Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

верств країні культура назвати населення негативних організації осіб полягали причиною ринку розвитку російській слабка співробітникам стабільності страхових страхування явищ


 

Страхові сурогати. Слабка страхова культура

До негативних явищ російській дійсності відноситься також велика кількість страхових сурогатів. На зміну псевдострахових продуктів, розрахованих на виплату заробітної плати співробітникам підприємства через страхування життя, яке було широко поширено на попередньому етапі розвитку страхового ринку, стали приходити фінансові схеми із застосуванням страхування майна і відповідальності юридичних осіб. Внески підприємств, виплачені по цих видах страхування і віднесені на собівартість продукції (тобто не оподатковувані податками), використовуються для виплати додаткових винагород своїм співробітникам через страхові організації.

Однією з головних проблем сучасного страхового російського ринку є слабка страхова культура широких верств населення. У структурі витрат російських громадян на страхування доводиться 1—4%.

На жаль, недовіра росіян до страхових організацій можна назвати сповна обгрунтованим. Лібералізація цін 1992 р. привела практично до повного знецінення страхових сум по договорах змішаного страхування життя і страхування дітей, які полягали Держстрахом СРСР. Такі договори зазвичай полягали на суми 500—1000 крб., і в 1980-і рр. це складало декілька місячних зарплат. Другою причиною можна назвати банкротство багатьох фінансових організацій і банків в 1994—1996 рр. Після серпня 1998 р. потерпіли крах і не виконали своїх зобов'язань перед клієнтами деякі страхові організації. Ряд гучних страхових банкротств останнім часом серйозно зіпсували імідж страхування в очах населення. Причиною падіння популярності страхування життя є загальна невпевненість в політичній і економічній стабільності країни. Люди вкладатимуть свої заощадження на тривалі терміни лише тоді, коли будуть переконані в тому, що в країні протягом цього часу не стануться які-небудь катаклізми. Зараз ще немає упевненості в непорушності нинішнього політичного і економічного курсу, стабільності рубля, остаточній перемозі над інфляцією. Стримує розвиток страхування і низький рівень життя населення.

До негативних явищ, що негативно характеризують стан ринку страхування фізичних осіб, можна віднести збереження більшого розриву в рівнях доходів нижніх і верхніх верств населення.

В травні 2002 р. Державною Думою прийнята Концепція розвитку страхування в Російській Федерації по 2006 р., що свідчить про підвищення уваги держави до значущості розвитку страхування в країні.Найбільш відомі види страхового шахрайства

До найбільш відомих видів страхового шахрайства відносяться наступні. 1. Заява страхової суми вища за дійсну вартість об'єкту страхування, аби отримати страхове відшкодування вище дійсної вартості майна. Обман сам по собі...
Розробка вимог до страхових продуктів. Просування страхових продуктів

Розробка вимог до страхових продуктів — це процес визначення їх властивостей, що найбільшою мірою задовольняють потреби страхувальників, а також відповідних споживчим перевагам відносно форми організації страхового продукту. У цей процес...

Звіт про рух грошових коштів

"Звіт про рух грошових коштів" (ф. 4—страх. ) формується по страховій (поточною), інвестиційній і фінансовій діяльності. Виділяється наступні показники: • залишок грошових коштів на початок року; поступило грошових коштів —...

Дивіться такожВиди податків для страхової організації

1. Податок на прибуток. Об'єктом оподаткування є прибуток організацій, який визначається як різниця між доходами і витратами. Страхові організації обчислюють доходи і витрати по правилах, встановлених для всіх підприємств, проте...