Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

єдиними відповідальність договором зобов'язань пулу ризики створення створюється страхові страхування учасників


 

Страхові пули

Страховий пул — це добровільне об'єднання страховиків, що створюється на основі угоди між ними в цілях забезпечення фінансової стійкості страхових операцій. Учасники пулу несуть солідарну відповідальність за виконання зобов'язань по договорах страхування, ув'язнених від їх імені. Страховий пул не є юридичною особою.

Страхові пули створюються для страхування крупних рисок, одноосібне несення яких не під силу найкрупнішим страховим організаціям. Це, наприклад, авіаційні ризики, ризики забруднення довкілля, ризики атомної енергетики, цивільній відповідальності виробників ліків і так далі Російське законодавство допускає створення пулів, що працюють за принципом спільного страхування з солідарною відповідальністю учасників.

Страховий пул створюється для проведення страхування по конкретному вигляду страхової діяльності на певний термін або без обмеження терміну. Його створення оформляється угодою між учасниками. Діяльність пулу координується наглядовою порадою або зборами керівників страхових організацій-учасників.

Угода визначає: фінансові критерії, яким повинні задовольняти учасники; майнові ризики, що приймаються пулом на страхування; максимальний розмір зобов'язань пулу за договором страхування і розподіл доль по взятих зобов'язаннях між його учасниками. Максимальна відповідальність учасника по окремому ризику за договором страхування не повинна перевищувати 10% його власних засобів. Всі страхові организации—члени пулу повинні керуватися єдиними правилами страхування і єдиними тарифами.


Статті


Сегментація страхового ринку. Інструменти сегментації

Сегментація страхового ринку — це, по-перше, інструмент аналізу страхового ринку, а по-друге, результат його дослідження з метою створення моделей ринку. Сегментація є розділенням ринку на певне число різних складових відповідно...
Внереалізованниє доходи і витрати

Внереалізованниє доходи включають: • суми повернення страхових резервів, утворених в попередні періоди, з врахуванням долі перестрахувальників. • відсотки на депо-премії по ризиках, прийнятих в перестраховку. • доходи від реалізації що...

Розрахунок РНП для різних галузей страхової діяльності

Для розрахунку РНП галузі страхової діяльності підрозділяються на три групи. 1. Страхування від нещасних випадків і хвороб, добровільне медичне страхування, страхування засобів наземного транспорту, страхування засобів повітряного транспорту, страхування засобів...

Дивіться такожЄство і функції бюджету страхових організацій

В основу управління фінансами страхової організації шляхом бюджетування закладена планова модель управління, що передбачає побудову альтернативних варіантів бюджету. По основних характеристиках модель бюджету є детермінованою, в ній повинен враховуватися один...