Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

базової вважається заявлених збитків звітним звітному періоді поступила премії резерв сталися страхової


 

Резерв збитків

, що сталися, але не заявлених

Резерв збитків, що сталися, але не заявлених, призначений для виконання страховиком своїх зобов'язань, включаючи витрати по врегулюванню збитків по договорах страхування, що виникли у зв'язку із страховими випадками, що сталися, протягом звітного періоду, про факт настання яких страховикові не було заявлено в установленому порядку на звітну дату. Величина резерву обчислюється в розмірі:

• 10% сум базової страхової премії, що поступила в звітному періоді, якщо звітним періодом вважається рік;

• 10% сум базової страхової премії, що поступила в звітному періоді, і за три періоди, передуючі звітному, якщо звітним періодом вважається квартал.Основні питання аудиту бухгалтерської звітності

В ході аудиту бухгалтерської звітності аудитор повинен висловити думку по наступних основних питаннях: • всі записані в обліку операції і включені в звіт суми дійсно існують (рішення задачі "існування"). •...
Інвестиційна привабливість страховика

П'ятий блок — інвестиційна привабливість страховика. В дану групу включаються показники, що відображають міру результативності інвестиційної діяльності, що проводиться. Даний блок показників дозволяє визначити міру захищеності інвестиційної політики в частини...

Методика розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя

Страховий внесок (страхова премія) по страхуванню життя визначається в такій послідовності. 1. Страховий внесок (премія): де /— доля в брутто-ставці страхового навантаження, призначеного для покриття витрат на проведення страхових операцій,...

Дивіться такожОрганізація роботи бухгалтерії

Відповідна організаційно-розпорядлива документація, що оформляє облікову політику в страховій організації, містить наступні розділи. Організація самостійно встановлює організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи з вигляду організації і конкретних умов господарювання. Організація бухгалтерської...