Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаОблікова політика і аудит страхової організаціїОрганізація управлінського обліку, форми і види бухгалтерської звітності
 

Облако тегов

інформація базис бухгалтерської види використання звіт звітності медичному обліку обов'язковому організації план резервів розміщення система страхової страхуванню таблиця управлінського форма


 

Організація управлінського обліку, форми і види бухгалтерської звітності

Для управління страховою організацією необхідна система оперативного бухгалтерського (або управлінського) обліку і внутрішньої відповідальності.

Система управлінського обліку створюється для конкретної страхової організації, і може забезпечити не лише контроль поточної роботи, але і поліпшення її результатів в майбутньому.

Під управлінським обліком розуміється система спостереження (моніторингу) і контролю, що формує інформацію зворотного зв'язку в управлінні страховою організацією. Управлінський облік новий науковий напрям, об'єднуючий декілька прикладних економічних наук: планерування, організацію, нормування, бухгалтерський і оперативний облік і ін.

Інформаційна роль управлінського обліку реалізується на основі використання елементів бюджетування. Форми, використовувані в управлінському обліку, містять не лише планові (прогнозні), але і фактичні показники (таблиця. 18. 2). Унікальність цих форм в тому, що вони одночасно є формами внутрішньої управлінської звітності і можуть використовуватися для дослідження динаміки показників (план-факт, факт-базис, базис-план).

Таблиця 18. 2 Форми і види бухгалтерської звітності страхових організацій


Форми і види бухгалтерської звітності

Види бухгалтерської звітності

Проміжна

Річна

за I квартал і 9 місяців

за півріччя

Звітність, що представляється в загальному порядку

Бухгалтерський баланс (форма № 1—страховщик)

+

+

+

Звіт про прибутки і збитки (форма № 2—страховщик)

+

+

+

Звіт про прибутки і збитки страхової медичної організації по обов'язковому медичному страхуванню (форма № 2а—страховщик)

+

+

+

Звіт про зміни капіталу (форма № 3—страховщик)

+

Звіт про рух грошових коштів (форма № 4—страховщик)

+

Звіт про рух грошових коштів страхової медичної організації по обов'язковому медичному страхуванню (форма № 4а—страховщик)

+

Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5—страховщик)

+

записка Пояснення

+

+

Аудиторський висновок

+

+

Закінчення таблиці 18. 2

Звітність, що представляється в порядку нагляду у Федеральну службу страхового нагляду або її територіальні органи

Звіт про платоспроможність (форма № 6—страховщик)

+

+

Звіт про розміщення страхових резервів (форма № 7—страховщик)

+

+

Звіт про розміщення страхових резервів по обов'язковому медичному страхуванню (форма № 7а—страховщик)

+

+

Звіт про страхові резерви по страхуванню іншому, чим страхування життя (форма № 8—страховщик)

+

Звіт про використання засобів резервів попереджувальних заходів (форма № 9—страховщик)

+

Звіт про операції перестраховки (форма № 10—страховщик)

+

Інформація по операційному сегменту (форма № 11—страховщик)

+

Інформація про дочірні і залежні суспільства (форма № 12—страховщик)

+

Інформація про філії і представництва (форма № 13—страховщик)

+

Ефективність управлінського обліку буде вищою, якщо інформаційна база закріплена за центрами відповідальності (структурними підрозділами, відділами).


Статті


Методика розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя

Страховий внесок (страхова премія) по страхуванню життя визначається в такій послідовності. 1. Страховий внесок (премія): де /— доля в брутто-ставці страхового навантаження, призначеного для покриття витрат на проведення страхових операцій,...
Бюджетування фінансової діяльності

Бюджетування страхової організації — це процес організації, планерування, аналізу і контролю її фінансової діяльності. В процесі бюджетування особливе місце займає планерування — процес вироблення, якісних і кількісних цільових установок, вибору...

Математичні методи моделювання оптимального варіанту інвестиційного портфеля

Професійні менеджери З повинні застосовувати новітні математичні методи моделювання оптимального варіанту інвестиційного портфеля, спираючись на інформаційно-аналітичні системи. При цьому будь-яка складна аналітична система може бути зведена до безлічі простих підсистем,...

Дивіться такожМетод обліку страхових премій (страхових внесків)

Тут можуть бути використані: • метод нарахування (облік вступу страхових платежів за фактом укладення договору страхування або перестраховки). • касовий метод (облік вступу страхових платежів за фактом зарахування грошових коштів...