Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаОблікова політика і аудит страхової організаціїОрганізація управлінського обліку, форми і види бухгалтерської звітності
 

Облако тегов

інформація базис бухгалтерської види використання звіт звітності медичному обліку обов'язковому організації план резервів розміщення система страхової страхуванню таблиця управлінського форма


 

Організація управлінського обліку, форми і види бухгалтерської звітності

Для управління страховою організацією необхідна система оперативного бухгалтерського (або управлінського) обліку і внутрішньої відповідальності.

Система управлінського обліку створюється для конкретної страхової організації, і може забезпечити не лише контроль поточної роботи, але і поліпшення її результатів в майбутньому.

Під управлінським обліком розуміється система спостереження (моніторингу) і контролю, що формує інформацію зворотного зв'язку в управлінні страховою організацією. Управлінський облік новий науковий напрям, об'єднуючий декілька прикладних економічних наук: планерування, організацію, нормування, бухгалтерський і оперативний облік і ін.

Інформаційна роль управлінського обліку реалізується на основі використання елементів бюджетування. Форми, використовувані в управлінському обліку, містять не лише планові (прогнозні), але і фактичні показники (таблиця. 18. 2). Унікальність цих форм в тому, що вони одночасно є формами внутрішньої управлінської звітності і можуть використовуватися для дослідження динаміки показників (план-факт, факт-базис, базис-план).

Таблиця 18. 2 Форми і види бухгалтерської звітності страхових організацій


Форми і види бухгалтерської звітності

Види бухгалтерської звітності

Проміжна

Річна

за I квартал і 9 місяців

за півріччя

Звітність, що представляється в загальному порядку

Бухгалтерський баланс (форма № 1—страховщик)

+

+

+

Звіт про прибутки і збитки (форма № 2—страховщик)

+

+

+

Звіт про прибутки і збитки страхової медичної організації по обов'язковому медичному страхуванню (форма № 2а—страховщик)

+

+

+

Звіт про зміни капіталу (форма № 3—страховщик)

+

Звіт про рух грошових коштів (форма № 4—страховщик)

+

Звіт про рух грошових коштів страхової медичної організації по обов'язковому медичному страхуванню (форма № 4а—страховщик)

+

Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5—страховщик)

+

записка Пояснення

+

+

Аудиторський висновок

+

+

Закінчення таблиці 18. 2

Звітність, що представляється в порядку нагляду у Федеральну службу страхового нагляду або її територіальні органи

Звіт про платоспроможність (форма № 6—страховщик)

+

+

Звіт про розміщення страхових резервів (форма № 7—страховщик)

+

+

Звіт про розміщення страхових резервів по обов'язковому медичному страхуванню (форма № 7а—страховщик)

+

+

Звіт про страхові резерви по страхуванню іншому, чим страхування життя (форма № 8—страховщик)

+

Звіт про використання засобів резервів попереджувальних заходів (форма № 9—страховщик)

+

Звіт про операції перестраховки (форма № 10—страховщик)

+

Інформація по операційному сегменту (форма № 11—страховщик)

+

Інформація про дочірні і залежні суспільства (форма № 12—страховщик)

+

Інформація про філії і представництва (форма № 13—страховщик)

+

Ефективність управлінського обліку буде вищою, якщо інформаційна база закріплена за центрами відповідальності (структурними підрозділами, відділами).


Статті


Резерв вирівнювання збитків по ОСАГО

Резерв вирівнювання збитків по ОСАГО формується протягом перших трьох років з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (тобто з 1 липня 2003 р. ) і...
Методи побудови бюджету страхової організації

Перший метод побудови передбачає збір і фільтрацію бюджетної інформації від менеджерів до керівників нижнього рівня і далі — до керівництва З. При такому підході багато сил і часу вирушає на...

Організація інвентаризації майна і грошових зобов'язань

Організація інвентаризації майна і грошових зобов'язань Інвентаризація — підрахунок в натурі майна З і вивіряння її зобов'язань. Кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що...

Дивіться такожЛіквідність активів страхового фонду

Другий блок — ліквідність. Показники ліквідності відображають достатність сум і можливість за часом для покриття засобами, що знаходяться в розпорядженні З, наявних зобов'язань. Показники ліквідності в цілому слід розглядати у...