Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтруктура страхового ринкуУчасники страхового ринку. Роль страхових організацій
 

Облако тегов

виступають дозволяє облігації організації покупці ринку страхові страхового страхування


 

Учасники страхового ринку. Роль страхових організацій

Учасниками страхового ринку виступають продавці, покупці і посередники. Категорію продавців складають страхові і перестраховочние компанії. Як покупці виступають страхувальники — дієздатні фізичні і юридичні особи, що вирішили оформити договір страхування з тим або іншим продавцем. Посередниками між продавцями і покупцями виступають страхові, агенти і страхові брокери, своїми зусиллями сприяючі укладенню договору страхування (мал. ДЗИГ).

Мал. 10. 1. Організаційна структура страхового ринку

З розвитком ринкових стосунків страхові організації окрім своїх основних функцій починають грати ще і нову роль. Вона полягає в тому, що страхові організації все більше виконують функції спеціалізованих кредитних інститутів — займаються кредитуванням певних сфер і галузей господарської діяльності. Страхові організації займають друге після комерційних банків місце по величині активів і по можливостях їх використання як позиковий капітал. Характер закумульованих ресурсів дозволяє використовувати їх для довгострокових виробничих капіталовкладень через ринок коштовних паперів.

Приплив грошових коштів у вигляді страхових премій і доходів від активних операцій, як правило, набагато перевищує суму щорічних виплат тримачам полісів. Це дозволяє страховим організаціям з року в рік збільшувати інвестиції у високодоходні коштовні папери з фіксованим терміном погашення, головним чином, в облігації промислових організацій, державні облігації і застави під нерухомість.Бюджет страхових резервів. Бюджет розміщення страхових резервів

Бюджет страхових резервів. Він відображає об'єм зобов'язань З по договорах страхування з використанням актуарних розрахунків. Для формування планових даних необхідно розробити методику, яка дозволить оцінити об'єм зобов'язань з врахуванням невизначеності...
Особливості складання проекту бюджету страхової організації

При складанні проекту бюджету необхідно врахувати специфічні доходи, витрати, активи і пасиви. У число специфічних доходів З входять: • отримані комісійні і брокерські винагороди, тантьеми, збори. • страхові премії по...

Аудит в страховій організації

Специфічні особливості аудиту страховиків зумовлені спеціальним страховим законодавством, особливостями у веденні бухгалтерською обліку страхових операцій і складанні бухгалтерської звітності, розрахунків страхових резервів, оподаткуванні страхових організацій і так далі З врахуванням...

Дивіться такожУмови надійності або зворотності страхування. Прибутковість

Надійність або зворотність. Дотримання цієї умови означає максимальну можливість безпеки вкладень. До надійних і безпечних відносять державні коштовні папери, перш за все білети державних скарбівниць і облігації. Досить надійні облігації...