Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

акцепту використанні внесків вступу грошових дату здійснюється касу коштів метод нарахування облік організацією перестраховки платежів премій рахунок страхових фактом


 

Метод обліку страхових премій (страхових внесків)

Тут можуть бути використані:

• метод нарахування (облік вступу страхових платежів за фактом укладення договору страхування або перестраховки);

• касовий метод (облік вступу страхових платежів за фактом зарахування грошових коштів на рахунок або в касу страхової організації).

При використанні методу нарахування облік отриманих страхових премій по ризиках, прийнятих в перестраховку, по договорах факультативної перестраховки здійснюється методом нарахування на дату акцепту організацією оферти.

Облік страхових премій при використанні касового методу здійснюється на дату вступу на банківський рахунок (у касу) організації або на дату акцепту організацією документа про Проведення взаємозаліку зобов'язань сторін. При здійсненні страхових внесків шляхом передачі майна, відмінного від грошових коштів, їх облік проводиться у міру переходу права власності на дане майно.Тарифне керівництво по короткостроковому змішаному страхуванню життя

Норма прибутковості — 3% річних Показник Тарифні ставки з 100 крб. страхової суми одноразові, крб. щомісячні, крб. При структурі тарифної ставки, де нетто-ставка 92%, навантаження 8% 105, 53 8, 92...
Облікова політика і аудит страхової організації

В ст. 28 "Облік і відповідальність" Федерального закону № 172 сказано: "Страховики ведуть бухгалтерський облік, складають бухгалтерську і статистичну звітність відповідно до плану рахунків, правил бухгалтерського обліку, форм обліку і...

Бюджети інших філій

Бюджет трудових ресурсів. Складається на основі штатного розкладу філії і планованого руху кадрів. Плануються витрати на заробітну плату персоналу, премію і заохочення, витрати на відрядження, навчання, виплати по договорах підряду,...

Дивіться такожІнвестиційна діяльність страхових організацій

Як свідчить п. 4 ст. 26 Федерального закону від 10 грудня 2003 р. № 172-ФЗ: "Страховики мають право інвестувати і іншим чином розміщувати засоби страхових резервів в порядку, встановленому нормативним...