Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

додаткових заявлених збитків зобов'язання класифікація належать обов'язкових організації осаго резерв резервів страхових структура технічних


 

Технічні резерви

Технічні резерви, у свою чергу, діляться на обов'язкових і додаткових. До обов'язкових технічних резервів належать: резерв незаробленої премії і резерв збитків.

Резерв збитків складається з:

а) резерву заявлених, але не врегульованих збитків;

би) резерву подій, але не заявлених збитків.

До додаткових технічних резервів належать стабілізаційні резерви, резерви по компенсації витрат по ОСАГО, резерви вирівнювання збитків по ОСАГО, інші страхові резерви.

Мал. 13. 1. Класифікація страхових резервів

На мал. 13. 1 представлена класифікація страхових резервів. Чинниками, що впливають на об'єм, склад і структуру страхових резервів, є:

• структура страхового портфеля;

• інфляція;

об розвиток перестраховки
• інвестиційна діяльність;

• структура страхової організації.

Страхові резерви показують зобов'язання страхової організації на конкретну дату, оскільки в основі розрахунку страхових резервів лежить оцінка невиконаних зобов'язань страховика. Розмір страхових резервів може бути збільшений лише в тій мірі, в якій збільшуються зобов'язання страховика по договорах.Еластичність вжитку страхових послуг по відношенню до ціни

Співвідношення зміни ціни страхового продукту і кількості страхувальників в портфелі З називають еластичністю вжитку страхових послуг по відношенню до ціни. Чим менше зміна числа клієнтів при зміні ціни, тим нижче...
Страхові резерви

"Для забезпечення виконання зобов'язань по страхуванню, перестраховці страховики в порядку, встановленому нормативним правовим актом органу страхового нагляду формують страхові резерви. Засоби страхових резервів використовуються виключно для здійснення страхових виплат" (із...

Тарифна політика і актуарні розрахунки

По обов'язкових видах страхування страховий тариф встановлюється відповідним законом, по добровільних видах страхування розраховується самим страховиком. Страховий тариф служить основою для формування страхового фонду. Розрахунки страхового тарифу по будь-якому вигляду...

Дивіться такожОсновні питання аудиту бухгалтерської звітності

В ході аудиту бухгалтерської звітності аудитор повинен висловити думку по наступних основних питаннях: • всі записані в обліку операції і включені в звіт суми дійсно існують (рішення задачі "існування"). •...