Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

бази оподаткування охарактеризуйте формування


 

Контрольні питання

1. Назвіть види податків, що сплачуються страховими організаціями.

2. Охарактеризуйте федеральні, регіональні і місцеві податки страховиків.

3. Яка структура податкового менеджменту З?

4. В чому єство податкової стратегії З, що дозволяє ефективно управляти фінансовими ресурсами?

5. Охарактеризуйте модель формування бази оподаткування по податку на прибуток.

6. Перерахуєте доходи і витрати від реалізації страхової діяльності.

7. Дайте характеристику моделі формування бази оподаткування по операціях з коштовними паперами З.Доходи і витрати від реалізації страхового продукту

До доходів від реалізації відносяться: • страхові премії по договорах страхування, сострахования, перестраховки. • комісійні винагороди і тантьеми по договорах перестраховки. • суми відшкодування перестрахувальниками долі страхових виплат по договорах,...
Перелік нематеріальних активів. Перелік витрат майбутніх періодів

Амортизація по нематеріальних активах нараховується щомісячно по нормах, визначуваних організацією виходячи зі встановленого терміну їх корисного використання, запропонованого організацією самостійно. По нематеріальних активах, по яких термін корисного використання неможливо визначити,...

Підрозділ страхових резервів

Розділення страхових резервів в страхуванні життя і ризикових видах страхування викликане різним вмістом страхового захисту, характером риски, функціями, завданнями і методологією розрахунку тарифів. Резерви по ризикових видах страхування призначені для...

Дивіться такожЕластичність вжитку страхових послуг по відношенню до ціни

Співвідношення зміни ціни страхового продукту і кількості страхувальників в портфелі З називають еластичністю вжитку страхових послуг по відношенню до ціни. Чим менше зміна числа клієнтів при зміні ціни, тим нижче...