Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

виконаних врегульованих заявлених збитків звітному показників страхування суми


 

Мета створення РЗУ

Резерв заявлених, але не врегульованих збитків створюється для забезпечення виконання зобов'язань, включаючи витрати по врегулюванню збитків по договорах страхування, не виконаних або виконаних неповністю на звітну дату. Йдеться про зобов'язаннях, що виникли у зв'язку із страховими випадками, які мали місце в звітному або попередніх йому періодах і про факт настання яких у встановленому законом або договором страхування порядку заявлено страховикові.

Розрахунок резерву збитків, що сталися, але не заявлених, здійснюється виходячи з показників, отриманих по обліковій групі:

• суми сплачених збитків (страхових виплат);

• суми заявлених, але не врегульованих збитків;

• частини страхової брутто-премії, що відноситься до періодів дії договорів в звітному періоді (зароблена страхова премія);

• інших показників.Особливості складання проекту бюджету страхової організації

При складанні проекту бюджету необхідно врахувати специфічні доходи, витрати, активи і пасиви. У число специфічних доходів З входять: • отримані комісійні і брокерські винагороди, тантьеми, збори. • страхові премії по...
Перспективи розвитку страхового ринку

На сьогоднішній день в Росії діють наступні чинники, сприяючі розвитку страхового ринку. 1. Процес інтеграції, що продовжується, в світовій економічній спільноті. 2. Зняття "залізної завіси" між Росією і країнами Європи,...

Сравнітедьниє характеристики компетенції дослідного і нового страхового агентів

На мал. 11. 2 і 11. 3 розглянуті компетенції нового і дослідного страхових агентів. Мал. 11. 2. Сфери компетенції нового страхового агента Особиста організованість: - індивідуальне планерування професійної діяльності -...

Дивіться такожУмова диверсифікації страхування

Диверсифікація. Ця умова передбачає розподіл капіталів між різними об'єктами вкладень з метою зниження риски можливих втрат самого капіталу і доходів від нього. Страховикові необхідно мати гарантії зворотності засобів, ліквідності і...