Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

додаткових заявлених збитків зобов'язання класифікація належать обов'язкових організації осаго резерв резервів страхових структура технічних


 

Технічні резерви

Технічні резерви, у свою чергу, діляться на обов'язкових і додаткових. До обов'язкових технічних резервів належать: резерв незаробленої премії і резерв збитків.

Резерв збитків складається з:

а) резерву заявлених, але не врегульованих збитків;

би) резерву подій, але не заявлених збитків.

До додаткових технічних резервів належать стабілізаційні резерви, резерви по компенсації витрат по ОСАГО, резерви вирівнювання збитків по ОСАГО, інші страхові резерви.

Мал. 13. 1. Класифікація страхових резервів

На мал. 13. 1 представлена класифікація страхових резервів. Чинниками, що впливають на об'єм, склад і структуру страхових резервів, є:

• структура страхового портфеля;

• інфляція;

об розвиток перестраховки
• інвестиційна діяльність;

• структура страхової організації.

Страхові резерви показують зобов'язання страхової організації на конкретну дату, оскільки в основі розрахунку страхових резервів лежить оцінка невиконаних зобов'язань страховика. Розмір страхових резервів може бути збільшений лише в тій мірі, в якій збільшуються зобов'язання страховика по договорах.Методи побудови бюджету страхової організації

Перший метод побудови передбачає збір і фільтрацію бюджетної інформації від менеджерів до керівників нижнього рівня і далі — до керівництва З. При такому підході багато сил і часу вирушає на...
Фази життєвого циклу страхового продукту

Життєвий цикл страхового продукту можна розділити на фази Мал. 11. 4. Життєвий цикл страхового продукту Ключові маркетингові характеристики фаз життєвого циклу страхового продукту представлені в таблиці. 11. 4. Характеристика Введення...

Особливості довгострокових видів страхування

По довгострокових видах страхування для страхувальника при побудові тарифної ставки враховується певний рівень прибутковості, тому дисконтування страхового тарифу вимагає, аби реальна прибутковість інвестиційних операцій була не менше норми прибутковості, закладеної...

Дивіться такожМодель плану фінансового оздоровлення страхової організації

I. Статутний капітал 1. Збільшення оплачуваного статутного капіталу за рахунок погашення заборгованості (акціонерів) по вкладах в статутний капітал на сумму_ тис. д. е. 2. Збільшення розміру статутного капіталу до_тис. д....