Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаОблікова політика і аудит страхової організаціїОрганізація роботи бухгалтеріїОрганізація інвентаризації майна і грошових зобов'язань
 

Облако тегов

інвентаризації бухгалтерського грошових зобов'язань майна обліку організації план проведення рахунків


 

Організація інвентаризації майна і грошових зобов'язань

Організація інвентаризації майна і грошових зобов'язань

Інвентаризація — підрахунок в натурі майна З і вивіряння її зобов'язань.

Кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що перевіряються при кожній з них, встановлюються керівником організації, крім випадків, коли проведення інвентаризації обов'язкове.

Способи вживання рахунків бухгалтерського обліку

При веденні бухгалтерського обліку страхові організації керуються "Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організації" і Інструкцією по його вживанню, затвердженими наказом Росстрахнадзора РФ від 27 листопада 1992 р. № 02-02/5 (з подальшими змінами і доповненнями).

Цей план рахунків є типовим. Керівник організації затверджує робочий план рахунків, що містить вживані в організації рахунки, необхідні для ведення синтетичного і аналітичного обліку.Бюджет страхових виплат. Бюджет перестраховки

Бюджет страхових виплат. Він визначається на підставі умов планованих договорів страхування (перестраховки), запланованого рівня збитковості. Якщо страхові виплати є одним з цільових показників, то бюджет страхових виплат формується паралельно з...
Аудиторський висновок.

За результатами проведеної перевірки складається звіт, тобто аудиторський висновок. Згідно Тимчасовим правилам аудиторської діяльності в Російській Федерації, затвердженим Указом Президента РФ від 22 грудня 1993 р. № 2263, висновок повинен...

Методи і принципи планерування

Методи планерування включають: балансовий метод. нормативний. програмно-цільовий; індексний; метод експертних оцінок; порівняння. Принципи планерування: 1) поєднання перспективного і поточного (оперативного) планерування; 2) об'єктивний підхід; 3) принцип спадкоємності; 4) принцип пріоритетності...

Дивіться такожМодель плану фінансового оздоровлення страхової організації

I. Статутний капітал 1. Збільшення оплачуваного статутного капіталу за рахунок погашення заборгованості (акціонерів) по вкладах в статутний капітал на сумму_ тис. д. е. 2. Збільшення розміру статутного капіталу до_тис. д....