Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

додаткових заявлених збитків зобов'язання класифікація належать обов'язкових організації осаго резерв резервів страхових структура технічних


 

Технічні резерви

Технічні резерви, у свою чергу, діляться на обов'язкових і додаткових. До обов'язкових технічних резервів належать: резерв незаробленої премії і резерв збитків.

Резерв збитків складається з:

а) резерву заявлених, але не врегульованих збитків;

би) резерву подій, але не заявлених збитків.

До додаткових технічних резервів належать стабілізаційні резерви, резерви по компенсації витрат по ОСАГО, резерви вирівнювання збитків по ОСАГО, інші страхові резерви.

Мал. 13. 1. Класифікація страхових резервів

На мал. 13. 1 представлена класифікація страхових резервів. Чинниками, що впливають на об'єм, склад і структуру страхових резервів, є:

• структура страхового портфеля;

• інфляція;

об розвиток перестраховки
• інвестиційна діяльність;

• структура страхової організації.

Страхові резерви показують зобов'язання страхової організації на конкретну дату, оскільки в основі розрахунку страхових резервів лежить оцінка невиконаних зобов'язань страховика. Розмір страхових резервів може бути збільшений лише в тій мірі, в якій збільшуються зобов'язання страховика по договорах.Складові маркетингової стратегії

В маркетингову стратегію входять наступні складові: • позиціювання страхових послуг З — вибір перспективних географічних, соціальних, вікових ринкових сегментів, на яких страховик передбачає зосередити свої зусилля. • розробка і підготовка...
Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Мета алгоритму — здобуття максимального інвестиційного доходу. Для цього вирішуються завдання відповідності встановленим нормативам по видах страхових резервів, визначення основних напрямів інвестицій і їх ранжирування, складання матриці оптимального інвестиційного портфеля....

Фінансові результати діяльності страхової організації

Фінансові результати діяльності страхової організації визначаються на основі зіставлення доходів і витрат за певний період. Такий спосіб застосовується при розрахунку фінансових результатів, що враховуються для цілей оподаткування прибутку страховиків, визначуваного...

Дивіться такожМетод обліку страхових премій (страхових внесків)

Тут можуть бути використані: • метод нарахування (облік вступу страхових платежів за фактом укладення договору страхування або перестраховки). • касовий метод (облік вступу страхових платежів за фактом зарахування грошових коштів...