Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

відділ веде взаємодіє група здійснює орган організації особистого питання планерування рисок роботу складає страховика страхової страхування структура тісно управління центр


 

Внутрішня структура управління

Внутрішня структура управління (дирекції) суспільства може складатися з основних і допоміжних відділів (мал. 10. 2).

Відділ організації особистого страхування проводить роботу, пов'язану з просуванням всіх видів особистого страхування на ринок. Тісно взаємодіє з відділом реклами і маркетингу.

Відділ організації майнового страхування проводить аналогічну роботу відносно покриття майнових рисок і рисок цивільної відповідальності.

Відділи методології і нового вигляду займаються проблемами організації особистого і майнового страхування, ведуть актуарні розрахунки, роблять оцінку рисок, тісно взаємодіють з обчислювальним центром і архівом страховика. Систематизують і узагальнюють пропозиції, що поступають, з місць про індивідуальне покриття риски (коли немає типових правил і умов страхування), дають висновку про можливість таких страхувань.

Експертні групи вирішують питання оцінки збитку і організації виплат страхових сум і відшкодування.

Міжнародний відділ взаємодіє із страховими організаціями за кордоном, здійснює протокольні і представницькі функції.

Відділ реклами і маркетингу здійснює пропаганду послуг страховика через всі види ЗМІ, вивчає кон'юнктуру ринку, складає прогнози його розвитку і загальної ділової стратегії страхових організацій. Тісно взаємодіє в цих питаннях з групою стратегічного планерування.

Група стратегічного планерування складає короткострокові, середньострокові і довгострокові плани розвитку страхової справи, які носять індикативний характер.

Мал. 10. 2. Зразкова структура акціонерної страхової організації

Бухгалтерія веде бухгалтерський облік господарських операцій страховика, складає поточну і річну фінансову звітність, взаємодіє із службою зовнішнього аудиту.

Комерційний відділ вирішує питання диверсифікації тимчасово вільних грошових коштів страховика, додання ним ліквідної форми у вигляді банківських депозитів, довготривалих інвестицій в коштовні папери і нерухомість.

Обчислювальний центр здійснює розробку і впровадження програм автоматизованої обробки страхової інформації і практику роботи страховика. Взаємодіє зі всіма структурними підрозділами страховика.

Управління регіональної мережі веде роботу з представництвами, генеральними страховими агентами на місцях, координує і контролює їх діяльність.

Учбовий центр здійснює професійну підготовку знов прийнятих на роботу страхових агентів, організовує підвищення кваліфікації і перепідготовку фахівців страхової організації.

Відділ кадрів здійснює кадрове забезпечення страхової організації.

Юридичний відділ відповідає за юридичне забезпечення діяльності страховика, веде претензійну роботу, представляє інтереси страховика в суді і арбітражі.

Наглядова порада — орган управління акціонерною страховою організацією. Здійснює нагляд за діяльністю правління обирається на загальних зборах акціонерів з їх числа у складі трех—пяти чоловік. Порядок роботи наглядової поради визначається Статутом страхової організації.

Група радників-консультантів — дорадчий орган, що постійно діє, при керівництві страховою організацією з числа працюючих і притягнених фахівців для вирішення найбільш важливих питань в діяльності страховика.Основні критерії інвестиційної політики регіональних органів влади

Основними критеріями інвестиційної політики регіональних органів влади є наступні (рівень III, мал. 15. 4). Мал. 15. 4. Першочергові заходи по активізації інвестиційної діяльності страхових організацій 1. Підвищення керованості інвестиційним процесом...
Корпоративні клієнти

Перша група страхувальників — корпоративні клієнти. Для другої і третьої груп характерний підвищений інтерес до якості страхового продукту, яка містить наступні основні компоненти: • надійність страховика. • ціну страхового продукту;...

Методи управління інвестиційними ризиками

Методи управління інвестиційними ризиками, вживані до страхових резервів, бажано поширювати на всі інвестиції страхової організації. Це пояснюється тим, що в разі недостатності активів, що покривають страхові резерви, страховик орієнтуватиметься на...

Дивіться такожЕтапи бюджетування: прогнозування бюджету страхової організації

Перший етап — формування прогнозних значень основних показників страхової діяльності фірми, побудова організаційної структури, визначення бізнес-процесів, менеджмент-процесів в рамках функцій управління. Формування здійснюється на основі бухгалтерської звітності, аналізу тенденцій розвитку,...