перестраховку, по договорах факультативної перестраховки здійснюється методом нарахування на дату акцепту організацією оферти.

Облік страхових премій при використанні касового методу здійснюється на дату вступу на банківський рахунок (у касу) організації або на дату акцепту організацією документа про Проведення взаємозаліку зобов'язань сторін. При здійсненні страхових внесків шляхом передачі майна, відмінного від грошових коштів, їх облік проводиться у міру переходу права власності на дане майно.Попередня система сплати страхових внесків

В даний час застосовується попередня система сплати страхових внесків, тобто на основі тарифів. Страхова премія — це ціна страхової послуги. Страхова премія встановлюється при підписанні договору страхування і залишається незмінною...
Види страхових внесків

Страховий внесок (страхова премія) може бути розглянутий з трьох точок зору: економічною, юридичною і математичною. Економічне єство страхового внеску виявляється в тому, що він є частиною національного доходу, яка виділяється...

Функції страхування

Функції страхування можна розглядати на мікроекономічному і макроекономічному рівнях (мал. 1. 3). На мікроекономічному рівні це функції: ризикова, ощадно-накопичувальна, полегшення фінансування, попереджувальна і можливості концентрації уваги на нестрахованих ризиках. Ризикова...

Дивіться такожФункції страхування на мікро- і макроекономічному рівнях

Функція полегшення фінансування має декілька аспектів. По-перше, страхувальник при настанні страхового випадку отримує кошти, компенсуючі понесений ним збиток на умовах, передбачених в договорі страхування. По-друге, страхові внески підприємство може до...