Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаОблікова політика і аудит страхової організаціїОсновні питання аудиту бухгалтерської звітності
 

Облако тегов

інформації аудиту бухгалтерського включені даних документи завдання записані звіт звітності обліку операції перевірка портфеля правильно рішення страховика страхового суми формування


 

Основні питання аудиту бухгалтерської звітності

В ході аудиту бухгалтерської звітності аудитор повинен висловити думку по наступних основних питаннях:

• всі записані в обліку операції і включені в звіт суми дійсно існують (рішення задачі "існування");

• всі здійснені операції відбиті на рахівницях бухгалтерського обліку і всі суми вписані в звіт ("повнота представлення даних");

• записані в обліку операції правильно оцінені і суми, включені в звіт, правильно розраховані і підраховані ("точність представлення даних");

• всі операції, записані в облікові регістри, і суми, включені в звіт, правильно класифіковані ("класифікація");

• операції записані на ті дати, коли вони мали місце;

• всі операції правильно зведені в Головну бухгалтерську книгу і звороти, сальдові залишки по рахунках підраховані правильно;

• дані бухгалтерського звіту "узгоджуються" з даними синтетичного обліку; дані синтетичного обліку збігаються з даними аналітичного обліку (рішення задачі "узгодження");

• доходи і витрати (тобто перевіряється виконання головного принципу бухгалтерського обліку і визначення фінансових результатів — віднесення доходів до того періоду, за який вони були зароблені, і обліку збитків в тому періоді, коли вони виникли), записані в період їх здійснення.

По кожній аудируемой страхової організації аудитор повинен самостійно приймати рішення про наявність істотних питань, про "істотність" порушень по кожному з даних питань, грунтуючись на власних знаннях, досвіді, інтуїції і враховуючи "бізнес" аудируемого страховика. У таблиці. 18. 4 представлені підходи аудитора до проблеми формування страхового портфеля.

Таблиця 18. 4 Підходи аудитора до проблеми формування страхового портфеля


Основні положення

Аудиторська діяльність

Мета

Перевірка достовірності віддзеркалення операцій формування страхового портфеля в системі бухгалтерського обліку

Завдання

1. Перевірка правового забезпечення і правової діяльності страховика при формуванні страхового портфеля

2. Перевірка достовірності віддзеркалення операцій формування страхового портфеля в бухгалтерському обліку і звітності

3. Перевірка оптимальності страхового портфеля: характеристика страхового портфеля;

аналіз фінансової стійкості страховика; оцінка впливу страхового портфеля на фінансову стійкість страховика

Джерела інформації

Засновницькі документи; бухгалтерська звітність, регістри бухгалтерського обліку, первинні документи; статистична звітність

Методи і інструменти здобуття інформації

Методи економічного аналізу, комплексний підхід, ретроспекция

Документ за результатами роботи

Аудиторський висновок про достовірність даних бухгалтерського обліку і звітності в частині формування страхового портфеля

Процес аудиту характеризується як чітко певна організація аудиторської перевірки на основі прийнятої методології, при якій можна бути упевненим, що всі завдання аудиту визначені і виконані, зібрана інформація достовірна, компетентна і достатня.


Статті


Зовнішнє оточення страхового ринку

Зовнішнє оточення ринку — це система взаємодіючих сил ринку, що надають на неї дію. Страховик планує і проводить свою ринкову роботу в умовах зовнішнього оточення. Останнє, у свою чергу, складається...
Складові маркетингової стратегії

В маркетингову стратегію входять наступні складові: • позиціювання страхових послуг З — вибір перспективних географічних, соціальних, вікових ринкових сегментів, на яких страховик передбачає зосередити свої зусилля. • розробка і підготовка...

Принципи побудови тарифної політики. Передумови страхування

Тарифна політика в області страхування — цілеспрямована діяльність страховика по встановленню і коректуванню страхових тарифів з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика. Головними передумовами страхування є: • наявність...

Дивіться такожЗаходи попередження страхового шахрайства

Поява одного або декількох "індикаторів шахрайства" повинна підказати необхідність ретельного вивчення істоти риски. Інформація, отримана при аналізі риски, стає основою для конкретизації умов страхування, особливо додаткових умов і обмовок, а...