Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

виконаних врегульованих заявлених збитків звітному показників страхування суми


 

Мета створення РЗУ

Резерв заявлених, але не врегульованих збитків створюється для забезпечення виконання зобов'язань, включаючи витрати по врегулюванню збитків по договорах страхування, не виконаних або виконаних неповністю на звітну дату. Йдеться про зобов'язаннях, що виникли у зв'язку із страховими випадками, які мали місце в звітному або попередніх йому періодах і про факт настання яких у встановленому законом або договором страхування порядку заявлено страховикові.

Розрахунок резерву збитків, що сталися, але не заявлених, здійснюється виходячи з показників, отриманих по обліковій групі:

• суми сплачених збитків (страхових виплат);

• суми заявлених, але не врегульованих збитків;

• частини страхової брутто-премії, що відноситься до періодів дії договорів в звітному періоді (зароблена страхова премія);

• інших показників.Страхові посередники

Страхові посередники — це особи, зайняті просуванням страхових послуг від страховика до страхувальника. До їх числа відносяться страхові агенти і страхові брокери. Страхові агенти — громадяни Російської Федерації, що здійснюють...
Якість страхового продукту

Якість продукту — основа ефективного збуту. Клієнти судять про страхову продукцію і формують імідж страхової марки на підставі якості основних і допоміжних послуг страховика, що багато в чому зумовлюється компетенцією...

Економічний аналіз діяльності страхової організації

Планерування як елемент управління тісно пов'язано з аналізом. Економічний аналіз діяльності страхової організації пропонує: • сукупність прийомів і методів обробки і узагальнення бухгалтерської статистичної звітності. • зіставлення фактичних даних з...

Дивіться такожІнвестиційна діяльність страхових організацій

Як свідчить п. 4 ст. 26 Федерального закону від 10 грудня 2003 р. № 172-ФЗ: "Страховики мають право інвестувати і іншим чином розміщувати засоби страхових резервів в порядку, встановленому нормативним...