Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтрахові резервиРозрахунок страхових резервів
 

Облако тегов

відповідальності власників група добровільне договорів засобів облікова перерахованого перестраховки резервів розрахунок сострахование страхових страхування таблиця транспорту цивільної


 

Розрахунок страхових резервів

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються по наступних облікових групах:

• облікова група 1 — страхування (сострахование) від нещасних випадків і хвороб;

• облікова група 2 — добровільне медичне страхування (сострахование);

• облікова група 3 — страхування (сострахование) пасажирів (туристів, екскурсантів);

• облікова група 4 — страхування (сострахование) громадян, що виїжджають за рубіж;

• облікова група 5 — страхування (сострахование) засобів наземного транспорту;

• облікова група 6 — страхування (сострахование) засобів повітряного транспорту;

• облікова група 7 — страхування (сострахование) засобів водного транспорту;

• облікова група 8 — страхування (сострахование) вантажів;

• облікова група 9 — страхування (сострахование) товарів на складі;

• облікова група 10 — страхування (сострахование) урожаю сільськогосподарських культур;

• облікова група 11 — страхуванні (сострахование) майна, окрім перерахованого в облікових групах 5—10, 12;

• облікова група 12 — страхування (сострахование) підприємницьких (фінансових) рисок;

• облікова група 13 — добровільне страхування (сострахование) цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

• облікова група 13. 1 — обов'язкове страхування (сострахование) цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

• облікова група 14 — страхування (сострахование) цивільної відповідальності перевізника;

• облікова група 15 — страхування (сострахование) цивільної відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки, окрім вказаного в обліковій групі 13;• облікова група 16 — страхування (сострахование) професійної відповідальності;

• облікова група 17 — страхування (сострахование) відповідальності за невиконання зобов'язань;

• облікова група 18 — страхування (сострахование) відповідальності, окрім перерахованого в облікових групах 13—17;

• облікова група 19 — договори, прийняті в перестраховку, окрім договорів перестраховки, відповідно до умов яких у перестрахувальника виникає обов'язок по відшкодуванню заздалегідь встановленої долі в кожній страховій виплаті, вироблюваній страховиком за кожним прийнятим в перестраховку договором (договорам), по якому стався збиток, що підпадає під дію договору перестраховки (договори непропорційної перестраховки).

Розрахунок резервів страхування по кожній обліковій групі договорів

Резерви розраховуються окремо по кожній обліковій групі договорів (таблиця. 13. 1).

Таблиця 13. 1 Формули для розрахунку страхових резервів

Продовження таблиці. 13. 1

Закінчення таблицею. 13. 1Основні критерії маркетингової сегментації страхового ринку

Основними критеріями маркетингової і технічної сегментації страхового ринку фізичних осіб для російських страховиків можуть бути: • географічні. • демографічні. • психологічні; • поведінкові ознаки. Сегментація за географічною ознакою передбачає розбиття...
Звітність по страхових резервах

Звітність по страхових резервах включає наступні форми: • звіт про розміщення страхових резервів (ф. 7—страх. ); • звіт про страхові резерви по страхуванню іншому, чим страхування життя (ф. 8—страх. );...

Баланс інтересів учасників страхової діяльності на регіональному рівні

Поле взаємодії інтересів в області економічних стосунків на регіональному рівні умовно можна підрозділити на наступні складові: • регіональним властям повинна належати вирішальна роль при визначенні цільових комплексних програм і джерел...

Дивіться такожОрганізація інвентаризації майна і грошових зобов'язань

Організація інвентаризації майна і грошових зобов'язань Інвентаризація — підрахунок в натурі майна З і вивіряння її зобов'язань. Кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що...