Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

аналітична аудитора аудиторський аудиторського аудиту бухгалтерської висновку достовірність економічного законодавства звіт звітності обліку обставини операцій перевірки результатами суб'єкта фірми частина


 

Аудиторський висновок.

За результатами проведеної перевірки складається звіт, тобто аудиторський висновок. Згідно Тимчасовим правилам аудиторської діяльності в Російській Федерації, затвердженим Указом Президента РФ від 22 грудня 1993 р. № 2263, висновок повинен складатися з трьох частин — ввідною, аналітичною і підсумковою.

Ввідна частина включає: найменування страхової організації і опис роботи експертів, відомостей про нього, дата вступу матеріалу на дослідження, обставини аудиту і витікаючі дані, що мають значення для дачі висновку.

Аналітична частина є звітом аудиторської фірми економічному суб'єктові про загальні результати перевірки стану внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку і звітності економічного суб'єкта, а також дотримання економічним суб'єктом законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій.

Аналітична частина повинна включати назву і кому вона адресована.

Аналітична частина має бути озаглавлена "Звіт аудиторської фірми" і адресована виконавському органу, що здійснює функції управління економічним суб'єктом.

Тут наводяться перевірена фінансова інформація, період, за який проводилася перевірка, і в загальному вигляді описується її хід. Викладаються результати аудиту, дається опис недоліків у веденні бухгалтерського обліку, здійсненні фінансових і господарських операцій при складанні бухгалтерської (фінансовою) звітності і відрізняються порушення законодавства РФ, а також пропонуються рекомендації по усуненню виявлених недоліків, по вдосконаленню обліку і системи внутрішнього контролю в аудируемой фірмі.

Підсумкова частина аудиторського висновку повинна містити думку незалежного аудитора (аудиторської фірми) про достовірність бухгалтерської (фінансовою) звітності, про відповідність її загальноприйнятим принципам бухгалтерського обліку і звітності, що діють в Російській Федерації, а також про відповідність досконалих клієнтом операцій вимогам чинного законодавства.

При складанні аудиторського висновку аудиторська фірма повинна брати до уваги всі істотні обставини, встановлені в результаті аудиту бухгалтерської звітності економічного суб'єкта. Істотними визнаються обставини, що значно впливають на достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Підготовці аудиторського висновку передує складання звіту за результатами перевірки відповідно до стандарту "Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб'єкта за результатами проведення аудиту". У звіті аудитора вказуються помилки і спотворення, які надають або можуть зробити істотний вплив на достовірність бухгалтерської звітності. Звіт аудитора представляється разом з аудиторським висновком.

Підготовка аудиторського висновку здійснюється відповідно до федерального стандарту "Аудиторський висновок по фінансовій звітності".Фізичні особи

Серед фізичних осіб сегментацію краще проводити за майновою ознакою, оскільки рівень доходів фактичних і потенційних клієнтів багато в чому визначає їх відношення до страховика і вибір гамми страхованих рисок. В...
Базовий проект бюджету страхової організації

Прогноз бюджету, що забезпечує фінансову стійкість страхової організації, відповідає її ефективному розвитку і прийнятий до виконання, носить назву проекту бюджету (базового проекту бюджету). Проект бюджету будується на економічно обгрунтованих прогнозних...

Функції страхування на мікро- і макроекономічному рівнях

Функція полегшення фінансування має декілька аспектів. По-перше, страхувальник при настанні страхового випадку отримує кошти, компенсуючі понесений ним збиток на умовах, передбачених в договорі страхування. По-друге, страхові внески підприємство може до...

Дивіться такожНормативні вимоги, регулюючі діяльність страховиків

• для здійснення страхування у зв'язку з обов'язком відшкодувати заподіяний іншим особам шкода (страхування цивільної відповідальності). К=2: для здійснення страхування підприємницької діяльності (страхування підприємницьких рисок). К=4: • для здійснення страхування...