Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтруктура страхового ринку
 

Облако тегов

інституційному акції аспекті виділити внутрішній зовнішній місцевий межами особистого попит послуги ринок сегменти страхові страхового страхування структура територіальному тяжіє


 

Структура страхового ринку

Структура страхового ринку може бути охарактеризована в інституційному і територіальному аспектах.

В інституційному аспекті вона представлена акціонерними, державними і кооперативними страховими організаціями, суспільствами взаємного страхування.

Існують закриті акціонерні страхові суспільства, акції яких поширюються серед засновників, і відкриті (їх акції яких вільно продаються і купуються).

В територіальному аспекті можна виділити:

• місцевий (регіональний) страховий ринок;

• національний (внутрішній) страховий ринок;

• світовий (зовнішній) страховий ринок.

Розвиток ринкових стосунків знищує територіальні перешкоди, підсилює інтеграційні процеси, веде до включення національних страхових ринків в світовій. Прикладом такої інтеграції може служити створення загальноєвропейського страхового ринку стран—членов ЄС.

В залежності від масштабів попиту і пропозиції на страхові послуги можна виділити страхові ринки:

• внутрішній — місцевий ринок, в якому є безпосередній попит на страхові послуги, що тяжіє до задоволення конкретними страховиками;

• зовнішній — ринок, що знаходиться за межами внутрішнього ринку і тяжіє до суміжних страхових організацій, як в даному регіоні, так і за його межами;

• міжнародний — означає пропозиція і попит на страхові послуги в масштабах світового господарства.

По галузевій ознаці виділяють ринки:

• особистого страхування;

• майнового страхування;

• страхування відповідальності.

У свою чергу, кожен з цих ринків можна розділити на окремі сегменти. Наприклад, на ринку особистого страхування виділяються сегменти страхування від нещасних випадків, страхування життя і так далі


Статті


Життєвий цикл страхового продукту

Процес появи нових страхових продуктів і відмирання старих знаходить віддзеркалення в життєвому циклі страхового продукту. Він сильно відрізняється від такого у більшості товарів широкого вжитку тим, що: • по-перше, цикл...
Страхові резерви

Притягнений капітал страхової організації представляють страхові резерви. Діяльність страхової організації заснована на створенні грошових фондів, джерелом яких є засоби страхувальників, що поступили у формі страхових премій. Вони не належать страховикові....

Страхові сурогати. Слабка страхова культура

До негативних явищ російській дійсності відноситься також велика кількість страхових сурогатів. На зміну псевдострахових продуктів, розрахованих на виплату заробітної плати співробітникам підприємства через страхування життя, яке було широко поширено на...

Дивіться такожЦентри формування і наповнення окремих бюджетів.

В цілях бюджетування страхова організація підрозділяється на центри фінансової відповідальності, центри витрат, профит-центри, венчур-центри, центри консолідації. Кожен центр несе відповідальність за формування і наповнення окремих бюджетів. В таблиці. 16. 1...