Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтрахові резервиРозрахунок страхових резервів
 

Облако тегов

відповідальності власників група добровільне договорів засобів облікова перерахованого перестраховки резервів розрахунок сострахование страхових страхування таблиця транспорту цивільної


 

Розрахунок страхових резервів

Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються по наступних облікових групах:

• облікова група 1 — страхування (сострахование) від нещасних випадків і хвороб;

• облікова група 2 — добровільне медичне страхування (сострахование);

• облікова група 3 — страхування (сострахование) пасажирів (туристів, екскурсантів);

• облікова група 4 — страхування (сострахование) громадян, що виїжджають за рубіж;

• облікова група 5 — страхування (сострахование) засобів наземного транспорту;

• облікова група 6 — страхування (сострахование) засобів повітряного транспорту;

• облікова група 7 — страхування (сострахование) засобів водного транспорту;

• облікова група 8 — страхування (сострахование) вантажів;

• облікова група 9 — страхування (сострахование) товарів на складі;

• облікова група 10 — страхування (сострахование) урожаю сільськогосподарських культур;

• облікова група 11 — страхуванні (сострахование) майна, окрім перерахованого в облікових групах 5—10, 12;

• облікова група 12 — страхування (сострахование) підприємницьких (фінансових) рисок;

• облікова група 13 — добровільне страхування (сострахование) цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

• облікова група 13. 1 — обов'язкове страхування (сострахование) цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

• облікова група 14 — страхування (сострахование) цивільної відповідальності перевізника;

• облікова група 15 — страхування (сострахование) цивільної відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки, окрім вказаного в обліковій групі 13;• облікова група 16 — страхування (сострахование) професійної відповідальності;

• облікова група 17 — страхування (сострахование) відповідальності за невиконання зобов'язань;

• облікова група 18 — страхування (сострахование) відповідальності, окрім перерахованого в облікових групах 13—17;

• облікова група 19 — договори, прийняті в перестраховку, окрім договорів перестраховки, відповідно до умов яких у перестрахувальника виникає обов'язок по відшкодуванню заздалегідь встановленої долі в кожній страховій виплаті, вироблюваній страховиком за кожним прийнятим в перестраховку договором (договорам), по якому стався збиток, що підпадає під дію договору перестраховки (договори непропорційної перестраховки).

Розрахунок резервів страхування по кожній обліковій групі договорів

Резерви розраховуються окремо по кожній обліковій групі договорів (таблиця. 13. 1).

Таблиця 13. 1 Формули для розрахунку страхових резервів

Продовження таблиці. 13. 1

Закінчення таблицею. 13. 1Оперативне планерування діяльності філій страхових організацій

Для філій страхових організацій доцільно проводити оперативне фінансове планерування на основі бюджетування, тобто побудови системи бюджетів підрозділів. Вихідними параметрами оперативного фінансового планерування є розрахунки по зростанню клієнтської бази на основі...
Перспективи розвитку страхового ринку

На сьогоднішній день в Росії діють наступні чинники, сприяючі розвитку страхового ринку. 1. Процес інтеграції, що продовжується, в світовій економічній спільноті. 2. Зняття "залізної завіси" між Росією і країнами Європи,...

Інвестиційні ризики в страховій організації

Коротко охарактеризуємо інвестиційні ризики страхових організацій, що впливають на них, а також зовнішні і внутрішні чинники. Ризик неадекватного оцінювання активів обумовлений оцінкою активів. Наприклад, інвестиції були оцінені дуже високо і...

Дивіться такожРозробка вимог до страхових продуктів. Просування страхових продуктів

Розробка вимог до страхових продуктів — це процес визначення їх властивостей, що найбільшою мірою задовольняють потреби страхувальників, а також відповідних споживчим перевагам відносно форми організації страхового продукту. У цей процес...