Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

додаткових заявлених збитків зобов'язання класифікація належать обов'язкових організації осаго резерв резервів страхових структура технічних


 

Технічні резерви

Технічні резерви, у свою чергу, діляться на обов'язкових і додаткових. До обов'язкових технічних резервів належать: резерв незаробленої премії і резерв збитків.

Резерв збитків складається з:

а) резерву заявлених, але не врегульованих збитків;

би) резерву подій, але не заявлених збитків.

До додаткових технічних резервів належать стабілізаційні резерви, резерви по компенсації витрат по ОСАГО, резерви вирівнювання збитків по ОСАГО, інші страхові резерви.

Мал. 13. 1. Класифікація страхових резервів

На мал. 13. 1 представлена класифікація страхових резервів. Чинниками, що впливають на об'єм, склад і структуру страхових резервів, є:

• структура страхового портфеля;

• інфляція;

об розвиток перестраховки
• інвестиційна діяльність;

• структура страхової організації.

Страхові резерви показують зобов'язання страхової організації на конкретну дату, оскільки в основі розрахунку страхових резервів лежить оцінка невиконаних зобов'язань страховика. Розмір страхових резервів може бути збільшений лише в тій мірі, в якій збільшуються зобов'язання страховика по договорах.Витрати на основну діяльність страхової компанії

По відношенню до основної діяльності витрати діляться на дві групи: • витрати, пов'язані із здійсненням страхових операцій. • витрати, що не мають безпосереднього відношення до страхової діяльності. Перша група представлена...
Ціна продажу і собівартість страхового продукту.

Ціна продажу страхового продукту — це, з одного боку, джерело доходу страхової організації, а з іншої — маркетинговий чинник, що визначає збут страхових послуг. Тому цінова політика страховика повинна поєднувати...

Перелік резервів майбутніх витрат і платежів. Формування страхових резервів

Є два варіанти: 1) вищеназвані резерви не створюються. 2) резерви створюються, і в цьому випадку організація може створювати резерви: майбутню оплату відпусток працівникам. виплату щорічної винагороди за вислугу років; витрати...

Дивіться такожПроблеми розвитку страхового ринку в Росії. Законодавчі обмеження і рівень податків

Одним з найбільших недоліків сучасного страхового ринку в Росії є його "феодалізування" — закріплення за однією або декількома страховими організаціями великих секторів страхового ринку. Цей процес відбувається дорогою: • введення...