Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаОблікова політика і аудит страхової організаціїОрганізація роботи бухгалтеріїПерелік нематеріальних активів. Перелік витрат майбутніх періодів
 

Облако тегов

активах відносяться використання витрати засобів корисного майбутніх нематеріальних організацією основних періодів перелік термін


 

Перелік нематеріальних активів. Перелік витрат майбутніх періодів

Амортизація по нематеріальних активах нараховується щомісячно по нормах, визначуваних організацією виходячи зі встановленого терміну їх корисного використання, запропонованого організацією самостійно. По нематеріальних активах, по яких термін корисного використання неможливо визначити, норми амортизації встановлюються з розрахунку на 20 років, але не більш за термін діяльності організації.

Витрати, вироблені в звітному періоді, але що відносяться до наступних звітних періодів, відбиваються в звітності рядком як витрати майбутніх періодів і підлягають списанню на собівартість страхових послуг протягом терміну, до якого вони відносяться. До витрат майбутніх періодів можна віднести:

• витрати на поточну оренду основних засобів;

• витрати на ремонт основних засобів;

• інші аналогічні витрати.Особливості довгострокових видів страхування

По довгострокових видах страхування для страхувальника при побудові тарифної ставки враховується певний рівень прибутковості, тому дисконтування страхового тарифу вимагає, аби реальна прибутковість інвестиційних операцій була не менше норми прибутковості, закладеної...
Метод обліку страхових премій (страхових внесків)

Тут можуть бути використані: • метод нарахування (облік вступу страхових платежів за фактом укладення договору страхування або перестраховки). • касовий метод (облік вступу страхових платежів за фактом зарахування грошових коштів...

Фінансові результати діяльності страхової організації

Фінансові результати діяльності страхової організації визначаються на основі зіставлення доходів і витрат за певний період. Такий спосіб застосовується при розрахунку фінансових результатів, що враховуються для цілей оподаткування прибутку страховиків, визначуваного...

Дивіться такожСобівартість страхових послуг

Витрати страховика в цілому складають собівартість страхових послуг. Віднесення витрат страхової організації на собівартість регулюється окрім загальних нормативних документів галузевим Положенням про особливості визначення бази оподаткування для сплати податку на...