Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтруктура страхового ринкуСтрахове шахрайство
 

Облако тегов

відшкодування договору здобуття страхового страхування шахрайства


 

Страхове шахрайство

Під страховим шахрайством розуміється поведінка суб'єктів договору страхування, направлена на здобуття страхового відшкодування або відмову від його виплат без належних на те підстав, витікаючих із закону або правил страхування, а також внесення меншою, ніж необхідно при нормальному аналізі риски, страховій премії або заховання важливої інформації при укладенні договору страхування, внаслідок чого з'являється незаконний прибуток.

Приклади страхового шахрайства представлені на мал. 10. 5, 10. 6 і 10. 7.

Мал. 10. 5. Шахрайські дії, що здійснюються на різних етапах укладення договору страхування

Мал. 10. 6. Шахрайство у сфері страхування транспорту

Мал. 10. 7. Незаконне здобуття страхового відшкодування шляхом фальсифікації страхового випадку

До нещастя, страховики самі вносять вклад до фактичного поширення страхового шахрайства. Проявляючи небажання приймати ефективні заходи для його попередження, вони, наприклад, приховують інформацію від колег, видаючи її за комерційну таємницю, а державні органи проявляють пасивність через відсутність правової бази.


Статті


Модель плану фінансового оздоровлення страхової організації

I. Статутний капітал 1. Збільшення оплачуваного статутного капіталу за рахунок погашення заборгованості (акціонерів) по вкладах в статутний капітал на сумму_ тис. д. е. 2. Збільшення розміру статутного капіталу до_тис. д....
Принципи побудови тарифної політики. Передумови страхування

Тарифна політика в області страхування — цілеспрямована діяльність страховика по встановленню і коректуванню страхових тарифів з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика. Головними передумовами страхування є: • наявність...

Звіт про рух грошових коштів

"Звіт про рух грошових коштів" (ф. 4—страх. ) формується по страховій (поточною), інвестиційній і фінансовій діяльності. Виділяється наступні показники: • залишок грошових коштів на початок року; поступило грошових коштів —...

Дивіться такожЕтапи розрахунку страхового тарифу і страхової премії

В основі розрахунку страхового тарифу лежать такі ознаки страхування, як: • замкнута розкладка збитку. • зворотність страхових платежів, призначених на виплату (нетто-платежів). Ці ознаки виражаються наступною рівністю: ?СП = ECB....