Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтрахові резервиРезерви незаробленої страхової преміїПринцип розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену
 

Облако тегов

відповідальності вважається виплати дати договорах запрацьовану звітної незароблену нетто періоду переходить премії резерв резервом розділення страхової страхування термін фінансовий частина


 

Принцип розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену

Розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену виробляється по тимчасовій протяжності терміну договору страхування відносно звітної дати.

Страхова премія вважається запрацьованою в розмірі, відповідному періоду, минулому до звітної дати. Зрозуміло, до заробленої премії відноситься премія по договорах, термін відповідальності по яких витік протягом звітного періоду.

Страхова премія, не відношувана до вказаних категорій, вважається незаробленою і підлягає резервуванню.

Фінансовий рік страхових організацій зазвичай закінчується 31 грудня. Отже, на наступний фінансовий рік переходить лише половина відповідальності страховика по страхуваннях, ув'язнених в I кварталі поточного року (з 1 січня по 31 березня), оскільки половина відповідальності по цих страхуваннях витекла в поточному році. Відповідно наступного року переходить і доля страхової премії, рівна половині квартальною або річною. Таким чином, незароблена премія — це частина премії за яким-небудь договором, термін страхування по якому виходить за рамки календарно-фінансового року. Сума незароблених премій складає страховий резерв, призначений для виплати страхових сум в майбутньому.

Резерв незаробленої ризикової премії (нетто-премії) прийнято називати резервом по нескінченій відповідальності, або, скорочено, резервом премії. Із збираної по договорах страхування страхової премії страховик може витрачати на свої потреби по веденню справи лише ту частину, яка утворилася за рахунок навантаження у складі страхової премії. Основна частина премії, а саме ризикова (нетто) премія, призначається строго на виплату. Вона резервується до виділення договору страхування і витрачається у міру виплати страхового відшкодування.Огляд деяких форм статистичної звітності страхових організацій

При формуванні звітності мають бути виділені показники по видах страхування: а) страхування іншого, чим страхування життя: • страхування премії — всього. • зміна резервів незаробленій премії — всього. • виплати...
нетто-премія, достатня премія (внесок), брутто-премія

нетто-премія — частина страхового внеску, необхідна для покриття страхових платежів за певний проміжок часу по даному вигляду страхування. Її величина прямо залежить від розвитку риски. Нетто-премія дорівнює ризиковій премії у...

Визначення страхування як економічній категорії

Страхування — це спосіб відшкодування збитків, понесених фізичною або юридичною особою, за допомогою їх розподілу між багатьма особами {страховою сукупністю). Відшкодування збитків виробляється із засобів страхового фонду, що знаходиться у...

Дивіться такожСтрахові резерви

Притягнений капітал страхової організації представляють страхові резерви. Діяльність страхової організації заснована на створенні грошових фондів, джерелом яких є засоби страхувальників, що поступили у формі страхових премій. Вони не належать страховикові....