Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтрахові резервиРезерви незаробленої страхової преміїПринцип розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену
 

Облако тегов

відповідальності вважається виплати дати договорах запрацьовану звітної незароблену нетто періоду переходить премії резерв резервом розділення страхової страхування термін фінансовий частина


 

Принцип розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену

Розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену виробляється по тимчасовій протяжності терміну договору страхування відносно звітної дати.

Страхова премія вважається запрацьованою в розмірі, відповідному періоду, минулому до звітної дати. Зрозуміло, до заробленої премії відноситься премія по договорах, термін відповідальності по яких витік протягом звітного періоду.

Страхова премія, не відношувана до вказаних категорій, вважається незаробленою і підлягає резервуванню.

Фінансовий рік страхових організацій зазвичай закінчується 31 грудня. Отже, на наступний фінансовий рік переходить лише половина відповідальності страховика по страхуваннях, ув'язнених в I кварталі поточного року (з 1 січня по 31 березня), оскільки половина відповідальності по цих страхуваннях витекла в поточному році. Відповідно наступного року переходить і доля страхової премії, рівна половині квартальною або річною. Таким чином, незароблена премія — це частина премії за яким-небудь договором, термін страхування по якому виходить за рамки календарно-фінансового року. Сума незароблених премій складає страховий резерв, призначений для виплати страхових сум в майбутньому.

Резерв незаробленої ризикової премії (нетто-премії) прийнято називати резервом по нескінченій відповідальності, або, скорочено, резервом премії. Із збираної по договорах страхування страхової премії страховик може витрачати на свої потреби по веденню справи лише ту частину, яка утворилася за рахунок навантаження у складі страхової премії. Основна частина премії, а саме ризикова (нетто) премія, призначається строго на виплату. Вона резервується до виділення договору страхування і витрачається у міру виплати страхового відшкодування.нормативно-законодавчі акти, регулюючі обов'язкове страхування

Обов'язкове страхування регулюється відповідними нормативно-законодавчими актами. Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я громадян відповідно до нормативної бази розглянуте в таблиці. 2. 2. Обов'язкове страхування проводиться на основі відповідних законодавчих актів,...
Фінансова ефективність страхової і інвестиційної діяльності

Третій блок — фінансова ефективність страхової і інвестиційної діяльності. Використання цього блоку показників обгрунтоване введенням нової умови розміщення СР — вторинності (підлеглості інвестиційного портфеля по відношенню до страхового). Це дозволяє...

Інші умови страхування

Локалізація. Дана умова передбачає вкладення активів в основному на території Росії, країн ЄС (по зарубіжному досвіду). Відвертість інформації. Вона обумовлена тим, що до чинників, що роблять негативний вплив на розвиток...

Дивіться такожФункції страхування на мікро- і макроекономічному рівнях

Функція полегшення фінансування має декілька аспектів. По-перше, страхувальник при настанні страхового випадку отримує кошти, компенсуючі понесений ним збиток на умовах, передбачених в договорі страхування. По-друге, страхові внески підприємство може до...