Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтрахові резервиРезерви по страхуванню життя
 

Облако тегов

вигляду виплат дату забезпечення звітний нетто організація органами період положення премія прибутковості резерву розмір розрахунку страхова страхового страхування сума формування


 

Резерви по страхуванню життя

Резерви по страхуванню життя призначені для розрахунків із страхувальниками після закінчення терміну дії договору. Вони формуються із страхових внесків і називаються математичними резервами унаслідок математичної бази їх розрахунку.

Операції по страхуванню життя носять довгостроковий характер, тому резерви по страхуванню життя тривалий час знаходяться у розпорядженні страховиків. Вони прямують в інвестиції і приносять страховикам додатковий інвестиційний підхід, використовуваний для забезпечення фінансових гарантій страхувальникам.

Об'єм сукупного резерву по договорах страхування, що діють, визначається на основі інвентаризації особових рахунків, що періодично проводиться. Зобов'язання страховика по видах страхування життя розраховуються з врахуванням норми прибутковості, використовуваної при розрахунку страхових тарифів і узгоджень з наглядовими органами.

Розмір внеску показує, скільки грошей кожен із страхувальників повинен внести до загального страхового фонду з одиниці страхової суми. При цьому повинне виконуватися правило: сума зібраних внесків достатня для виплат. Страхова організація на підставі багатьох показників (кількості і характеристики страхувальників, терміну договорів і так далі ) визначає, в яких розмірах потрібно акумулювати страховий фонд.

Фонд змішаного страхування життя складається із страхового фонду на дожитие, на випадок смерті і на випадок втрати здоров'я.

В даний час відсутні загальні правила формування страхових резервів по страхуванню життя. У зв'язку з цим кожна страхова організація, що здійснює операції по страхуванню життя, розробляє самостійно положення про формування відповідних резервів, погоджуючи їх з органами нагляду за страховою діяльністю.

Страхова організація розраховує розміри страхових резервів перед визначенням фінансових результатів від проведення страхової діяльності за станом на відповідну дату.

Базою для розрахунку величини резерву по страхуванню життя служить страхова нетто-премія, що поступила в звітному періоді, по укладених договорах страхування.

Страхова організація може не мати власного положення про формування страхових резервів по страхуванню життя, погодженого з органами нагляду. В цьому випадку відповідно до рекомендацій Росстрахнадзора від 27 грудня 1994 р. № 09/2- 16р/02, від 5 квітня 1995 р. № 09/2—К12р/02 величина страхових резервів по страхуванню життя розраховується по формулі

100 + 0, 25 / 100 + 0, 125 /

г — г про,

100 100

де Р — розмір резерву по вигляду страхування на звітну дату;

Рк — розмір резерву по вигляду страхування на початок звітного періоду;

П0 — страхова нетто-премія по вигляду страхування, отримана за

звітний період; iрічна норма прибутковості (у %), використовувана при розрахунку

тарифної ставки по вигляду страхування; В — сума виплат страхового забезпечення і викупних сум по

вигляду страхування за звітний період.

де Р — розмір резерву по вигляду страхування на звітну дату;

Рк — розмір резерву по вигляду страхування на початок звітного періоду;

П0 — страхова нетто-премія по вигляду страхування, отримана за

звітний період; iрічна норма прибутковості (у %), використовувана при розрахунку

тарифної ставки по вигляду страхування; В — сума виплат страхового забезпечення і викупних сум по вигляду страхування за звітний період.Модель плану фінансового оздоровлення страхової організації

I. Статутний капітал 1. Збільшення оплачуваного статутного капіталу за рахунок погашення заборгованості (акціонерів) по вкладах в статутний капітал на сумму_ тис. д. е. 2. Збільшення розміру статутного капіталу до_тис. д....
Принципи побудови тарифної політики. Передумови страхування

Тарифна політика в області страхування — цілеспрямована діяльність страховика по встановленню і коректуванню страхових тарифів з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика. Головними передумовами страхування є: • наявність...

Звіт про рух грошових коштів

"Звіт про рух грошових коштів" (ф. 4—страх. ) формується по страховій (поточною), інвестиційній і фінансовій діяльності. Виділяється наступні показники: • залишок грошових коштів на початок року; поступило грошових коштів —...

Дивіться такожЕтапи розрахунку страхового тарифу і страхової премії

В основі розрахунку страхового тарифу лежать такі ознаки страхування, як: • замкнута розкладка збитку. • зворотність страхових платежів, призначених на виплату (нетто-платежів). Ці ознаки виражаються наступною рівністю: ?СП = ECB....