Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

базової вважається заявлених збитків звітним звітному періоді поступила премії резерв сталися страхової


 

Резерв збитків

, що сталися, але не заявлених

Резерв збитків, що сталися, але не заявлених, призначений для виконання страховиком своїх зобов'язань, включаючи витрати по врегулюванню збитків по договорах страхування, що виникли у зв'язку із страховими випадками, що сталися, протягом звітного періоду, про факт настання яких страховикові не було заявлено в установленому порядку на звітну дату. Величина резерву обчислюється в розмірі:

• 10% сум базової страхової премії, що поступила в звітному періоді, якщо звітним періодом вважається рік;

• 10% сум базової страхової премії, що поступила в звітному періоді, і за три періоди, передуючі звітному, якщо звітним періодом вважається квартал.Ціна і життєвий цикл страхового продукту

В даний час стан страхового ринку характеризується все великим посилюванням конкуренції. Це стосується в першу чергу таких масових видів страхування, як страхування вантажів, нерухомості і іншого майнового страхування, а також...
Стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню

Стабілізаційний резерв по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів формується для компенсації витрат страховика на здійснення страхових виплат в подальші роки при здійсненні обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних...

Резерв вирівнювання збитків по ОСАГО

Резерв вирівнювання збитків по ОСАГО формується протягом перших трьох років з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (тобто з 1 липня 2003 р. ) і...

Дивіться такожОсновні показники формування бюджету страхової організації

В прибутковій частині: вступи від страхової діяльності. вступи від інвестиційної діяльності. вступи від брокерської діяльності; інші доходи. У витратній частині: відшкодування збитків; витрати з продажу (комісійні, реклама); витрати по перестраховці;...