Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтруктура страхового ринкуСтруктура управління страхової організації. Керівництво вищої ланки.
 

Облако тегов

акціонерів віце вирішення головний діяльності директор директорів дирекції керівники мінімізації органів організації поради правління президент ризик риски складу справи страхової


 

Структура управління страхової організації. Керівництво вищої ланки.

Порада директорів — керівники, вибрані загальними зборами акціонерів і закріплені в статуті повноваження, що мають. Директори страхової організації можуть бути внутрішніми (що здійснюють внутрішнє керівництво) і зовнішніми (радники). Порада директорів формує правління і вибирає зі свого числа голову.

Голова правління (поради директорів) страхової організації може поєднувати пост головного виконавчого директора (головного керівника) з виконанням представницьких функцій в міжнародних контактах страховика, а також координувати взаємодії з органами законодавчої і старанної влади.

Президент — вищий керівник страхової організації після голови правління. Якщо він також є головним виконавчим директором, то може по рангу перевершувати голову.

Віце-президент — головний фінансовий директор страхової організації, що відповідає за фінансові питання діяльності страховика. Інколи ця посада має титул головного скарбника або головного контролера З. Віце-президент взаємодіє із зовнішнім аудитом страхової організації, який видає висновок (сертифікат) про відповідність річної фінансової звітності вимогам закону і реальному положенню справ в організації.

Головний керівник (менеджер) — особа, що здійснює оперативне керівництво страховою організацією. Інколи ця посада носить назву "Головний виконавчий директор". Він входить до складу поради директорів. Часто поєднує пост голови правління, заступника президента і президента. Керівники (у тому числі одноосібний виконавський орган) і головний бухгалтер суб'єкта страхової справи — юридичної особи повинні мати громадянство Російської Федерації.

Керівники суб'єкта страхової справи і головний бухгалтер зобов'язані мати вищу економічну або фінансову освіту, підтверджену документам, а також стаж роботи у сфері страхової справи і фінансів не менше двох років.

Невиконавчий директор — директор, що не приймає участі в повсякденному керівництві діяльністю страхової організації. Включається в пораду директорів для внесення незалежного досвіду і думок, роботи впливу на виконавчих директорів як представник акціонерів. Класи рішень, види риски і міри його мінімізації представлені в таблиці. 10. 3.

Таблиця 10. 3 Класи рішень, види риски і міри по мінімізації для інвесторів

і акціонерів З

, що вкладаються

Клас вирішень

Вигляд риски

Міра мінімізації риски

Покупка акцій або створення страхової організації

бізнес-ризик

Придбання достовірної інформації

Вибори способу інвестування засобів із страхової сфери бізнесу

Інвестиційний ризик

Вибір надійної консалтингової фірми

Визначення величини засобів

Ризик втрати контролю над засобами

Придбання контрольного пакету акцій або відповідної частки статутного капіталу

Вирішення загальних зборів акціонерів про обрання поради директорів

Ризик нецільового використання засобів

Обрання ревізійної комісії (ревізора) і затвердження аудитора

Вирішення поради директорів (наглядової поради) по стратегії діяльності страхової організації

Стратегічні ризики

Створення інституту радників-експертів при пораді директорів

Вирішення поради директорів (наглядової поради) по персональному складу правління і структурі органів управління

Ризик непрофесіоналізму менеджменту

Створення органів внутрішнього аудиту, підконтрольних пораді директорів

Вирішення правління (дирекції) по ключових аспектах страхового менеджменту

Ризик санкцій органів нагляду і адміністрації

Дотримання законодавчих норм і вимог ФССН

Вирішення правління (дирекції) по розслідуванню особливих страхових випадків, що ваблять значні для Із страхові виплати

Ризик пред'явлення судових позовів з боку страхувальників

Детальна юридична переробка договорів, що передбачає додаткову експертизу обставин страхового випадку і оцінку розмірів страхових виплат

Секретаріат — постійний орган при пораді директорів, президентові і віце-президентові страхової організації для перевірки виконання їх рішення. При секретаріаті працює група по зв'язках з громадськістю, мета якої інформувати засоби масової інформації, громадські організації про діяльність страховика, її спонсорські заходи, організовувати брифінги, прес-конференції, презентації і інші заходи.
Виконавчі директори — керівники основних напрямів діяльності страхового суспільства. Очолюють відповідні управління (дирекції) — особистого, майнового страхування, перестраховки, сервісного обслуговування, розвитку регіональної мережі. Входять до складу правління (поради директорів) страхової компанії.


Статті


Принципи побудови тарифної політики страхування

1. Тарифна політика будується на наступних принципах. Еквівалентність страхових стосунків в країні. Це означає, що ні-то-ставки повинні максимально відповідати вірогідності збитку. Тарифні ставки встановлюються в масштабі територіальної одиниці на 5—10...
Корпоративні клієнти

Перша група страхувальників — корпоративні клієнти. Для другої і третьої груп характерний підвищений інтерес до якості страхового продукту, яка містить наступні основні компоненти: • надійність страховика. • ціну страхового продукту;...

Принцип розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену

Розділення страхової премії на запрацьовану і незароблену виробляється по тимчасовій протяжності терміну договору страхування відносно звітної дати. Страхова премія вважається запрацьованою в розмірі, відповідному періоду, минулому до звітної дати. Зрозуміло,...

Дивіться такожНарахування амортизації об'єктів основних засобів

Амортизація основних засобів може вироблятися одним з вказаних способів: • лінійним. • списання вартості пропорційно об'єму наданих страхових послуг. • зменшуваного залишку; • списання вартості по сумі чисел років терміну...