Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтруктура страхового ринку
 

Облако тегов

інституційному акції аспекті виділити внутрішній зовнішній місцевий межами особистого попит послуги ринок сегменти страхові страхового страхування структура територіальному тяжіє


 

Структура страхового ринку

Структура страхового ринку може бути охарактеризована в інституційному і територіальному аспектах.

В інституційному аспекті вона представлена акціонерними, державними і кооперативними страховими організаціями, суспільствами взаємного страхування.

Існують закриті акціонерні страхові суспільства, акції яких поширюються серед засновників, і відкриті (їх акції яких вільно продаються і купуються).

В територіальному аспекті можна виділити:

• місцевий (регіональний) страховий ринок;

• національний (внутрішній) страховий ринок;

• світовий (зовнішній) страховий ринок.

Розвиток ринкових стосунків знищує територіальні перешкоди, підсилює інтеграційні процеси, веде до включення національних страхових ринків в світовій. Прикладом такої інтеграції може служити створення загальноєвропейського страхового ринку стран—членов ЄС.

В залежності від масштабів попиту і пропозиції на страхові послуги можна виділити страхові ринки:

• внутрішній — місцевий ринок, в якому є безпосередній попит на страхові послуги, що тяжіє до задоволення конкретними страховиками;

• зовнішній — ринок, що знаходиться за межами внутрішнього ринку і тяжіє до суміжних страхових організацій, як в даному регіоні, так і за його межами;

• міжнародний — означає пропозиція і попит на страхові послуги в масштабах світового господарства.

По галузевій ознаці виділяють ринки:

• особистого страхування;

• майнового страхування;

• страхування відповідальності.

У свою чергу, кожен з цих ринків можна розділити на окремі сегменти. Наприклад, на ринку особистого страхування виділяються сегменти страхування від нещасних випадків, страхування життя і так далі


Статті


Особливості довгострокових видів страхування

По довгострокових видах страхування для страхувальника при побудові тарифної ставки враховується певний рівень прибутковості, тому дисконтування страхового тарифу вимагає, аби реальна прибутковість інвестиційних операцій була не менше норми прибутковості, закладеної...
Принцип розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену

Розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену виробляється по тимчасовій протяжності терміну договору страхування відносно звітної дати. Страхова премія вважається запрацьованою в розмірі, відповідному періоду, минулому до звітної дати. Зрозуміло,...

Бюджет господарських витрат

Бюджет господарських витрат. Господарські і накладні витрати підрозділяються на дві підгрупи: нормовані і ненормовані. Норми встановлюються по наступними видам витрат: канцелярське приладдя, малоцінні і бистроизнашивающиеся предмети — пропорційно кількості функціонуючих...

Дивіться такожБюджет господарських витрат

Бюджет господарських витрат. Господарські і накладні витрати підрозділяються на дві підгрупи: нормовані і ненормовані. Норми встановлюються по наступними видам витрат: канцелярське приладдя, малоцінні і бистроизнашивающиеся предмети — пропорційно кількості функціонуючих...