Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаОподаткування страхових організацій.Формування бази оподаткування для страхової організації
 

Облако тегов

бази діяльності доходи збитки звітному звертаються коштовними модель обліку операцій оподаткування організованому паперами податкового податку прибуток ринку страхової формування цілей


 

Формування бази оподаткування для страхової організації

Під оподаткування підпадають такі види прибули, як:

• прибуток від основної (страховий) діяльності;

• прибуток від операцій з коштовними паперами, що звертаються на організованому ринку;

• прибуток від операцій з коштовними паперами, що не звертаються на організованому ринку.

Для розрахунку податку на прибуток виділяються різні бази, що обумовлене особливостями перенесення збитку протягом звітного періоду, а також збитку, отриманого в звітному році, але що враховується в майбутньому. Збитки, отримані по операціях з коштовними паперами, можуть покриватися майбутнім прибутком лише по тій же групі. В разі, якщо платником податків в звітному періоді отриманий збиток, тобто різниця між доходами і витратами негативна, в даному податковому періоді база для сплати податку визнається рівною нулю. Проте ці збитки можуть бути враховані в подальших звітних періодах протягом 10 років.

Збитки розраховуються і переносяться на майбутні періоди по кожній базі окремо. При цьому сума переносимого на окремий календарний період збитку не повинна перевищувати 30% обчисленої податкової бази даного календарного періоду.

Так, доходи, отримані від операцій з коштовними паперами, що звертаються на організованому ринку, не можуть бути зменшені на витрати (або збитки) від коштовних паперів, що не звертаються на організованому ринку. До різних баз оподаткувань застосовуються різні ставки (мал. 14. 2).

Мал. 14. 2. Модель формування бази оподаткування по податку на прибуток

З введенням в дію гл. 25 Податкового кодексу РФ "Податок на прибуток" в російській економіці з'явився термін "податковий облік", що розмежовує поняття обліку для цілей складання бухгалтерської звітності і обліку для цілей оподаткування прибули. Для податкового обліку страхові організації визнають доходи по страхових операціях у вигляді суми страхового внеску, що належить до здобуття.

Формування бази оподаткування по податку на прибуток від страхової діяльності здійснюється по моделі, представленій на мал. 14. 3.

Мал. 14. 3. Модель формування бази оподаткування по податку на прибуток від страхової діяльності


Статті


Зовнішнє оточення страхового ринку

Зовнішнє оточення ринку — це система взаємодіючих сил ринку, що надають на неї дію. Страховик планує і проводить свою ринкову роботу в умовах зовнішнього оточення. Останнє, у свою чергу, складається...
Складові маркетингової стратегії

В маркетингову стратегію входять наступні складові: • позиціювання страхових послуг З — вибір перспективних географічних, соціальних, вікових ринкових сегментів, на яких страховик передбачає зосередити свої зусилля. • розробка і підготовка...

Принципи побудови тарифної політики. Передумови страхування

Тарифна політика в області страхування — цілеспрямована діяльність страховика по встановленню і коректуванню страхових тарифів з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика. Головними передумовами страхування є: • наявність...

Дивіться такожЗаходи попередження страхового шахрайства

Поява одного або декількох "індикаторів шахрайства" повинна підказати необхідність ретельного вивчення істоти риски. Інформація, отримана при аналізі риски, стає основою для конкретизації умов страхування, особливо додаткових умов і обмовок, а...