Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

верств країні культура назвати населення негативних організації осіб полягали причиною ринку розвитку російській слабка співробітникам стабільності страхових страхування явищ


 

Страхові сурогати. Слабка страхова культура

До негативних явищ російській дійсності відноситься також велика кількість страхових сурогатів. На зміну псевдострахових продуктів, розрахованих на виплату заробітної плати співробітникам підприємства через страхування життя, яке було широко поширено на попередньому етапі розвитку страхового ринку, стали приходити фінансові схеми із застосуванням страхування майна і відповідальності юридичних осіб. Внески підприємств, виплачені по цих видах страхування і віднесені на собівартість продукції (тобто не оподатковувані податками), використовуються для виплати додаткових винагород своїм співробітникам через страхові організації.

Однією з головних проблем сучасного страхового російського ринку є слабка страхова культура широких верств населення. У структурі витрат російських громадян на страхування доводиться 1—4%.

На жаль, недовіра росіян до страхових організацій можна назвати сповна обгрунтованим. Лібералізація цін 1992 р. привела практично до повного знецінення страхових сум по договорах змішаного страхування життя і страхування дітей, які полягали Держстрахом СРСР. Такі договори зазвичай полягали на суми 500—1000 крб., і в 1980-і рр. це складало декілька місячних зарплат. Другою причиною можна назвати банкротство багатьох фінансових організацій і банків в 1994—1996 рр. Після серпня 1998 р. потерпіли крах і не виконали своїх зобов'язань перед клієнтами деякі страхові організації. Ряд гучних страхових банкротств останнім часом серйозно зіпсували імідж страхування в очах населення. Причиною падіння популярності страхування життя є загальна невпевненість в політичній і економічній стабільності країни. Люди вкладатимуть свої заощадження на тривалі терміни лише тоді, коли будуть переконані в тому, що в країні протягом цього часу не стануться які-небудь катаклізми. Зараз ще немає упевненості в непорушності нинішнього політичного і економічного курсу, стабільності рубля, остаточній перемозі над інфляцією. Стримує розвиток страхування і низький рівень життя населення.

До негативних явищ, що негативно характеризують стан ринку страхування фізичних осіб, можна віднести збереження більшого розриву в рівнях доходів нижніх і верхніх верств населення.

В травні 2002 р. Державною Думою прийнята Концепція розвитку страхування в Російській Федерації по 2006 р., що свідчить про підвищення уваги держави до значущості розвитку страхування в країні.Формування бази оподаткування для страхової організації

Під оподаткування підпадають такі види прибули, як: • прибуток від основної (страховий) діяльності. • прибуток від операцій з коштовними паперами, що звертаються на організованому ринку. • прибуток від операцій з...
Страхування як частина системи фінансових стосунків

Страхування є частиною системи фінансових стосунків суспільства, оскільки зв'язано його з формуванням і використанням страхових грошових фондів, що забезпечують потреби суспільного відтворення. Надання страхового захисту — це вигляд фінансових послуг,...

Страхові пули

Страховий пул — це добровільне об'єднання страховиків, що створюється на основі угоди між ними в цілях забезпечення фінансової стійкості страхових операцій. Учасники пулу несуть солідарну відповідальність за виконання зобов'язань по...

Дивіться такожДоходи страхової організації

Доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страховою і інший, не забороненою законодавством, діяльності. В обліковій практиці відповідно до Положення про особливість визначення...