Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтруктура страхового ринку
 

Облако тегов

інституційному акції аспекті виділити внутрішній зовнішній місцевий межами особистого попит послуги ринок сегменти страхові страхового страхування структура територіальному тяжіє


 

Структура страхового ринку

Структура страхового ринку може бути охарактеризована в інституційному і територіальному аспектах.

В інституційному аспекті вона представлена акціонерними, державними і кооперативними страховими організаціями, суспільствами взаємного страхування.

Існують закриті акціонерні страхові суспільства, акції яких поширюються серед засновників, і відкриті (їх акції яких вільно продаються і купуються).

В територіальному аспекті можна виділити:

• місцевий (регіональний) страховий ринок;

• національний (внутрішній) страховий ринок;

• світовий (зовнішній) страховий ринок.

Розвиток ринкових стосунків знищує територіальні перешкоди, підсилює інтеграційні процеси, веде до включення національних страхових ринків в світовій. Прикладом такої інтеграції може служити створення загальноєвропейського страхового ринку стран—членов ЄС.

В залежності від масштабів попиту і пропозиції на страхові послуги можна виділити страхові ринки:

• внутрішній — місцевий ринок, в якому є безпосередній попит на страхові послуги, що тяжіє до задоволення конкретними страховиками;

• зовнішній — ринок, що знаходиться за межами внутрішнього ринку і тяжіє до суміжних страхових організацій, як в даному регіоні, так і за його межами;

• міжнародний — означає пропозиція і попит на страхові послуги в масштабах світового господарства.

По галузевій ознаці виділяють ринки:

• особистого страхування;

• майнового страхування;

• страхування відповідальності.

У свою чергу, кожен з цих ринків можна розділити на окремі сегменти. Наприклад, на ринку особистого страхування виділяються сегменти страхування від нещасних випадків, страхування життя і так далі


Статті


Види страхових внесків

Страховий внесок (страхова премія) може бути розглянутий з трьох точок зору: економічною, юридичною і математичною. Економічне єство страхового внеску виявляється в тому, що він є частиною національного доходу, яка виділяється...
Доходи страхових організацій залежно від джерела вступу

Отже, залежно від джерела вступу доходи страхових організацій умовно діляться на три групи: • доходи від страхових операцій, які складаються з внесків страхувальників по договорах первинного страхування і доходів від...

Методика розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя

Страховий внесок (страхова премія) по страхуванню життя визначається в такій послідовності. 1. Страховий внесок (премія): де /— доля в брутто-ставці страхового навантаження, призначеного для покриття витрат на проведення страхових операцій,...

Дивіться такожПроблеми розвитку страхового ринку в Росії. Законодавчі обмеження і рівень податків

Одним з найбільших недоліків сучасного страхового ринку в Росії є його "феодалізування" — закріплення за однією або декількома страховими організаціями великих секторів страхового ринку. Цей процес відбувається дорогою: • введення...