Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтрахові резервиРезерв попереджувальних заходів при страхуванні
 

Облако тегов

будівництво відрахувань випадків засобів заходів звітному здійснюється періоді пожежних попередження попереджувальних премії резерву реконструкція страховиком страховими суму транспортних фінансування


 

Резерв попереджувальних заходів при страхуванні

Найважливішим принципом стосунків між страховиком і безліччю страхувальників є еквівалентність, тобто рівність між страховими виплатами і страховими преміями, що поступають, у розмірі нетто-премії за розрахунковий період.

"Страхова організація має право формувати фонд попереджувальних заходів в цілях фінансування заходів щодо попередження настання страхового випадку" (п. 6. ст. 26 ФЗ № 172 від 10 грудня 2003 р. )

Резерв попереджувальних заходів призначений для фінансування заходів щодо попередження нещасних випадків, втрати або пошкодження застрахованого майна.

Нормування і використання засобів резерву попереджувальних заходів (РПМ) здійснюється страховиками самостійно. Резерв формується шляхом відрахувань від страхової брутто-премії, що поступила по договорах страхування в звітному періоді.

Величина резерву попереджувальних заходів відповідає сумі відрахувань в даний резерв в звітному періоді, збільшеною на суму резерву на початок звітного періоду і зменшеною на суму витрачених засобів на попереджувальні заходи в звітному періоді.

За рахунок цих засобів можуть фінансуватися:

• будівництво і реконструкція пожежних депо, випробувальних пожежних лабораторій і полігонів;

• придбання транспортних засобів і оплата витрат по найму транспорту (наземного, повітря, водного), використовуваного для організації заходів щодо гасіння пожеж;

• будівництво і реконструкція діагностичних станцій Державтоінспекції по перевірці технічного стану транспортних засобів;

• закупівлі устаткування, автотранспортних засобів і інші заходи, пов'язані з попередженням дорожньо-транспортних випадків;

• проведення профілактичних і санітарно-гігієнічних заходів по охороні здоров'я населення і зниженню травматизму (профосмотр, щеплення, вакцинація) і багато інших видів превентивних заходів, що знижують ризик збитків і що зменшують їх можливі розміри.

Фінансування попереджувальних заходів повинне здійснюватися на основі договору, що укладається між страховиком і юридичними або фізичними особами, що здійснюють вказані заходи.

Враховуючи специфічний характер резерву попереджувальних заходів, страховий нагляд рекомендує обмежитися наступними напрямами розміщення тимчасово вільних засобів резерву попереджувальних заходів: у державні коштовні папери і банківські вклади (депозити).

Контроль за витрачанням засобів резерву попереджувальних заходів здійснюється органами нагляду в порядку, встановленому чинним законодавством.Методи побудови бюджету страхової організації

Перший метод побудови передбачає збір і фільтрацію бюджетної інформації від менеджерів до керівників нижнього рівня і далі — до керівництва З. При такому підході багато сил і часу вирушає на...
Фази життєвого циклу страхового продукту

Життєвий цикл страхового продукту можна розділити на фази Мал. 11. 4. Життєвий цикл страхового продукту Ключові маркетингові характеристики фаз життєвого циклу страхового продукту представлені в таблиці. 11. 4. Характеристика Введення...

Особливості довгострокових видів страхування

По довгострокових видах страхування для страхувальника при побудові тарифної ставки враховується певний рівень прибутковості, тому дисконтування страхового тарифу вимагає, аби реальна прибутковість інвестиційних операцій була не менше норми прибутковості, закладеної...

Дивіться такожМодель плану фінансового оздоровлення страхової організації

I. Статутний капітал 1. Збільшення оплачуваного статутного капіталу за рахунок погашення заборгованості (акціонерів) по вкладах в статутний капітал на сумму_ тис. д. е. 2. Збільшення розміру статутного капіталу до_тис. д....