Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтрахові резервиРезерв попереджувальних заходів при страхуванні
 

Облако тегов

будівництво відрахувань випадків засобів заходів звітному здійснюється періоді пожежних попередження попереджувальних премії резерву реконструкція страховиком страховими суму транспортних фінансування


 

Резерв попереджувальних заходів при страхуванні

Найважливішим принципом стосунків між страховиком і безліччю страхувальників є еквівалентність, тобто рівність між страховими виплатами і страховими преміями, що поступають, у розмірі нетто-премії за розрахунковий період.

"Страхова організація має право формувати фонд попереджувальних заходів в цілях фінансування заходів щодо попередження настання страхового випадку" (п. 6. ст. 26 ФЗ № 172 від 10 грудня 2003 р. )

Резерв попереджувальних заходів призначений для фінансування заходів щодо попередження нещасних випадків, втрати або пошкодження застрахованого майна.

Нормування і використання засобів резерву попереджувальних заходів (РПМ) здійснюється страховиками самостійно. Резерв формується шляхом відрахувань від страхової брутто-премії, що поступила по договорах страхування в звітному періоді.

Величина резерву попереджувальних заходів відповідає сумі відрахувань в даний резерв в звітному періоді, збільшеною на суму резерву на початок звітного періоду і зменшеною на суму витрачених засобів на попереджувальні заходи в звітному періоді.

За рахунок цих засобів можуть фінансуватися:

• будівництво і реконструкція пожежних депо, випробувальних пожежних лабораторій і полігонів;

• придбання транспортних засобів і оплата витрат по найму транспорту (наземного, повітря, водного), використовуваного для організації заходів щодо гасіння пожеж;

• будівництво і реконструкція діагностичних станцій Державтоінспекції по перевірці технічного стану транспортних засобів;

• закупівлі устаткування, автотранспортних засобів і інші заходи, пов'язані з попередженням дорожньо-транспортних випадків;

• проведення профілактичних і санітарно-гігієнічних заходів по охороні здоров'я населення і зниженню травматизму (профосмотр, щеплення, вакцинація) і багато інших видів превентивних заходів, що знижують ризик збитків і що зменшують їх можливі розміри.

Фінансування попереджувальних заходів повинне здійснюватися на основі договору, що укладається між страховиком і юридичними або фізичними особами, що здійснюють вказані заходи.

Враховуючи специфічний характер резерву попереджувальних заходів, страховий нагляд рекомендує обмежитися наступними напрямами розміщення тимчасово вільних засобів резерву попереджувальних заходів: у державні коштовні папери і банківські вклади (депозити).

Контроль за витрачанням засобів резерву попереджувальних заходів здійснюється органами нагляду в порядку, встановленому чинним законодавством.Складові маркетингової стратегії

В маркетингову стратегію входять наступні складові: • позиціювання страхових послуг З — вибір перспективних географічних, соціальних, вікових ринкових сегментів, на яких страховик передбачає зосередити свої зусилля. • розробка і підготовка...
Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля страхових організацій

Мета алгоритму — здобуття максимального інвестиційного доходу. Для цього вирішуються завдання відповідності встановленим нормативам по видах страхових резервів, визначення основних напрямів інвестицій і їх ранжирування, складання матриці оптимального інвестиційного портфеля....

Фінансові результати діяльності страхової організації

Фінансові результати діяльності страхової організації визначаються на основі зіставлення доходів і витрат за певний період. Такий спосіб застосовується при розрахунку фінансових результатів, що враховуються для цілей оподаткування прибутку страховиків, визначуваного...

Дивіться такожМетод обліку страхових премій (страхових внесків)

Тут можуть бути використані: • метод нарахування (облік вступу страхових платежів за фактом укладення договору страхування або перестраховки). • касовий метод (облік вступу страхових платежів за фактом зарахування грошових коштів...